COLAS CZ, a.s.
silniční stavitelství


Generální dodavatel silničního stavitelství v České republice.

Mezi činnosti naší společnosti patří silniční stavitelství tedy výstavba, rekonstrukce, opravy a ostatní práce na pozemních komunikacích a mostech.

Také se zabýváme výstavbou a rekonstrukcemi inženýrských sítí a kolejových staveb a mezi naše další činnosti patří také těžba kamene a výroba drceného kameniva, výroba modifikovaných asfaltů a především asfaltových směsí.

Silniční stavitelství, výstavba:
Do tohoto odvětví patří komplexní výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací jako jsou dálnice, silnice, městské komunikace, polní a lesní cesty, cyklostezky a jiné zpěvněné plochy.

Výstavba mostů je hlavní oblastí našeho působení. Soustředíme se převážně na mosty středního rozpětí pole do 100m. Do této oblasti patří i sanace a modernizace existujících mostních staveb. Běžnými typy konstrukcí jsou monolitické železobetonové, předepjaté, prefabrikované a spřažené ocelobetonové nevyjímaje konstrukce dřevěné.

Na území ČR provozujeme 13 moderních a výkonných obaloven pro výrobu horkých asfaltových směsí. Naše hustá síť provozoven nám umožňuje zásobovat stavby po celé ČR. V současné době naše obalovny vyrábí ročně cca 700 tis. tun asfaltových směsí.

Dále se specializujeme na výrobu modifikovaného asfaltu ASTECH a asfaltových emulzí.

Naše společnost provozuje rovněž 12 kamenolomů. Lom Tasovice, Vanov, Vicenice, Svržno, Rančířov, Police, Mirošov, Křoví, Královec, Čenkov, Císařský a Bory.

Nabízíme i služby v oblasti kolejových staveb, kde provádíme práce na železničním spodku i svršku. Realizujeme umělé objekty, mosty, propustky či nástupiště.

Laboratoře společnosti COLAS CZ, a.s., provádí širokou škálu zkoušek asfaltových směsí, kameniva, asfaltů, zemin, betonu a konstrukčních vrstev vozovek.

V České republice působíme více než čtvrtstoletí

V České republice působíme více než čtvrtstoletí

Jsme generální dodavatel silničního stavitelství

Jsme generální dodavatel silničního stavitelství

Stavíme a rekonstruujeme pozemní komunikace a mosty

Stavíme a rekonstruujeme pozemní komunikace a mosty

Provozujeme 13 moderních a výkonných obaloven

Provozujeme 13 moderních a výkonných obaloven

Štítky:

výstavba, rekonstrukce, dálnice, silnice, mosty, výroba asfaltových směsí

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Výstavba a rekonstrukce mostů, silnic i dálnic

Výstavba a rekonstrukce mostů, silnic i dálnic
Generální dodavatel silničního stavitelství v ČR s dlouholetou tradicí, vlastními obalovnami i kamenolomy. Nová výstavba, sanace a modernizace mostních staveb i opravy a rekonstrukce komunikací.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA COLAS CZ, a.s. silniční stavitelství
WEBOVÁ STRÁNKA
COLAS CZ, a.s.
www.colas.cz
Adresa

Adresa

Rubeška 215/1
Praha 9 - Vysočany 190 00

colas@colas.cz
+420 286 003 511


Najdete nás také zde:

FacebookLinkedInARES
captcha