Měření a optimalizace výkonu fotovoltaických elektráren. Kontrolu panelů.

S.G. CZ, spol. s r.o.

Měření a optimalizace výkonu fotovoltaických elektráren. Kontrolu panelů.

Kioskové betonové trafostanice na klíč pro ekologický a bezpečný provoz

Nejen dodávkami VN rozvoden na klíč, nebo rekonstrukcí a modernizací stávajících rozvoden, nýbrž i dodávkami kioskových trafostanic včetně VN přípojek, patří česká soukromá společnost S.G. CZ, spol. s r.o. ke špičkám v oblasti energetiky. Kioskové trafostanice jsou využitelné pro přívod elektrické energie jak pro domácnosti, tak do průmyslového sektoru. Kioskové trafostanice vykazují vynikajicí provozní vlastnosti, jsou ekologické a bezpečné.

Kiosková zděná trafostanice, S.G. CZ, spol. s r.o.

Dodávky kioskových trafostanic s VN přípojkou včetně schválené projektové dokumentace ČEZ, E.ON

Jeden z nejmodernějších typů trafostanic je v současnosti kiosková trafostanice. Ve společnosti S.G. CZ, spol. s r.o. se orientujeme především na dodání kioskových zděných trafostanic na klíč, tzn. že našim zákazníkům navrhneme nejvhodnější řešení, zpracujeme projektovou dokumentaci a postoupíme ke schválení distribuční společnosti ČEZ, E.ON, uvedeme do provozu a zajistíme revizi. Součástí zakázky je také provedení VN přípojení, včetně schválených projektových podkladů.

Kioskové zděné trafostanice, S.G. CZ, spol. s r.o.


Kioskové betonové trafostanice pro napájení energií obytných i průmyslových zón

Kioskové trafostanice se využívají k přívodu elektrické energie do obytných zón, průmyslových areálů, výrobních celků. Zděné betonové kiosky s technologickým zařízením mohou být využity i k přenosu elektrické energie z menších vodních elektráren, z větrných elektráren, fotovoltaických zařízení i stanic na bioplyn. Kioskové trafostanice se vyznačují ekologickým provozem a bezpečností provozu. Námi dodávané kioskové betonové trafostanice splňují i ta nejpřísnější kritéria, součástí dodávky je i námi zajištěný rychlý a bezchybný servis, pozáruční údržba, preventivní prohlídky a monitoring.


Kioskové betonové trafostanice v různém typovém provedení a nízkými provozními náklady

Kioskové trafostanice z betonu je možné osadit jakoukoli technologií, mohou být vyrobeny v různých velikostech, s variabilními parametry. Kioskové trafostanice mají nízké provozní náklady, jsou téměř bezúdržbové. Jejich vybudování je rychlé a možné i v zimním období. Kioskové betonové trafostanice zaručují bezpečný provoz, tzn. v případě havárie nejsou ohroženy osoby v blízkosti trafostanice. A v neposlední řadě je nezanedbatelnou výhodou kioskových trafostanic jejich šetrnost k životnímu prostředí.


PODSTRÁNKY

Modernizace rozvoden

Modernizace rozvoden
Dodávky a servis VN-NN rozvoden, modernizace stávajících systémů RETROFIT a jeho výhody

Kioskové trafostanice

Kioskové trafostanice
Kioskové betonové trafostanice na klíč pro ekologický a bezpečný provoz

Služby

Služby
Měření a optimalizace výkonu fotovoltaických elektráren, GSM monitoring, revize, poradenství
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA S.G. CZ, spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
S.G. CZ, spol. s r.o.
www.sg-brno.cz
Adresa

Adresa

Jižní náměstí 5
Brno 619 00

sgroup@sg-brno.cz
+420 543 250 722


Najdete nás také zde:

ARES
captcha