Zapojení obyvatel do územního rozvoje, studie, analýzy, evaluace

V rámci maximálního zapojení obyvatel do rozvoje obcí, měst, krajů připravujeme demografické prognózy, územní analýzy a dopadové studie, evaluace koncepcí a projektů. Provádíme dotazníková šetření a terénní průzkumy. Poskytujeme služby a vize zlepšující kvalitu života obyvatel a podporující rozvoj měst, obcí, regionů České republiky.

Studie, analýzy, evaluace

Demografické prognózy škol, ročníků, služeb, zařízení pro seniory

Součástí našich služeb je zpracování demografických prognóz, tzn. odhadů potřebných kapacit škol včetně kapacit jednotlivých ročníků. Dále poskytujeme odhady potřebných kapacit služeb a zařízení pro seniory a rovněž prognózy kohortně komponentní metody, která vychází ze stávající věkové struktury obyvatel dle pohlaví a jednotek věku.

Zapojení obyvatel do rozvoje území


Zpracování územních analýz socioekonomické sféry, trhu práce, studie dopadů projektů

Spolupracujeme s městy, obcemi, kraji, neziskovými organizacemi, státní správou, kterým poskytujeme územní analýzy a dopadové studie, zahrnující analýzy trhu práce, komplexní socioekonomické analýzy, analýzy hospodářství a podnikání, analýzy ubytovacích kapacit a studie dopadů projektů.

GaREP, spol. s r.o. Brno - územní rozvoj


Dotazníková šetření, terénní průzkumy, evaluace koncepcí a projektů

Rovněž připravujeme evaluace koncepcí veřejné správy, posouzení strategií MAS a ITI, hodnocení dotačních programů a projektů. Provádíme dotazníková šetření názorů obyvatel, podnikatelů, neziskových organizací a také terénní průzkumy vybavenosti obcí a rozvojových ploch.

Terénní průzkumy, dotazníková šetření


PODSTRÁNKY

Strategické plánování pro veřejnou správu

Strategické plánování pro veřejnou správu
Strategické plánování pro veřejnou správu, tematické koncepce, rozvojové dokumenty

Studie, analýzy, evaluace

Studie, analýzy, evaluace
Zapojení obyvatel do územního rozvoje, studie, analýzy, evaluace

Analýzy pro podnikatele

Analýzy pro podnikatele
Sběr důležitých dat a vypracování analýz pro podnikání, projektové poradenství
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA GaREP, spol. s r.o. Strategické plánování Brno
WEBOVÁ STRÁNKA
GaREP, spol. s r.o.
www.garep.cz
Adresa

Adresa

Náměstí 28.října 3
Brno 602 00

garep@garep.cz
+420 607 268 183


Najdete nás také zde:

ARES
captcha