Recovera Využití zdrojů a.s.
Provoz Centrální kompostárna Brno


Areál v ulici Vinohradská, Brno - Černovice 627 00
Provoz Centrální kompostárna Brno společnosti SUEZ Využití zdrojů patří mezi regionálně významná zařízení k využívání bioodpadů na jižní Moravě. Kompostárna slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu (biodpadů) z Brna i jeho okolí a nabízí všem obyvatelům, firmám i drobným živnostníkům možnost předat vytříděný bioodpad k dalšímu využití a pomoci tak vracet organické látky do koloběhu látek v přírodě.

Nabízíme:
- příjem a zpracování biologicky rozložitelných odpadů z domácností, obcí i komerčních subjektů
- zajištění služeb drcení dřevní hmoty, homogenizace a třídění kompostů a materiálů
- prodej kompostů, substrátů a dřevní štěpky
- odborné konzultace, analýzy a vyhodnocení nakládání s BRO.

Zajišťujeme:
- komplexní využití všech typů biologicky rozložitelných odpadů
- kompostování s nuceným provzdušňováním, v provozu 12 samostatně ventilovaných žlabů 6 x 36 m
- zpracování odpadů vysoce kapacitní mobilní technologií pro drcení a homogenizaci biomasy a třídění kompostů
- zpracováním bioodpadu ze separovaného sběru na úrovni domácností
- produkci certifikovaných kompostů a certifikovaných substrátů
- výrobu a prodej dřevní štěpky.

Nabídka služeb zahrnuje komplexní využití všech typů biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu.

Produkty
  • nakládání s odpady, zpracování železného šrotu, ekonomické využití odpadu, třídění odpadu, třídění kovů, přímá recyklace, nepřímá recyklace
  • odpadové hospodářství, ekologická likvidace vraků, třídění odpadů, sběr elektroodpadu, sběr nebezpečného odpadu

Technické zajištění společenských a kulturních akcí.

Technické zajištění společenských a kulturních akcí

Komplexní realizace staveb na klíč včetně dílčí dodávky a práce.


Související články
Výkup a prodej kovového odpadu CENTROMAT

Centromat s.r.o.

Výkup a prodej kovového odpadu CENTROMAT

Společnost CENTROMAT s.r.o. se již od roku 1994 zabývá výkupem, zpracováním a prodejem kovového odpadu. Může se chlubit nejmodernějšími technologiemi, které uplatňuje na svém šrotišti. Díky tomu se řadí mezi 10 nejvýznamnějších a největších dodavatelů kovového odpadu do českých hutních podniků.


Skartace firemních, citlivých i tajných dokumentů, likvidace jakýchkoliv dokumentů

OPAMETAL s.r.o.

Skartace firemních, citlivých i tajných dokumentů, likvidace jakýchkoliv dokumentů

„Co je psáno, to je dáno“, pořekadlo, které jistě všichni známe. Papír a tužka se v dnešní moderní době používají spíše výjimečně, ale jakmile je použijeme, jde často o citlivé údaje nebo firemní informace. Jak zlikvidovat tyto nebo i jakékoliv jiné dokumenty? Na to nám odpoví firma OPAMETAL s.r.o.


Efektivní a praktické třídění skleněného odpadu

EKO-KOM, a.s.

Efektivní a praktické třídění skleněného odpadu

Třídění odpadu se stalo důležitým a hlavně pozitivním detailem našeho života. Díky třídění se nepotřebné materiály recyklují a z recyklovaného materiálu se znovu vyrábějí potřebné produkty. A tím se odměňujeme jak přírodě, tak i sobě, protože to, jak dlouho a kvalitně budeme žít, záleží i na našem přístupu k životnímu prostředí. A v této myšlence nás i po praktické stránce podporuje Systém EKO-KOM.


Ekologická likvidace vozidel a strojů

JM - KOVY s.r.o.

Ekologická likvidace vozidel a strojů

Vážení čtenáři, jistě jste se už setkali s tím, že se vám v garáži schovává autíčko již bez technické kontroly, značky máte uloženy v depozitu nebo se technická kontrola blíží ke konci platnosti. Oprava by stála více, než je hodnota vozidla, platíte za něj povinné ručení, které není zrovna nejlevnější… Platit jen za to, že nám auto stojí před domem nebo v garáži? Co v takovém případě??? Poradíme Vám a jsme zde pro Vás. Firma JM - KOVY s.r.o. získala nově od října 2013 licenci k provozování služeb ekologické likvidace vozidel.


Firemní články
Vyspělé technologie pro zpracování a využití odpadů

Vyspělé technologie pro zpracování a využití odpadů

Každý den se na zemi vyprodukuje přes 10 milionů tun odpadu. Společnost SUEZ se u nás i ve světě zabývá ekologickým a bezpečným zpracováním a následným využitím odpadů s pomocí moderních technologií. Tím výrazně snižuje zatížení a zmenšuje množství vyprodukovaného odpadu. Představujeme několik případových studií SUEZ, představující moderní způsoby zpracování odpadů různého typu.


