CIPRES FILTR BRNO s.r.o.


Rebešovická 13, Brno - Chrlice 643 00

Odsávání a filtrace vzduchu s podílem průmyslových prachů, zplodin a škodlivin.

Projekce, výroba, konstrukce, montáž, servis, oprava:
-odsávání, filtrace vzduchu
-zařízení pro odprášení, odvádění znečištěného vzduchu z místa zdroje prachu do filtračního zařízení – splnění imisních a emisních hodnot
-prachové částice jsou odloučeny tak, aby vzdušnina dosahovala legislativou daných hodnot zbytkového úletu.

Navrhneme takový odsávací systém, který svým výkonem pokryje potřebu výrobní technologie a zároveň nespotřebuje víc energie, než je potřeba.
V praxi toto řešení přináší úsporu elektrické energie v rozmezí 30% – 60% oproti standardnímu START (100%) – STOP (0%).

Přefiltrovanou vzdušninu je možné odvádět jak do venkovního prostředí (v létě), tak zpět do prostoru haly (v zimě) - úspory otopové energie.

Nejzákladnějšími požadavky na filtrační zařízení jsou:
-kontinuita chodu při konstantní tlakové ztrátě
-dlouhá životnost filtračního média (18 000 – 20 000 provozních hodin)
-dodržení hodnot zbytkového úletu TZL
-nízké provozní náklady a to zejména na energie a výměnu filtračního média

Naše odsávací a filtrační zařízení se používají při:
- odsávání svařoven, odsávání svařovacího kouře

Dále pak v aplikacích jako brusírny, zinkovny, leštírny, slévárny, dřevozpracující provozy- odsavače pilin, papír zpracující provozy, potravinářské provozy, chemické a elektrárenské provozy, sklářské a recyklační provozy, při výrobě polystyrenu a stavebních hmot, při výrobě akumulátorů, v tabákovém průmyslu, při manipulaci a spalování uhlí a koksu.

Naše zařízení dodáváme do ČR i do celého světa- např. Německo, Holandsko, Rusko.

IČ: 46976531
DIČ: CZ46976531
Okres: Brno-město
Stát: Česká republika
Právní forma: společnost s r. o.
Počet zaměstnanců: 101 - 500 zaměstnanců
Obrat: nad 100 000 tis. Kč
Kontaktní osoba: Ing. Přemysl Pazdera

Průmyslové odsávání

Průmyslové odsávání

Jsme česká firma CIPRES FILTR BRNO s.r.o., která realizuje dodávky průmyslového odsávání a filtrace vzduchu v různých aplikacích a provozech jako například odsávání svařovny, brusírny, slévárny, stolárny a další provozů, kde vzniká problém s prachem a čistotou ovzduší. Odsávácí a filtrační zařízení má za úkol odvádět znečištěnou vzdušninu z místa zdroje prašnosti, tzn. splnit imisní hodnoty. Ve filtračním zařízení dojde k odloučení prachových částic a vyčištění vzdušniny na takovou hodnotu, že je ji možné v zimním období vracet zpět do výrobních prostor - úspory otopové energie. A v létě vyduchovat do venkovního prostředí - splnění emisních hodnot. Filtr CARM GH má účinnost filtrace vyšší než 99,99%. Důležitým faktorem filtračního zařízení jsou jeho provozní náklady jako je životnost filtračního média. Naše filtrační zařízení jsou osazeny filtračními taškami z netkané textílie s životnosti minimálně 18 000 - 20 000 provozních hodin. Dalšími důležitými faktory je úspora otopové energie (vracení čisté přefiltrované vzdušniny), elektrické energie, tlakového vzduchu apod.


Filtrační zařízení, filtrace vzduchu

Filtrační zařízení, filtrace vzduchu

Firma CIPRES FILTR BRNO s.r.o. se sídlem v Brně nabízí filtrační zařízení, filtraci vzduchu. -filtrace vzduchu -odsávání vzduchu -odsávací zařízení -filtrační zařízení. Odsávací a filtrační zařízení automatickou regenerací. Odsávací a filtrační zařízení s mechanickou regenerací. Odsávací zařízení a filtrační zařízení pro: -centrální odsávání -odsávání pro dřevařské provozy -příležitostné odsávání -odvzdušnění pneu, dopravy -pro dopravní cesty. Více informací o možnostech filtrace vzduchu a kompletní nabídku filtračních zařízení naleznete na webových stránkách.


