ELZA-TECH s.r.o.
Pult centrální ochrany - PCO Praha
Fyzická ostraha osob a majetku prostřednictvím profesionální bezpečnostní agentury

Kromě střežení objektů napojením na PCO, montáží kamer a elektronických zabezpečovacích zařízení nabízí naše bezpečnostní agentura ELZA-TECH s.r.o. zájemcům z Prahy a okolí také fyzickou ostrahu osob, bytů, domů, škol, zdravotnických zařízení.

Fyzická ostraha objektů - bezpečnostní agentura ELZA-TECH s.r.o.

Služby bezpečnostní agentury – fyzická ostraha objektů před nežádoucím vniknutím

Předejděte případným bezpečnostním rizikům, škodám na majetku či újmě na zdraví využitím profesionálních služeb spolehlivé bezpečnostní agentury ELZA-TECH se sídlem v Praze. Poskytujeme nejvyšší možnou kvalitu fyzické ostrahy objektů před nežádoucím vniknutím, poškozením majetku, krádeží.

Služby profesionální bezpečnostní agentury


Fyzická ostraha objektů a osob v Praze a okolí i ve Středočeském kraji

Zajišťujeme fyzickou ostrahu objektů v Praze a jejím okolí i ve Středočeském kraji. Objekty střeží vyškolení pracovníci nepřetržitě 24 hodin formou nepravidelných obchůzek, někdy může být ostraha v doprovodu hlídacího psa. Vyjdeme vstříc Vašim potřebám a požadavkům a vždy nabídneme individuální bezpečnostní řešení.

Fyzická ostraha objektů Praha, Středočeský kraj


Fyzická ostraha objektů v kombinaci s kamerovým systémem či napojením na PCO

V některých případech kombinujeme fyzickou ostrahu budov s jiným bezpečnostním opatřením, například napojením objektu na Pult Centralizované Ochrany PCO nebo nabídneme montáž elektronického zabezpečovacího zařízení včetně umístění kamer.

Fyzická ochrana objektů, CCTV, EZSStřežení objektů na PCO

Střežení objektů na PCO

Pult Centralizované Ochrany PCO - ostraha domů, průmyslových objektů Praha

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha osob a majetku prostřednictvím profesionální bezpečnostní agentury

EZS, CCTV – montáž a servis

EZS, CCTV – montáž a servis

Elektronické zabezpečovací systémy EZS a kamerové systémy CCTV – montáž, servis Praha