Evropský balíček pro oběhové hospodářství má dobrý potenciál, je však třeba dodržovat důležitá opatření

Evropský balíček pro oběhové hospodářství má dobrý potenciál, je však třeba dodržovat důležitá opatření

Jak může odpad pomoci evropské ekonomice? Jde o zdroj, který ji může dostat zpět na cestu zeleného růstu, avšak pouze za předpokladu, že bude maximálně využit veškerý jeho potenciál. S odpadem je nutné nakládat odpovědně a tak, aby se druhotné suroviny mohly opět navrátit do výrobního a spotřebního cyklu.


ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky

ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky

Slabinou velkých odpadářských firem na českém trhu je jednostranná orientace (například na svoz komunálního odpadu), což tyto společnosti vzhledem k vývoji a turbulencím na trhu dostává do nelehké ekonomické situace. Prioritou společnosti SITA CZ a.s., která je součástí holdingu SUEZ Environnement, byla od počátku komplexnost služeb a technologií. Proto patří do seznamu technologií SITA CZ třídící linky, kompostárny, skládky, spalovny průmyslových odpadů, deemulgační a neutralizační stanice a další zařízení pro maximální využití a ekologické odstranění dále nevyužitelných odpadů.


SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku

SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku

Ve světě, který čelí vysokému demografickému růstu, kdy do roku 2030 počet obyvatel na planetě dosáhne 9 miliard, přičemž většina z nich bude žít ve městech, vycházejí úkoly pro 21. století v samotné podstatě z úpravy a dodávek vody, nakládání a zpracování odpadů a z globálního hlediska nakládání se surovinami.


SUEZ environnement, odpady a oběhové hospodářství

SUEZ environnement, odpady a oběhové hospodářství

Vnímáte odpady jako zdroje? Jaký je osud plastů, které lidé házejí do žlutých kontejnerů? Daří se je znovu využít?


Centrální kompostárna Brno odveze z vaší obce biologický odpad

Centrální kompostárna Brno odveze z vaší obce biologický odpad

Denně každý z nás produkuje velké množství biologicky rozložitelného odpadu, aniž bychom si to plně uvědomovali. Všechny zbytky potravin, papír, na který si uděláme pár poznámek nebo použitý papírový kapesník hozený do koše. Co se s tímto odpadem ale děje dál, pokud ho my sami nijak nezpracováváme? Separovaný biologický odpad nyní z obcí sváží Centrální kompostárna Brno. Podle legislativy platné od začátku tohoto roku musí každá obec zajistit odvezení biologického odpadu mimo standardní skládku. Obcím na jihu Moravy s tím může pomoci právě brněnská kompostárna.


Svoz komunálního odpadu včetně sběru a následné ekologické likvidace

Svoz komunálního odpadu včetně sběru a následné ekologické likvidace

Sběr, svoz a likvidace nejen komunálního odpadu pro města, obce, živnostníky zajišťuje spolehlivě firma SUEZ Využití zdrojů a.s. z Prahy.


Sanace území a objektů obsahujících azbest a sanace ekologických zátěží

Sanace území a objektů obsahujících azbest a sanace ekologických zátěží

Společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. nabízí sanace území a objektů obsahujících azbest a sanace ekologických zátěží pro veřejný i soukromí sektor od vyřízení legislativních kroků po odstranění odpadu.


Outsourcing odpadového hospodářství – optimalizace a organizace zacházení s odpadem

Outsourcing odpadového hospodářství – optimalizace a organizace zacházení s odpadem

O odvoz odpadů z Vašeho areálu včetně manipulace, skladování a dalšího zpracování se postará služba outsourcing odpadového hospodářství, kterou nabízí společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. z Prahy.


Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů Praha - od odpadů z masné výroby po rizikový materiál

Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů Praha - od odpadů z masné výroby po rizikový materiál

Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů jako jsou odpady masné výroby, zbytky z restaurací nebo rizikový materiál z výzkumných ústavů nabízí společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. z Prahy.


Facility management a služby od SUEZ Využití zdrojů a.s. - ušetříme Vám starosti

Facility management a služby od SUEZ Využití zdrojů a.s. - ušetříme Vám starosti

Chcete využít naplno potenciál Vaší firmy? Přenechejte starosti o to co nesouvisí s Vaším obchodem nám. Služby Facility management od firmy SUEZ Využití zdrojů a.s. z Prahy vše zajistí za Vás.


Svoz prošlých potravin z obchodů a jiných živočišných odpadů

Svoz prošlých potravin z obchodů a jiných živočišných odpadů

SITA CZ a.s. nabízí svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů. Tato služba zaručuje bezpečné nakládání s prošlými potravinami z obchodů, zbytků z restaurací, odpadů z výroby a distribuce krmiv pro domácí zvířata a v neposlední řadě také nakládání s rizikovým materiálem z výzkumných ústavů a veterinárních klinik. K dispozici máme čtyři spalovny nebezpečných odpadů. Tyto spalovny jsou registrovány u veterinární správy, a proto jsou vhodné k likvidaci nebezpečných odpadů. Máme schválení k přepravě vedlejších živočišných produktů kategorie 1,2 a 3. Ostatní odpady, jako jsou zbytky jídla, prošlé potraviny a podobně, dále převážíme k smluvním partnerům pro výrobu bioplynu. Jestliže máte dotazy ohledně nakládání s VPŽP, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře či telefonem na zelenou linku s číslem 800 102 000.


