Q.I.P. s.r.o.
zakázkové kalení
Tepelné a chemickotepelné zpracování kovů, technologická zařízení

Tepelné a chemickotepelné zpracování kovů na špičkové úrovni nabízí svým zákazníkům zakázková kalírna O.I.P. s.r.o. se sídlem v Brně. Při realizaci zakázek využíváme moderní technologická zařízení, která umožňují on-line režim monitorovacího systému technologických postupů, elektronické ukládání parametrů tepelného zpracování a dokumentaci realizovaných procesů. Ke zpracování kovů používáme plně automatizované pece s řízenou ochrannou atmosférou, vzduchové pece, pracoviště solných lázní, generátory, stroje pro povrchové kalení.

Technologické zařízení pro tepelné a chemickotepelné zpracování kovů, Brno

Zpracování v řízené ochranné atmosféře ve víceúčelových komorových pecích a v šachtových pecích

V řízené ochranné atmosféře ve víceúčelových komorových pecích probíhá cementace a nitrocementace, kalení a zušlechťování v oleji, nízko a vysokoteplotní popouštění a žíhání - rekrystalizační, pro snížení vnitřního pnutí, na měkko, normalizační. Zpracování dlouhých rotačních součástí, kusovou i sériovou výrobu zajišťujeme v řízené ochranné atmosféře v šachtových pecích.

Tepelné a chemickotepelné zpracování kovů


Chemickotepelné zpracování kovů v šachtových pecích – nitridace v plynu

Za účelem zlepšení povrchových vlastností železných materiálů nabízíme nitridaci v plynu. Toto chemickoteplené zpracování probíhá v našich šachtových pecích a dochází při něm k vytvoření velmi tvrdých povrchových vrstev, čímž získají kovové součásti vysokou odolnost vůči opotřebení a oděru. Úprava kovových dílů nitridací brání vzniku koroze.

Cementace, nitrocementace, nitridace, kalení, žíhání, popouštění


Zpracování kovových materiálů v solných lázních a ve vzduchových pecích

Zákazníkům nabízíme zpracování kovových materiálů v solných lázních a vzduchových pecích. Provádíme kalení a žíhání s ohřevem v solné lázni do teploty 950 °C, termální kalení do solné lázně v rozsahu teplot 160 °C - 180 °C, izotermické kalení a zušlechťování v solné lázni až do teploty 450 °C pro oceli, litiny a ADI, popouštění v solné lázni do 450 °C. Kalení a zušlechťování do oleje a vody, nízko a vysokoteplotní popouštění, žíhání probíhá ve vzduchových pecích.


Tepelné zpracování Al-slitin, vysokofrekvenční kalení, středofrekvenční kalení

Na souboru šachtových popouštěcích pecí provádíme rozpouštěcí žíhání a vytvrzování aluminiových slitin. K tepelnému zpracování rotačních součástí používáme vysokofrekvenční a středofrekvenční povrchové kalení.

Vysokofrekvenční a středofrekvenční kalení, tepelné zpracování hliníkových slitinTechnologická zařízení

Technologická zařízení

Tepelné a chemickotepelné zpracování kovů, technologická zařízení

Další služby

Další služby

Rovnání, ruční a strojní tryskání, technická podpora, doprava zboží

Certifikace

Certifikace

Výstupní kontrola kvality součástí po tepelném zpracování, certifikace ISO