Autorizované měření emisí - jednoduché rozptylové studie

Detekta s.r.o.

Autorizované měření emisí - jednoduché rozptylové studie

Detekta s.r.o.

CZKLaboratoř pro kontrolu emisí a imisí

Autorizované měření emisí Brno, Krnov dle zákona o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb.
Autorizovaná (akreditovaná) laboratoř pro kontrolu emisí a imisí.
Stanovení:
-emise
-imise
-kontrola ovzduší (ekologie - ochrana ovzduší)
-škodliviny
-znečištění životního prostředí
-koncentrací organických sloučenin v plynech a ovzduší přenosným chromatografem, okamžitá znalost výsledků, sledování časového průběhu koncentrací sloučenin
-účinnosti a pravidelná kontrola různých typů odlučovacích zařízení
-plynných a prachových škodlivin v pracovním prostředí, měření hlučnosti
-účinnosti různých tepelných zařízení
-účinnosti kotlů na tuhá, kapalná i plynná paliva
-určení neznámých látek v ovzduší.

Analytická kontrola vod a odpadů.
Chemická analýza.
Měření tlaku, teploty, rychlosti proudění, průtoku a vlhkosti plynů v technologických potrubích a spalinovodech.
Stanovení výbušnosti.

Seřizování:
-hořáky na plynná paliva
-a ekologizace kotlů na tuhá paliva.

Služby:
-ekologické poradenství
-ekologický audit
-rozptylové studie.


Pobočka:
Krnov - Pod Bezručovým vrchem
Kolofíkova 193/17
tel/fax: 554 615 935
e-mail: bord.art@wordonline.cz.

Akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 & Autorizovaná podle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb., autorizovaná rozhodnutím MŽP ČR č.j. 2215/740/05


Slogan:

Emise, imise, ovzduší.


Obchodní značky:

Detekta


Katalog firem:    

Ekologické projekty a zařízení

,  

Měřicí a regulační technika

,  
Štítky:

autorizované měření emisí, Brno, Krnov