Odpadové hospodářství – kompletní outsourcing zajištěný odborníky

Odpadové hospodářství – kompletní outsourcing zajištěný odborníky

Uvažujete nad tím, že vložíte péči o odpadové hospodářství do rukou profesionálů? SITA CZ se dokáže postarat o kompletní outsourcing odpadového hospodářství. Outsourcing zahrnuje tyto všechny služby: - Převzetí veškeré zodpovědnosti za manipulaci s vaším odpadem (a to již od okamžiku, kdy vhodíte odpad do koše, kontejneru, popelnice…) - Veškerá manipulace, skladování a přepravy - Související administrativa - Optimalizace logistiky veškerého odpadu, chytré rozmístění kontejnerů na odpad - Provoz centrálního sběrného místa - Optimalizace druhotných surovin uvnitř vašeho podniku Zaujala vás možnost hodit vše za hlavu a nechat správu odpadového hospodářství na lidech, kteří to bravurně ovládají? Neváhejte nám zvolat na Zelenou linku 800 102 000, kde získáte podrobnější informace.


Svoz směsného odpadu pro města, obce a živnostníky

Svoz směsného odpadu pro města, obce a živnostníky

Svoz směsného odpadu od společnosti SITA CZ. Potýkáte se s větším objemem odpadů ve vaší obci, či třeba areálu firmy? Potřebovali byste jej odvézt? Jestliže ano, spolehněte se na SITU. V sortimentu najdete svoz komunálního směsného odpadu, který dále zahrnuje také třídění a recyklaci. Zabýváme se odpady, jako je papír, sklo, plasty, ale také bioodpady. Co vše od nás můžete očekávat? - Svoz a odstranění směsného odpadu - Odvod nebezpečných složek odpadu - Zajištění zpětného sběru elektrozařízení - Likvidaci černých skládek - A mnoho dalšího Svoz komunálního odpadu je kompletní služba, kterou lze pokrýt potřeby jak jednotlivců, tak celé obce, popřípadě města. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně svozu odpadu, kontaktujte nás na zelené lince 800 102 000 anebo využijte kontaktní formulář.


Stálá havarijní služba NONSTOP 24 hodin po celé republice

Stálá havarijní služba NONSTOP 24 hodin po celé republice

Jste svědkem dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, anebo chcete ohlásit například ropnou havárii? V jakýchkoliv podobných případech, kdy dojde ke vzniku nehody, která může ohrozit životní prostředí, neváhejte využít stálou havarijní službu, která je NONSTOP, dostupná čtyřiadvacet hodin denně a to jak smluvním zákazníkům, tak nesmluvním volajícím. Havarijní službu volejte na lince 800 233 233, tým školených specialistů se dostane kamkoliv po České republice již do 150 minut. Při ekologické havárii se postaráme o: - Sanace terénu, povrchových a podzemních vod - Přečerpání nebezpečných látek, hořlavin - Čištění kontaminovaných vod - Odvoz odpadů - Odběry vzorků vody, zeminy a odpadů, které následně chemicky zpracujeme - Monitoring znečištění (povrchových i podzemních vod, horninového prostředí) - Mnoho dalších úkonů…


Čištění kanalizace, jímek, potrubí a objektů

Čištění kanalizace, jímek, potrubí a objektů

Čištění zařízení a objektů, jako jsou kanalizace, jímky a další, je nezbytné pro jejich správný chod. SITA CZ a.s. zajišťuje kompletní služby, které se dají aplikovat na tyto objekty a zařízení: - Jímky - Kanalizace (chemické i běžné) - Šachty - Zásobníky - Automyčky - Potrubní rozvody - Nádrže - Částí zařízení a technologií V rámci čištění těchto objektů se postaráme o: - Mechanické čištění, precizní odmaštění jakéhokoliv povrchu - Odčerpání odpadů, odkalení nádrží, odsátí - Technologické filtry – kompletní vyčištění anebo v případě potřeby výměna - Revize TV kamerou - Zkoušky těsnosti, revize funkčnosti a mnoho dalších úkonů… Při práci respektujeme životní prostředí, vždy postupujeme podle pravidel BOZP, ČSN. Jsme vybaveni moderní technikou a schopni odstranit jakýkoliv problém.


Technické služby údržby, odpadové hospodářství

Technické služby údržby, odpadové hospodářství

Udržovat město čisté a ekologicky na úrovni není jednoduché. Společnost SITA CZ nabízí svým klientům technické služby, které tvoří široké spektrum činností, které dokážou zajistit kompletní péči o město anebo třeba jinou obec: - Údržba zeleně - Čištění vozovek a komunikací – v létě i v zimě - Údržba veřejného osvětlení - Čištění a údržba veřejných prostranství - Péče o chodníky – letní kropení, odvoz smetků, strojní a ruční čištění, sběr psích exkrementů - Zimní posyp komunikací, odstraňování sněhu i hrabání z komunikací i z prostranství - Hrabání listí, kácení stromů, výsadba a udržování rostlinek a keřů, odstraňování plevele Udržujte své město v čistotě a v harmonii. Zavolejte na naši Zelenou linku na čísle 800 102 000, kde získáte mnohé další informace o technických službách zahrnujících péči o město.