Odsávání pilin a prachu

Odsávání pilin a prachu

Společnost CIPRES FILTR BRNO s.r.o. se sídlem v Brně se mimo jiné zajišťuje odsávání dřevoobráběcích strojů, vznikajících odřezků a pilin Zabýváme se výrobou a montáží odsávacích a filtračních zařízení určených i pro dřevařské závody a truhlářské dílny. Pro odsávání pilin a prachu nabízíme 3 typy filtračních zařízení rozdělené dle druhu regenerace: 1. regenerace manuální: - vhodné pro dílny, kde budou odsávány stroje (1-2 ks) s malou potřebou vzduchového výkonu 2. regenerace pomocí vibračního motoru: - lze aplikovat jako centrální odsávání - může být umístěno ve výrobní hale a venku 3. regenerace pomocí protiproudu tlakového vzduchu: - nejkomfortnější varianta - provozní jistota - životnost filtračního média garantujeme 18 000 - 20 000 provozních hodin U filtračních zařízeních instalujeme systém vracení čistého přefiltrovaného vzduchu. Čistý vzduch je vracen v zimním období zpět do výrobní haly - ÚSPORY OTOPOVÉ ENERGIE. V létě vyfukovat ven. Regulace je libovolná pomocí manuální klapky. Elektrický rozvaděč doporučuje vybavit frekvenčním měničem k řízení odsávacího (motorového) výkonu v závislosti na chodu odsávané technologie. Odeberete skutečně jen tolik kW kolik je třeba. VÝRAZNÉ ÚSPORY NA ELEKTRICKÉ ENERGII. Všechny filtrační zařízení navrhujeme podle skutečné potřeby odsávacího výkonu a souběhu technologie. Dodávky realizuje na klíč, přes návrh, výrobu, montáž, záruční a pozáruční servis. S odsáváním a filtrací máme mnohaleté zkušenosti a spoustu realizací po celé ČR i EU. Na spolupráci se těší firma Cipres filtr Brno s.r.o. Více informací a kompletní nabídku společnosti naleznete na webových stránkách.


Filtrační a odsávací zařízení CARM GH

Filtrační a odsávací zařízení CARM GH

Rádi bychom Vám představili filtrační zařízení naší výroby typu filtr CARM GH. Odsávací a filtrační zařízení CARM GH jsou určené pro nejnáročnější a nepřetržité provozy. Uplatnění nacházejí také jako malé filtrační jednotky. Odsávací výkon volíme dle konkrétní potřeby od malých filtračních jednotek až po centální odsávání. Filtrační zažízení s kapsovými filtračními taškami z netkané textílie. S životností minimálně 18 000 - 20 000 provozních hodin. Regenerace probíhá automaticky protiproudem stlačeného vzduchu. Tento způsob regenerace umožňuje filtrovat vzdušninu o vysoké koncentraci prachu. Ve většině případů lze dosáhnout takové čistoty přefiltrované vzdušniny, že ji lze vracet zpět do výrobních prostor a ušetřit náklady na otopovou energii. Filtry CARM GH jsou variabilní, přizpůsobení ztíženým prostorovým rozměrům, dle potřeby vyrábíme filtry v provedení pro odsávání výbušných prachů dle ATEX. Filtrační jednotky nacházejí uplatnění v průmyslu: - odsávání při svařování - odsávání broušení - v kovozpracujících provozech - pálení laserem - odsávání keramických a cihlářských provozů - zemědelském a potravinářském - recyklace - odsávání drcení - a další


