Svaz průmyslových mlýnů České republiky z.s.

CZKMíchárna

Svaz průmyslových mlýnů České republiky (dále jen Svaz) je samostatné, nepolitické, dobrovolné sdružení podnikatelů (fyzických i právnických osob) v mlýnském oboru, příbuzných oborech, výrobců zařízení a organizací služeb.

Od listopadu 1990 je profesní organizací mlýnských podniků a těstáren s průmyslovým charakterem výroby a to bez ohledu na velikost kapacit. Obhajuje zájmy svých členů ve styku s orgány státu, nevládními organizacemi a při tvorbě legislativy. Poskytuje, případně zprostředkovává, odborné, legislativní, marketingové služby a odborné vzdělávání. Propaguje obor na veřejnost.

Svaz je rozhodujícím zpracovatelem obilí pro lidskou výživu v ČR, výrobcem mlýnských výrobků a těstovin.

Usiluje o trvalý růst technické úrovně výroby u svých členů a odborné úrovně jejich pracovníků. Je přímým organizátorem odborného vzdělávání a rekvalifikace. Vydává a udržuje Pravidla výrobní a hygienické praxe pro mlýny a těstárny a podnikové normy na mlýnské výrobky.


Katalog firem:    

Profesní sdružení a asociace

,
Štítky:

Svaz průmyslových mlýnů, profesní organizace