Ekologické úklidové a čisticí prostředky prodejEkologické úklidové a čisticí prostředky prodej

Ekologické úklidové a čisticí prostředky prodejEkologické úklidové a čisticí prostředky prodej

Ekologické prostředky jsou nezbytné při řešení úniků látek, při ekologických havárií anebo k efektivní prevenci. Společnost SITA CZ se zabývá prodejem nejrůznějších úklidových i čisticích prostředků: - Koberce a hady - Havarijní soupravy - Sypké sorbenty - Obaly na nebezpečné látky - Ekotmely - Záchytné vaničky - Plastové pytle - Ucpávky kanalizace - Plachetky - Textilní sorpční rohožky - Mnoho dalších produktů… Vlastnit tyto ekologické prostředky se vyplatí. Umožní vám totiž: - Udržovat pořádek na pracovišti - Zabránit případné ekologické havárii - Snížit náklady, které souvisí s odstraněním havárie Buďte zodpovědná firma, která je ohleduplná a která dbá na čisté životní prostředí a jeho ochranu. Zavolejte rovnou na naši Zelenou linku 800 102 000 a nakupte ekologické prostředky, které potřebujete.


Svoz průmyslového odpadu

Svoz průmyslového odpadu

Odvozem a výkupem všech odpadů na území celé České republiky se zabývá společnost SITA CZ a.s. Služby zahrnují i odvoz nebezpečných odpadů (transformátory a kondenzátory). Služby jsou rozsáhle a zahrnují: - Shromáždění, soustředění - Sběr a výkup - Třídění - Přepravování a doprava - Skladování, úpravy - Případné využívání a odstraňování - Profesionální legislativní poradenství SITA CZ má síť provozoven po celé republice, proto jsou tyto služby dostupné všem. Nejčastěji je využívají obrovské průmyslové společnosti, střední a menší firmy, i drobní či začínající živnostníci. Vlastníme moderní techniku, pomocí které svážíme odpad – valníková, dodávková, kontejnerová, cisternová a další speciální vozidla. Nebezpečné odpad převážíme v režimu ADR. Staňte se našim zákazníkem a obdržíte speciální nádoby a kontejnery na odpad.


Druhotné suroviny výkup, odvoz a zpracování

Druhotné suroviny výkup, odvoz a zpracování

Druhotné zpracování odpadu je rozhodně cestou pro zlepšení ekologické situace na naší planetě. Společnost SITA CZ to moc dobře ví, a proto zajišťuje výkup a následné zpracování druhotných surovin podnikům, firmám, městům, obcím i živnostníkům. Vykupujeme nejčastěji suroviny, jako jsou kovy, papíry, plasty, skla, elektroodpad. Nabízíme tyto služby: - Analyzujeme a hodnotíme odpady, hledáme recyklovatelné složky, které by šly dále použít - Výkup a následný odvoz všech druhotně zpracovatelných surovin, jak od podnikatelských subjektů, tak od měst, obcí anebo ze sběrných kontejnerů - Dotřídění, demontáže, lisování, drcení na provozech SITA CZ - Odvezeme druhotné suroviny zpracovateli, který je dokáže využít. V rámci těchto služeb poskytujeme navíc skartaci dokumentů za velmi přísných bezpečnostních podmínek.


Nakládání s odpady - facility management

Nakládání s odpady - facility management

Zoptimalizujte a snižte náklady za provoz a správu majetku a venkovních prostor vaší firmy. SITA CZ se zabývá takzvaným facility managementem a outsourcingem podpůrných služeb, což zahrnuje soubor služeb, jako například: - Letní a zimní úklid a údržba komunikací - Údržba zeleně - Ostraha objektů - Pravidelné i nárazové úklidové práce - Technická správa budov a zařízení - Doplňkové služby (praní pracovních oděvů, správa vratných obalů) Výstupem těchto prací bude snížení nákladů, ale také času. Dovolíme vám soustředit se pouze na hlavní směr vašeho podnikání bez starostí o váš majetek. Facility management nabízíme jako individuální řešení pro každého zákazníka. Jestliže máte o tyto služby zájem, neváhejte kontaktovat přímo obchodně technický manažera pana Ing. Michala Mrkvicu na telefonním čísle +420 544 425 052.


Sanační práce, rekultivace skládek

Sanační práce, rekultivace skládek

Sanační práce a rekultivace starých skládek nabízí akciová společnost SITA CZ. V rozsahu sanací se zabýváme se počátečními zpracování ekologických auditů, nejrůznějších analýz a vyhodnocení ekologických rizik. S dlouholetými zkušenostmi jsme schopni provést sanaci jak poškozeného území, tak samotných objektů. V případě zájmu se můžeme postarat také o rekultivaci starých a vysloužilých skládek, což povede k lepšímu nakládání s odpady. V České republice jsme také přední firmou zabývající se sanacemi azbestových zátěží. Tyto služby zahrnují nejenom samotné provedení, ale také předchozí zpracování projektů, či například inspekci objektů. Máte nějaký dotazy? Kontaktujte nás pomocí formuláře. K dispozici jsme také na zelené telefonní lince 800 102 000.


