Meclovská zemědělská, a. s.
rostlinná a živočišná výroba


Zemědělskou činností v oblasti jak rostlinné, tak i živočišné výroby se zabývá společnost Meclovská zemědělská, a. s. Hospodaříme na výměře cca 3.550 ha zemědělské půdy, z toho je 2.900 ha půdy orné, zbytek jsou trvalé travní porosty. Obdělávanou výměrou pozemků jde o jeden z největších podniků v okrese Domažlice.

Naši firmu zviditelnily především chovatelské úspěchy v oblasti chovu holštýnského skotu. Chov je soustředěn do farem v obcích Srby, Březí, Třebnice, Dolní Metelsko a v Hostouni. Na těchto farmách je ustájeno cca 2.500 kusů skotu.

Užitkovostí dojnic přesahujících 10 tis. litrů mléka na kus a rok se společnost řadí mezi špičku v oboru nejen v ČR, ale i ve světě.

Z našeho mléka vyrábíme od dubna 2019 mléčné výrobky ve své minimlékárně v Srbech.

V rámci rostlinné výroby se zaměřujeme na pěstování pšenice ozimé, ječmene ozimého, jarních obilovin, řepky ozimé, kukuřice na siláž, olejnin, brambor, plodin určených pro výživu skotu a ostatních pícnin.

Dále naše společnost provozuje bioplynovou stanici a ročně dodáváme do sítě cca 7.800 MWh elektrické energie. V areálu také naleznete čerpaní stanici LPG.

Jak u živočišné tak i rostlinné výroby pravidelně investujeme do nových technologií a strojních mechanismů.

Slavíme úspěchy v oblasti chovu holštýnského skotu

Slavíme úspěchy v oblasti chovu holštýnského skotu

Od roku 2019 provozuje vlastní minimlékárnu v Srbech

Od roku 2019 provozuje vlastní minimlékárnu v Srbech

Průměrná užitkovost na dojnici a rok činí 10.860 litrů

Průměrná užitkovost na dojnici a rok činí 10.860 litrů

Pravidelně investujeme do nových technologií a strojních mechanismů

Pravidelně investujeme do nových technologií a strojních mechanismů

Štítky:

chov holštýnského skotu

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Živočišná výroba Meclov, chov skotu, chov dojnic, produkce mléka, chov prasat, produkce selat

Živočišná výroba Meclov, chov skotu, chov dojnic, produkce mléka, chov prasat, produkce selat
Meclovská zemědělská, a. s. dnes chová cca 2.500 kusů skotu a cca 3.000 kusů prasat.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Meclovská zemědělská, a. s. rostlinná a živočišná výroba
WEBOVÁ STRÁNKA
Meclovská zemědělská, a. s.
meclovska.cz
Adresa

Adresa

Meclov 72
Meclov 346 01

reditel@meclovska.cz
+420 379 428 825


Najdete nás také zde:

ARES
captcha