Průmyslové a přenosné tiskárny Praha pro tisk lístků a etiket

MEGATRON, s.r.o. Komponenty pro automatizaci Praha

Průmyslové a přenosné tiskárny Praha pro tisk lístků a etiket

MEGATRON, s.r.o.
Komponenty pro automatizaci Praha
Absolutní a inkrementální enkodéry pro monitoring úhlového natočení

Komponenty pro automatizaci v běžném provedení nebo vyrobené na zakázku pořídíte u společnosti MEGATRON s.r.o. se sídlem v Praze. Specializujeme se na průmyslové snímače, které umožňují měření úhlu natočení, otáček či polohy. Jedná se o rotační snímače, snímače natočení, snímače úhlu, lineární snímače polohy, absolutní enkodéry, inkrementální enkodéry včetně příslušenství.

nkrementální enkodéry k zjištění změny polohy včetně příslušenství - MEGATRON

Absolutní enkodéry k měření polohy pomocí kódovaného signálu z optického disku

Magnetický absolutní enkodér s analogovým výstupem i v miniaturním provedení, magnetický rotační enkodér s analogovým výstupem, univerzální magnetický absolutní rotační enkodér se sériovým výstupem, konfigurovatelný víceotáčkový enkodér s analogovým výstupem, absolutní jednootáčkový enkodér, víceotáčkový enkodér s hřídelí a analogovým, paralelním či digitálním výstupem tvoří naši nabídku v kategorii absolutních enkodérů, které měří aktuální polohu díky kódovanému signálu z optického disku. Za zmínku stojí rovněž programovatelné snímače, díky kterým naprogramujete požadované parametry, například počet otáček, počet pulsů na otáčku, polohu, směr otáčení, výstupní kód.

Absolutní enkodéry k měření polohy


Inkrementální enkodéry k zjištění změny polohy včetně příslušenství

Dalším typem z řady rotačních snímačů jsou inkrementální enkodéry, které se liší velikostí pouzdra, hřídele a přírubou. Jsou charakterizované počtem pulsů na otáčku. Inkrementální enkodéry se využívají k zjištění změny polohy, vystupy tvoří dva fázově posunuté pulsní signály, které monitorují směr pohybu a změnu úhlu. Příslušenství inkrementálních enkodérů tvoří čtvercové a kulaté příruby, flexibilní spojky, flexibilní příruby pro snímače s dutou hřídelí, kabely na míru a průmyslové konektory různých typů.

Inkrementální enkodéryUltraplochý potenciometrický snímač MBX

Ultraplochý potenciometrický snímač MBX

Lineární snímače polohy, ultraplochý potenciometrický snímač MBX

Absolutní a inkrementální enkodéry

Absolutní a inkrementální enkodéry

Absolutní a inkrementální enkodéry pro monitoring úhlového natočení

Průmyslový joystick SpaceMouse®

Průmyslový joystick SpaceMouse®

Průmyslové joysticky s kontinuálním výstupem k řízení bagrů, robotů, kamerových systémů