Poradenství v oblasti životního prostředí

Poradenství v oblasti životního prostředí

Nakládání s odpady není jen tak. Je nutné dodržovat mnoho zásad, které pro životní prostředí platí. S naším poradenstvím pro firmy a živnostníky se ale o všem můžete jednoduše dozvědět. SITA CZ, významný partner v oblasti nakládání s odpady, nabízí své služby v oblasti ochrany životního prostředí. Služby poskytujeme formou konzultací, anebo je zde možnost také přebrání kompletní právní odpovědnosti klienta. Zabýváme se také USV neboli udržitelnou spotřebou a výrobou. Tato oblast se stará o zvyšování konkurenceschopnosti při současném dosahování pozitivních pracovních a sociálních environmentálních efektů. Výsledkem USV tedy bude: - Větší efektivita výroby - Trvalá úspora zdrojů - Financování nejvhodnějších inovací - A mnoho dalšího… Máte o tyto služby zájem? Volejte na zelenou linku 800 102 000, kde se dozvíte více.


Kapalné odpady - naložte s nimi ekologicky a účinně - Praha

Kapalné odpady - naložte s nimi ekologicky a účinně - Praha

Společnost SITA CZ je ryze ekologická firma, která se snaží udělat svět zelenější a krásnější. Vyvíjíme stroje a poskytujeme služby, které dělají svět lepším místem k životu. Říká se, že se k této planetě chováme, jako kdybychom měli ještě jednu. Pojďme to změnit a chovejme se k planetě ohleduplně a zachovejme ji krásnou i dalším generacím. Společně to zvládneme. SITA CZ si umí poradit s každým druhem odpadu. I vám poradíme jak na to a dodáme vám veškerou potřebnou techniku. Trápí vás kapalné odpady? SITA CZ provozuje několik zařízení, která slouží k nakládání s kapalnými odpady. Jsou to především deemulgační a neutralizační stanice. Ty společně odstraní veškeré druhy nebezpečných kapalných odpadů: - kyselé kapalné odpady - alkalické kapalné odpady - kyanidové kapalné odpady - niklovací kapalné odpady - chromovací a fosfátové roztoky a emulze - zaolejované kapalné odpady - a mnoho dalších Deemulgační a neutralizační stanice fungují na principu metody fyzikálně-chemického odloučení ropných uhlovodíků, neutralizace a srážecích procesů. Může to znít složitě a ve skutečnosti to složité doopravdy je. Není to však nemožné a proto SITA CZ dbá na správný postup v každém aspektu odstranění nebezpečných kapalných odpadů. Stejně tak i naše deemulgační a neutralizační stanice jsou vysoce spolehlivé a kvalitně vyrobené. Nebezpečný kapalný odpad vás tak díky SITA CZ trápit nebude.


Odpadové hospodářství, ekologie, Praha, Brno, Ostrava

Odpadové hospodářství, ekologie, Praha, Brno, Ostrava

Chráníme životní prostředí a vytváříme tak lepší svět nejenom pro nás, ale také pro budoucí generace. Jsme společnost SITA CZ a poskytujeme komplexní služby a technologie v oblasti odpadového hospodářství. Víme, jak ekologicky nakládat s odpady a rádi vás naučíme, jak na to. Nabízíme proto poradenství v oblasti životního prostředí, odpadového hospodářství a udržitelné spotřeby a výroby. Přímo pro vaši firmu či město vytvoříme projekt nakládání s odpady. Poskytujeme ale mnoho dalších služeb: - Kompletní outsourcing odpadového hospodářství - Odvoz průmyslových i komunálních odpadů - Výkup a zpracování druhotných surovin - Sanační práce - Technické služby údržby - Prodej ekologických prostředků Snažíme se udělat osvětu v oblasti zacházení s odpady a ochrany životního prostředí. Nezůstáváme ale jen u slov. Vlastníme několik ekologických podniků: - Spalovna odpadu – nejbezpečnějším způsobem odstraňování nebezpečných odpadů je jejich spálení. SITA CZ proto na území České republiky provozuje celkem pět spaloven nebezpečných odpadů. Ročně se tímto způsobem zbavíme cca 42 000 tun odpadů a podílíme se tak na celkovém spalování odpadů v ČR z 50%! - Skládka odpadů – konečné uložení odpadů. Z hlediska životního prostředí dodržujeme přísná hygienická, geologická a ekologická opatření. SITA CZ vlastní čtyři skládky odpadu, které jsou určené pro ukládání komunálních, ostatních i nebezpečných odpadů. - Zpracování druhotných surovin – prioritou je odpad dále využít, ne ho odstranit. Snažíme se tedy zachránit a znovuobnovit co nejvíce odpadů, co je možné. SITA CZ proto svým klientům nabízí službu zpětného odběru, úpravy a využití odpadů z obalů, atd. - Odvoz a svoz odpadu – po celé České a Slovenské republice máme umístěná logistická centra, která slouží ke svozu velkého objemu odpadů. - Kompostárny – v nich zpracováváme a dále využíváme biologický odpad s obsahem přirozených organických látek. - Neemulgační a neutralizační stanice – v nich manipulujeme s kapalnými odpady, zejména s kyselými, alkalickými, kyanidovými, chromovacími roztoky, emulzemi, atd. V těchto stanicích pak kapaliny čistíme a neutralizujeme.


Poradenství v oblasti životního prostředí.

Poradenství v oblasti životního prostředí.

Poradenství v oblasti životního prostředí. Poradenské služby souvisí s povinnostmi klientů naší společnosti, vyplývajícími z platné legislativy v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, nakládání s chemickými látkami a z další legislativy, týkající se životního prostředí. Tyto služby poskytujeme buď formou konzultací nebo přebíráme za zákazníka odpovědnost za veškeré související povinnosti na základě uzavřené mandátní smlouvy. Poradenské služby v oblasti životního prostředí - zastupování před orgány veřejné správy - návrh a realizaci technického řešení nakládání s odpady a druhotnými surovinami v areálu klienta - zpracování a vyřízení veškerých administrativních povinností pro orgány státní správy - školení zaměstnanců apod. Součástí poradenské činnosti je i poradenství v oblasti udržitelné spotřeby a výroby, které klientům přináší možnosti inovací a úspor v nákladech na materiálové toky. Profesionalitu našich poradenských služeb můžeme podepřít kvalifikací, profesní zdatností a dlouholetými zkušenostmi našich pracovníků. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Stálá havarijní služba.

Stálá havarijní služba.

Stálá havarijní služba. Nonstop spojení na havarijní dispečink - 800 233 333 Naším zákazníkům zajišťujeme stálou havarijní službu 24 hodin NONSTOP. Výjezd havarijního týmu garantujemme do 30 minut od přijetí informace o vzniku havárie. Tým odborně školených a trénovaných specialistů je připraven k zásahu při vzniku havárií jako jsou ropné havárie, únik nebezpečných látek, živelné pohromy, kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod, aj. Ochrana životního prostředí při ekologické nehodě Pro zákazníka připravíme kompletní dokumentaci pro jednání s pojišťovnou, zástupci veřejné správy a kontrolních orgánů. V návaznosti na rozhodnutí orgánů státní správy zabezpečíme kompletní sanaci místa havárie od prvotního havarijního zásahu až po zpracování závěrečné zprávy. Práce při ekologické havárii - přečerpání nebezpečných látek do náhradních obalů (nádob, cisteren); - sanaci terénu; biodegradaci kontaminovaných zemin in-situ s použitím biopreparátu; - sanaci povrchových a podzemních vod; - čištění a filtraci kontaminovaných vod; - ochranu povrchových vod nornými stěnami; - monitoring znečištění horninového prostředí, povrchových a podzemních vod; - odběry vzorků, analýzy a ekologický audit; - čištění komunikací, technologií, zařízení; čištění kanalizace; - zemní práce, demolice a demontáž technologií a zařízení; - odvoz a odstranění odpadů; - zpracování závěrečné zprávy. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Sanace krajiny a objektů.

Sanace krajiny a objektů.

Sanace krajiny a objektů. Sanační práce zahrnují zpracování ekologických auditů, analýz a vyhodnocení ekologických rizik, průzkumy ekologických zátěží, stanovení úrovně a rozsahu kontaminace, doporučení rozsahu a metod asanačních zásahů, odběry vzorků všech druhů materiálů i za ztížených podmínek, provedení chemických analýz a zajištění vlastních sanačních prací. Sanace a odstraňování azbestu Při sanaci azbestu používáme technologii postupů prací odpovídající normám E.P.A. (USA), kterou provádíme přísně vyškolenými pracovníky - držiteli certifikátu pro práce s azbestovými materiály a odpadem. Pracoviště odstraňování azbestu je pracovištěm rizikovým, proto práce probíhají na základě podrobného technologického projektu a celé stavební místo je zabezpečeno tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Prodej ekologických prostředků.

Prodej ekologických prostředků.

Prodej ekologických prostředků. V rámci komplexního zabezpečení našich zákazníků z hlediska ochrany životního prostředí společnost SITA zajišťuje také dodávky a prodej ekologických prostředků, které jsou nutné pro řešení případných ekologických havárií, jejich prevenci a k zajištění souladu s platnou legislativou. Nabízíme tyto čistící a úklidové ekologické prostředky: - sypké sorbenty, - textilní sorpční rohože a plachetky, - koberce a hady, - kanalizační ucpávky, - utěsňovací pasty a ekotmely, - norné stěny a přepážky, - havarijní soupravy, - záchytné vany, - obaly na nebezpečné látky, - plastové pytle a další. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Výkup a zpracování druhotných surovin, skartace dokumentů.

Výkup a zpracování druhotných surovin, skartace dokumentů.

Výkup a zpracování druhotných surovin, skartace dokumentů. Ve společnosti SITA upřednostňujeme v maximální možné míře využívání odpadů před jejich prostým odstraňováním. Proto tuto službu nabízíme našim zákazníkům – průmyslovým podnikům, živnostníkům, městům a obcím. Jedná se především o výkup kovů, papíru, skla, plastů a také zpracování elektroodpadu, u kterého poskytujeme službu zpětného odběru. Tento trend jednoznačně přispívá k trvale udržitelnému životu na naší planetě. Služba zahrnuje - hodnocení a analýzu odpadů s cílem vyhledat recyklovatelné složky a stanovit technologický postup pro jejich maximální využití - odběr (výkup) a odvoz odpadů obsahujících využitelný podíl druhotných surovin na základě smlouvy nebo objendávky od podnikatelských subjektů - odběr (výkup) a odvoz druhotných surovin na základě smlouvy nebo objednávky od podnikatelských subjektů - odběr (výkup) a odvoz druhotných surovin ze sběrných míst a nádob z měst a obcí na základě smlouvy nebo objednávky - úprava druhotných surovin na provozech SITA CZ (dotřídění, lisování, drcení, demontáž apod.) - odvoz a předání druhotných surovin konečnému zpracovateli Skartace dokumentů V roce 2011 jsme zřídili pro své zákazníky novou bezpečnostní službu skartace dokumentů až do stupně "důvěrné". Skartaci provádíme za přísných bezpečnostních podmínek na skartovacím stroji Intimus S 16.86, certifikovaném Národním Bezpečnostním Úřadem. Společnost SITA také disponuje certifikátem ISO/IEC 27001:2005. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Technické služby údržby.

Technické služby údržby.

Technické služby údržby. Pro zákazníky z oblasti komunální sféry zajišťujeme široké spektrum činností, nahrazující nebo doplňující technické služby města. Jedná se o služby, které zahrnují především: - čištění komunikací (čištění vozovek) - letní a zimní údržba komunikací - čištění veřejných prostranství - údržba zeleně - údržba veřejného osvětlení Technické služby údržby představují soubor činností, jejichž hlavním úkolem je postarat se o čistotu města, údržbu zeleně, správu osvětlení a odstraňování následků zimy. Letní údržba komunikací a chodníků: - strojní a ruční čištění komunikací a veřejných prostranství - odvoz smetků - mobilní sběr psích exkrementů - kropení komunikací, snižování prašnosti - čištění kanálovch vpustí Zimní údržba komunikací: - odstraňování sněhu z komunikací a veřejných prostranství - posyp komunikací - zimní pohotovost - sestavení plánu zimní údržby Údržba zeleně: - odstraňování prorůstajících rostlin v komunikacích - výsadba a udržování rostlin - kácení stromů vč. kácení ve ztížených podmínkách - - hrabání listí a další Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů.

Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů.

Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů. Společnost SITA CZ nabízí svým zákazníkům svoz a odstranění vedlejších živočišných produktů (VŽP). "Vedlejším živočišným produktem se myslí celá těla nebo části těl zvířat nebo produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu včetně vajíček, embryí a spermatu (úplný výčet v kapitole I článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009, který nahrazuje nařízení ES č. č. 1774/2002 Sb.). Toto nařízení dále upravuje prováděcí vyhláška evropské komise č. 142/2011". Ve zjednodušení jsou to odpady, které podléhají veterinární správě. Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů Zacházení s VŽP se řídí zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a výše uvedeným nařízením č. č. 1069/2009, které stanovuje veterinární a hygienická pravidla týkající se VŽP, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Nakládání s odpady živočišného původu Jsme držitelem povolení pro sběr a přepravu všech tří kategorií VŽP v rámci celé České Republiky, se schváleným provozním sanitačním řádem, kde je popsáno komplexní zajištění služby včetně sanitace. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Odvoz průmyslových odpadů.

Odvoz průmyslových odpadů.

Odvoz průmyslových odpadů. Společnost SITA CZ zajišťuje odvoz nebezpečných odpadů a ostatních odpadů na území celé ČR. Svoz a odvoz průmyslových odpadů provádíme na základě platných povolení ke sběru a výkupu odpadů. Příjemci této služby jsou jak velké průmyslové podniky, tak i menší firmy a drobní živnostníci. Rozsah poskytovaných služeb: - shromažďování - soustřeďování - sběr - výkup - třídění - přeprava a doprava - skladování - úprava - využívání a odstraňování - odborné legislativní poradenství Odvoz průmyslových odpadů na celém území ČR Díky husté síti našich provozoven, pokrývající celou ČR, vyhledávají naše služby i zákazníci, kteří mají své provozovny také rozmístěny po celém území ČR. Jsou to např. stavební společnosti, sítě čerpacích stanic, obchodní řetězce, výrobní podniky apod. Technika pro svoz odpadu Disponujeme moderní svozovou technikou (kontejnerová, valníková, cisternová, dodávková a speciální vozidla a další mechanizmy). Přeprava nebezpečných odpadů v režimu ADR je pro nás samozřejmostí. Naši zákazníci mají k dispozici nádoby na odpad a různé kontejnery na tříděný odpad. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Odvoz komunálních odpadů.

Odvoz komunálních odpadů.

Odvoz komunálních odpadů. Pro města, obce a živnostníky zajišťujeme činnosti související se tříděním a svozem komunálního odpadu. Hlavní činností je sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu. Další velice perspektivní službou je sběr, svoz a recyklace tříděných složek komunálního odpadu jako je papír, sklo, plasty, příp. bioodpady aj. Služba zahrnuje - sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu od občanů, podnikatelských subjektů a z rekreačních objektů - sběr, svoz a recyklaci tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, ad.) - sběr, svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu - odvoz a odstranění objemného odpadu - odvoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu - zajištění zpětného odběru elektrozařízení - provozování sběrných středisek odpadů - prodej a pronájem sběrových nádob - odstraňování černých skládek - pomoc při získávání dotací na výstavbu sběrných středisek odpadů, kompostáren a na vybavení obce nádobami na bioodpad Mezi doplňkové služby, které poskytujeme některým zákazníkům z komunální sféry, patří i zimní a letní údržba komunikací, údržba travnatých ploch, údržba veřejného osvětlení a další. Pro zajištění uvedených služeb naše společnost disponuje dostatečným počtem pracovníků a moderních svozových vozidel. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Kompletní outsourcing odpadového hospodářství

Kompletní outsourcing odpadového hospodářství

Kompletní outsourcing odpadového hospodářství. Je prestižní a hlavní službou, kterou společnost SITA CZ nabízí. Převezmeme odpovědnost za vaše odpadové hospodářství Jedná se o odpadové hospodářství na klíč, ve kterém přebíráme kompletní odpovědnost za provozování vašeho odpadového hospodářství. Základem služby je: - převzetí zodpovědnosti za nakládání s odpadem od chvíle jeho vhození do koše nebo kontejneru - optimalizace logistiky odpadů, druhotných surovin a dalších materiálů uvnitř podniku - optimalizace rozmístění jednotlivých kontejnerů na odpad v provozech a kancelářích - zvýšení podílu recyklovaných (vykupovaných) odpadů - zřízení a provozování centrálního sběrného místa - legislativní zabezpečení odpadového hospodářství a reportování Vaše odpovědnost za odpad končí vhozením odpadu do koše nebo kontejneru. Veškeré další nakládání s odpady a druhotnými surovinami v areálu i mimo něj, včetně veškeré další manipulace, skladování, přepravy a související administrativy, je zajišťována zaměstnanci společnosti SITA. Můžete se tak plně zaměřit pouze na vlastní činnost a maximálně tímto přístupem eliminovat svá environmentální rizika. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


SITA Facility a.s.

SITA Facility a.s.

SITA Facility a.s. V rámci optimalizace a snižování nákladů realizuje společnost SITA CZ pro zákazníky z řad soukromých společností facility služby. Jedná se o služby související s provozem a správou nemovitostí a majetku. Realizací těchto služeb umožňujeme našim zákazníkům zaměřit jejich úsilí a finance na hlavní podnikatelské aktivity. Nabízené Facility služby. Všechny nabízené služby jsou podpůrné činnosti nezbytné pro chod většiny společností. Přebíráme na sebe zodpovědnost za zajištění a rozvoj těchto služeb a tím pomáháme našim zákazníkům zvyšovat efektivnost jejich základní činnosti. Služba zahrnuje: - úklidové služby ve výrobních a nevýrobních prostorách - úklid kanceláří a společných prostor - úklid výrobních prostor - technický úklid výrobních prostor se specifických zaměřením (např. s ohledem na PO, BOZP, apod.) vč. čištění jímek, nádrží, atd. - letní a zimní čištění komunikací - zametání chodníků, komunikací, parkovacích ploch - v zimním období odhrnování sněhu, posypy, solení - údržbu venkovní a vnitřní zeleně - údržba zatravněných ploch a ostatní zeleně, včetně zeleně v interiérech - využité zeleného odpadu kompostováním - provozování odpadového hospodářství - kompletní logistika odpadů v areálu podniku - manipulace, skladování a provozování shromaždiště odpadů a jejich odstranění - strážní a bezpečnostní služby - fyzická ostraha objektů, recepční služby - instalace, provoz a údržba kontrolních vstupních zařízení a zabezpečovacích systémů - technickou správu nemovitostí - údržba budov a provoz nemovitostí - revizní činnost a opravy - energetický management - doplňkové služby jako jsou správa vratných obalů, poradenství v oblasti BOZP a ŽP, a další Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.


Čištění zařízení a objektů

Čištění zařízení a objektů

Čištění zařízení a objektů. Tato oblast služeb zahrnuje speciální průmyslové čištění jímek, nádrží, zásobníků, lapolů, automyček, částí technologií a zařízení, potrubních rozvodů, šachet, vpustí a podobných zařízení a kompletní čištění chemických i běžných ležatých kanalizací. V rámci těchto činností zajišťujeme: - odkalení nádrží, odsátí, odčerpání nebo odtěžení odpadů - mechanické očištění a odmaštění povrchů - vyčištění a výměnu filtrů - revize potrubí TV kamerou - revize nádrží, zkoušky těsnosti a další. Používáme celou řadu čerpadel, tlakových mycích zařízení, kanalizační vozidla a veškerou další potřebnou techniku. K provádění a vyhodnocování revizních zkoušek je naše společnost vybavena moderní měřicí technikou s výstupem na PC a odborníky s patřičnými certifikacemi. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.