Odsávání zplodin vznikajících při svařování

Odsávání zplodin vznikajících při svařování

ODSÁVÁNÍ SVAŘOVACÍHO KOUŘE A ZPLODIN VZNIKAJÍCÍCH PŘI SVAŘOVÁNÍ Úkolem odsávání svařovacích pracovišť je odvod kouře z prostoru svařování a z dýchací zóny pracovníka. Záchyt svařovacích zplodin probíhá: a) Pomocí odsávacích polohovacích ramen. Různých délek od 3 do 9 m. b) Vhodně tvarovaných odsávacích přípravků, štěrbinových digestoří, zákrytů a podobně. Tyto přípravky vyrábíme na míru podle skutečné potřeby konkrétní aplikace. Centrální odsávací potrubí: - Spojuje všechny odsávací místa s jednou centrální odsávací a filtrační jednotkou. - Správná dimenzace potrubních rozvodů zajišťuje – rovnoměrné dělení odsávacího výkonu. - K zamezení vzniku usazenin v potrubí slouží automatický proplach potrubí maximálním odsávacím výkonem. - Součástí odsávacího potrubí jsou veškeré potřebné díly pro montáž, tzn.: příruby, klapky, objímky, konzoly, sloupy. - Potrubní díly vyrábíme v provedení spiro nebo svařované tř.11. Výduchová potrubí: - Výduch čistého, přefiltrovaného vzduchu je v zimním období veden zpět do prostoru haly. V létě vyduchován mimo budovu. Tzv. provoz zima/léto. - Vzdušnina je do haly vyduchována přes rukávec HAFI PES, který zajistí její bezprůvanové šíření vzdušniny do prostoru haly. - Vracení čistého přefiltrovaného vzduchu zpět do haly přináší značné úspory otopové energie. Odsávací a filtrační zařízení: - K odsávání svařovacího kouře doporučujeme centrální odsávací a filtrační zařízení naší výroby typu CARM GH. - Odsávací výkon stanovujeme dle konkrétní potřeby, tzn. centrální filtrační jednotka je navržena "na míru". - Filtračním médiem jsou filtrační tašky s garantovanou životností 18 000 – 20 000 provozních hodin. - Po celou dobu životnosti filtračního média bude konstantní odsávací výkon bez nutnosti manuálního dočišťování. - Regenerace filtračního média probíhá pomocí protiproudu tlakového vzduchu během provozu filtračního zařízení (JET SYSTÉM). - Ventilátor umisťujeme v tlumiči hluku (max 72 dBa). - Regulaci odsávacího výkonu řešíme použitím frekvenčního měniče, který v závislosti na počtu aktivně využívaných pracovišť reguluje otáčky ventilátoru. Systém odvodu odprašků mimo filtrační zařízení: - Slouží k odvodu odprašků včetně možného zdroje zahoření ve filtračním zařízení (jisker, žhavých kuliček….) mimo filtr. - Jiskra, která vletí do filtračního zařízení je pomocí srážecích plechů odvedena rovnou k výpadu materiálu. - Na výpad materiálu je napojena pneudoprava odprašků, která odvádí odprašky do cyklónového odlučovače v uzavřeném okruhu. - Odprašky se v cyklónovém odlučovači odloučí a jsou odváděny přes požární klapku do sběrné nádoby. - V případě zahoření ve sběrné nádobě se přetaví kontakt na požární klapce a ta se poté sama uzavře a zamezí rozšíření požáru - minimalizace škod při požáru. - Systém slouží jako ochrana proti zahoření filtru ze sběrné nádoby. Řízení odsávacího výkonu: a) automatické řízení odsávacího výkonu na základě podtlaku - manuální otevíráním/uzavíráním klapek b) automatické řízení odsávacího výkonu na základě impulsu od stroje. - Využívá: čidel svařování, automatických klapek, frekvenčního měniče a řídícího systému. - Každé místo může být osazeno automatickou klapkou, která je elektrickou vazbou spojena se svařovacím aparátem a řídícím systémem, ovládající frekvenční měnič. - V okamžiku, kdy pracovník začne svařovat, čidlo zareaguje, otevře se klapka a frekvenční měnič navýší odsávací výkon. - Po ukončení svařování se klapka uzavře a frekvenční měnič poníží odsávací výkon. - Systém automaticky zapne filtr při počátku svařování 1. pracovníka a vypne po ukončení svařování posledního pracovníka. - Systém je vybaven cyklickým proplachem potrubí maximálním odsávacím výkonem. Systém otevře všechny klapky současně a na cca 1 minutu navýší odsávací výkon na maximální hodnotu. - Automatický proplach zajišťuje čištění potrubí od tvořících se usazenin. - Řízení odsávacího výkonu zajistí úsporu elektrické energie v rozmezí 40 % - 60 % oproti klasickému START › STOP. Naše společnost má mnoho instalací odsávání svařoven po ČR a celé Evropské unii. Na přání Vám zprostředkujeme referenční návštěvu ve Vašem okolí. Dále můžete navštívit náš výrobní závod. Na spolupráci se těší celý tým naší společnosti


