Strategické plánování pro veřejnou správu, tematické koncepce, rozvojové dokumenty

Brněnská společnost GaREP, spol. s r.o. se zabývá strategickým plánováním pro veřejnou správu. Připravujeme komplexní rozvojové dokumenty, například strategické plány, programy rozvoje obcí, městysů, měst, svazku obcí, krajů. Nabízíme tematické koncepce, facilitace setkání a zapojení obyvatel do rozvoje území.

GaREP, spol. s r.o. pro rozvoj měst, obcí, městysů, krajů

Strategické plány, programy rozvoje obcí, měst, městysů, svazku obcí, krajů

V rámci strategického plánování pro veřejnou správu se zaměřujeme na zpracování rozvojových dokumentů, programů, strategických plánů rozvoje měst, obcí, městysů, svazku obcí, krajů. Vypracujeme strategie rozvoje místních akčních skupin (CLLD), strategie pro uplatnění integrovaných teritoriálních investic (ITI), prospekty pro vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení.

Strategické plánování pro veřejnou správu - GaREP, spol. s r.o. Brno


Plány sociálních služeb, rozvoje vzdělávání, koncepce školství, sportu

Naše činnost je zaměřena na tvorbu tematických koncepcí pro oblast školství, rozvoje lidských zdrojů, cestovního ruchu a sportu. Zabýváme se také plány sociálních služeb a místními akčními plány rozvoje vzdělávání. Nabízíme projektové poradenství v oblasti finančních analýz, originálních neinvestičních projektů, studií proveditelnosti či žádostí o dotační podporu.

Tematické koncepce pro školství, cestovní ruch, sport


PODSTRÁNKY

Strategické plánování pro veřejnou správu

Strategické plánování pro veřejnou správu
Strategické plánování pro veřejnou správu, tematické koncepce, rozvojové dokumenty

Studie, analýzy, evaluace

Studie, analýzy, evaluace
Zapojení obyvatel do územního rozvoje, studie, analýzy, evaluace

Analýzy pro podnikatele

Analýzy pro podnikatele
Sběr důležitých dat a vypracování analýz pro podnikání, projektové poradenství
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA GaREP, spol. s r.o. Strategické plánování Brno
WEBOVÁ STRÁNKA
GaREP, spol. s r.o.
www.garep.cz
Adresa

Adresa

Náměstí 28.října 3
Brno 602 00

garep@garep.cz
+420 607 268 183


Najdete nás také zde:

ARES
captcha