Třídění odpadu, recyklace odpadových materiálů, sběrné kontejnery, dvory

EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace obalových odpadů

Třídění odpadu, recyklace odpadových materiálů, sběrné kontejnery, dvory

Třídění odpadu, recyklace odpadových materiálů, sběrné kontejnery, dvory

Systém třídění, recyklace a využití odpadových obalů má ve své hlavní pracovní náplni společnost EKO-KOM, a.s. z Prahy, která se snaží neustále připomínat veřejnosti, jak významnou roli hraje třídění odpadu na životní prostředí. Barevné kontejnery na plasty, papír, sklo, kartonové obaly, ale i pytlový sběr, sběrná střediska a výkupny, sběrné dvory – to je cesta ke krásné a zdravé přírodě a čistému ovzduší.

EKO-KOM a.s. Praha zajišťuje systém třídění, recyklace a využití odpadu

Kontejnery na tříděný odpad – modrý na papír, žlutý na plasty, zelený na sklo

353 000 barevných nádob na tříděný odpad – zelený kontejner na sklo, žlutý kontejner na plasty, modrý kontejner na papír, kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton využívá již 73% obyvatel České republiky, a proto se díky třídění odpadu podařilo zrecyklovat 74 % celkové produkce obalových materiálů. Jsme dobří, ale můžeme být ještě lepší, když se k třídění odpadových materiálů přidá ještě ta netřídící menšina v naší zemi!

Třídění odpadu do barevných kontejnerů


Efektivní třídění odpadu a následná recyklace chrání naše lesy a vzduch

Navštivte naše webové stránky ekokom.cz a seznamte se podrobněji, jak správně třídit odpadové materiály, co přesně vhodit či nevhodit do barevných kontejnerů. Víte například, že do modrého kontejneru na papír nepatří mastný, uhlový či jakkoliv znečištěný papír, natož použité dětské pleny – tento odpad patří do popelnice! A víte, že 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva! Třídění odpadu má smysl!

Efektivní třídění odpadu, recyklace a využití odpadu


Významá úloha konečných zpracovatelů druhotných surovin - sklárny, papírny

V třídění odpadu a jeho následném zužitkování hrají nemalou roli koneční zpracovatelé, kteří využitím druhotných surovin získávají materiál pro výrobu svých nových produktů. K významným zpracovatelům odpadových materiálů se řadí papírny, sklárny, výrobci plastových obalů či výrobci umělých vláken.

Zpracovatelé druhotných surovin - sklárny, papírny


PODSTRÁNKY

EKO-KOM systém pro klienty

EKO-KOM systém pro klienty
EKO-KOM, systém pro klienty s povinností zpětného odběru odpadových obalů

Obce a města v systému EKO-KOM

Obce a města v systému EKO-KOM
Obce a města v EKO-KOM systému pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů

Třídění odpadu

Třídění odpadu
Třídění odpadu, recyklace odpadových materiálů, sběrné kontejnery, dvory
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace obalových odpadů
WEBOVÁ STRÁNKA
EKO-KOM, a.s.
www.ekokom.cz
Adresa

Adresa

Na Pankráci 17
Praha 4 140 21

info@ekokom.cz
+420 261 176 230


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha