Sběr důležitých dat a vypracování analýz pro podnikání, projektové poradenství

Mezi stěžejní činnosti brněnské společnosti GaREP, spol. s r.o. patří, vedle strategického plánování pro veřejnou správu, studií, analýz a hodnocení, také sběr důležitých dat a vypracování analýz pro podnikání. Provádíme územní analýzy, tematické analýzy, rozbory a postupy pro podnikání a veřejnou správu. Rovněž se věnujeme projektovému poradenství.

Projektové poradenství a činnosti v oblasti podnikání

Územní analýzy, podklady pro rozvojové projekty, analýzy trhu práce, konkurence

Pro podnikatele provádíme lokální a regionální analýzy prostředí, šetření v obcích, sbíráme podklady pro rozvojové projekty podnikatelských subjektů, zabýváme se průzkumem rozvojových lokalit. Zabýváme se průzkumem trhu práce se zhodnocením dostupnosti pracovních sil. Analyzujeme konkurenci v podnikatelském prostředí, věnujeme se též rozboru kapacit a infrastruktury v cestovním ruchu.

Analýzy trhu práce, konkurence - GaREP, spol. s r.o. Brno


Činnosti pro podnikatelské plánování, projektové poradenství

Zpracováváme data a argumenty pro vyjednávání, vybíráme relevantní informace ze stanovisek veřejné správy, poskytujeme spolupráci při vyjednávání podnikatelských záměrů. Poskytujeme projektové poradenství týkající se žádostí o dotační podporu, originálních neinvestičních projektů, studií proveditelnosti, analytických podkladů pro projekty.

Projektové poradenství a činnosti v oblasti podnikání


PODSTRÁNKY

Strategické plánování pro veřejnou správu

Strategické plánování pro veřejnou správu
Strategické plánování pro veřejnou správu, tematické koncepce, rozvojové dokumenty

Studie, analýzy, evaluace

Studie, analýzy, evaluace
Zapojení obyvatel do územního rozvoje, studie, analýzy, evaluace

Analýzy pro podnikatele

Analýzy pro podnikatele
Sběr důležitých dat a vypracování analýz pro podnikání, projektové poradenství
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA GaREP, spol. s r.o. Strategické plánování Brno
WEBOVÁ STRÁNKA
GaREP, spol. s r.o.
www.garep.cz
Adresa

Adresa

Náměstí 28.října 3
Brno 602 00

garep@garep.cz
+420 607 268 183


Najdete nás také zde:

ARES
captcha