Q.I.P. s.r.o.
zakázkové kalení
Výstupní kontrola kvality součástí po tepelném zpracování, certifikace ISO

Společnost Q.I.P. s.r.o. se sídlem v Brně má s tepelným a chemickotepelným zpracováním kovů dlouholeté zkušenosti, věnuje patřičnou pozornost výstupním kontrolám, které sledují kvalitu součástí po tepelném zpracování a neustále usiluje o zlepšování kvality technologických procesů s cílem uspokojit veškeré požadavky zákazníků. Společnost je certifikována dle ISO 9001:2016.

Certifikace ČSN EN ISO 9001:2016 - zakázková kalírna Q.I.P. s.r.o., Brno

Kontrola kvality součástí po tepelném zpracování pomocí tvrdoměrů, Osvědčení o kvalitě

Pomocí tvrdoměrů kontrolujeme kvalitu součástí po tepelném zpracování a výsledek kontrol dokumentujeme Osvědčením o kvalitě. Podle přání zákazníka lze vystavit i měrný protokol, teplotní diagramy, průběhy tvrdosti apod.

Výstupní kontrola kvality součástí pomocí tvrdoměrů


Zakázková kalírna Q.I.P vlastní certifikace ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO 9001:2015

Zakázková kalírna Q.I.P. díky službám poskytovaným na špičkové úrovni a vysoké kvalitě výrobků v oboru tepelného a chemickotepelného zpracování kovů získala certifikace ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO 9001:2015, které zajišťují kvalitu technologických postupů a procesů, neustálé zvyšování výkonnosti a vylepšování svých výrobků a služeb zákazníkům.

Zakázková kalírna Q.I.P. je certifikována dle ISO 9001:2016Technologická zařízení

Technologická zařízení

Tepelné a chemickotepelné zpracování kovů, technologická zařízení

Další služby

Další služby

Rovnání, ruční a strojní tryskání, technická podpora, doprava zboží

Certifikace

Certifikace

Výstupní kontrola kvality součástí po tepelném zpracování, certifikace ISO