DUHA system, spol. s r.o.
Docházkové, přístupové, návštěvní systémy, aplikační SW pro sledování parkoviště

Vývoj a výrobu zařízení pro sběr a zpracování dat s vlastními SW aplikacemi pro firmy, výrobní závody zajišťuje společnost DUHA system spol. s r.o. se sídlem v Brně. Vyrábíme a dodáváme docházkové a přístupové systémy, systémy pro evidenci návštěv, systémy řízení a sledování pohybu vozidel na parkovišti, vše s využitím kontaktních i bezkontaktních identifikačních prvků. Všechny systémy dodáváme v krátkém čase na klíč – od přípravy předprojektové studie a vypracování projektové dokumentace až po kvalifikovanou instalaci docházkového, přístupového či návštěvního systému.

Elektronický způsob evidence příchodů a odchodů osob, DUHA system spol. s r.o., Brno

Docházkové systémy pro elektronickou evidenci příchodů a odchodů zaměstnanců

Námi dodávané efektivní docházkové systémy umožňují firmám, výrobním závodům, průmyslovým zónám i například zdravotnickým zařízením elektronickou evidenci příchodů a odchodů jednotlivých zaměstnanců, kteří se identifikují prostřednictvím karty na příslušném terminálu, kde lze zaznamenat i jakákoli přerušení pracovní činnosti. Evidovaná data se mohou použít i jako výchozí podklad pro zpracování mezd.

Elektronická evidence příchodů a odchodů zaměstnanců


Přístupové sytémy k ochraně a zabezpečení objektu, vstup s identifikační kartou či PIN kódem

Přístupové systémy Vám pomohou chránit a zabezpečit daný objekt. Umožňují vstup do objektu s platnou kartou nebo vstup zadáním PIN kódu či kombinací identifikační karty a PIN kódu. Přístup do prostoru je možné nadefinovat výčtem přístupových terminálů, lze nastavit časový úsek pro přístup do objektu nebo navolit model přístupu, tzn. zvolit kombinaci jedné časové zóny a více prostorových profilů.

Přístupové sytémy k ochraně a zabezpečení objektu


Evidence příjezdů a odjezdů vozidel pomocí identifikační karty (tagu) nebo zadání SPZ

Aplikační SW pro řízení a sledování pohybu vozidel na parkovišti umožňuje evidenci příjezdů a odjezdů vozidel prostřednictvím identifikační karty (tagu) nebo obsluha zadá SPZ vozidla. Systém evidence vozidel dovoluje i následné zpracování dat do statistik i monitorování pohybu vozidla v minulosti. SW aplikace připouští také výběr vozidel podle firmy, jména řidiče nebo SPZ.

Evidence pohybu vozidel na parkovištiDocházkové a přístupové systémy

Docházkové a přístupové systémy

Docházkové, přístupové, návštěvní systémy, aplikační SW pro sledování parkoviště