Cipres filtr Brno s.r.o. Odsávání a filtrace vzduchu

Cipres filtr Brno s.r.o. Odsávání a filtrace vzduchu

Jsme česká firma zaměřená na odsávání a filtraci různých průmyslových prachů, zplodin a škodlivin. Díky vlastní výrobě odsávacího a filtračního zařízení jsme schopni Vám pomoci při řešení jakýchkoliv problémů spojených s čistotou ovzduší i splnění hygienických norem a předpisů. Firma CIPRES FILTR BRNO s.r.o. byla založena v roce 1992. Naše zařízení pracují v mnoha podnicích v ČR i v EU, např. Škoda Auto, ABB, VW, Kimberly Clark, Sapeli a další. Vyrábíme a dodáváme: - průmyslové filtry s různými druhy regenerace - ventilátory radiální a radiální - transportní - odlučovače mlhoviny - chladiče spalin - vynášecí orgány (šneky, rotační podavače, pneu dopravy) - potrubí všeho druhu (spiro, tř.11, tř.17) - elektrické rozvaděče - a veškeré další příslušenství. Hlavní výhody filtračních zařízení Cipres: - životnost filtračního média, které používáme je 18 000 - 20 000 provozních hodin bez nutnosti čištění - nízké provozní náklady - máme mnohaleté zkušenosti s řadou referencí - vlastní výroba filtračních zařízení Na spolupráci se těší kolektiv Cipres filtr BrnoDalší produkty a služby
  • vzduchovody, domovní ventilátory, průmyslové ventilátory, rekuperační jednotky, tepelná čerpadla, větrání prostor, vytápění prostor, tlumiče hluku, filtrační materiál vzduchotechnika
  • filtry pro větrání, kompaktní filtry, kapsové filtry, filtry pro mikročástice, distribuce filtračních médií


Související články
Úprava a filtrace vzduchu
Úprava a filtrace vzduchu

Zajímáte se o úpravu a filtraci vzduchu a o další výrobky s tímto tématem spojené? Pak můžete využít velkoobchodní nebo maloobchodní prodej filtrace vzduchu, filtračních vložek, aluminiových filtrů a dalších filtračních elementů.


Klimatizace do přepravních vozů
Klimatizace do přepravních vozů

Letní období začíná, sluníčko stoupá stále výš a má daleko větší sílu, než je tomu v jiných ročních obdobích. Čekají nás vysoké teploty a krásně teploučko. Ovšem v některých případech velké horko může být až nepříjemné.


Vzduchotechnika, čisté prostory a validace
Vzduchotechnika, čisté prostory a validace

Kvalitní vzduchotechnika je součástí přísunu čerstvého vzduchu a na jejím výběru hodně záleží. Nejen ventilátory a filtry, ale i kompletní servis je zárukou dobré investice do čerstvého vzduchu. A právě o ten se postará firma AIRTECHNIK.


Vzduchotechnika, klimatizace do velkých budov i do domácností
Vzduchotechnika, klimatizace do velkých budov i do domácností

Co vás napadne, když se řekne vzduchotechnické zařízení? Napadne vás klimatizace do domácností nebo ta větší do průmyslových hal a jiných komerčních objektů? Vzduchotechnika má mnoho podob. A přesně tímto tématem, výrobou vzduchotechnických zařízení ale i jejich montáží, se zabývá společnost Kovo vzduchotechnika spol. s.r.o.