AŽD Praha s.r.o.
Sdělovací systémy, telekomunikační, kamerové a přístupové systémy

Aby železniční a silniční doprava bezchybně a hlavně plynule fungovala, neobjede se bez sdělovacích systémů, které na náš i zahraniční trh dodává renomovaný výrobce AŽD Praha. Nabídka sdělovacích systémů zahrnuje komplexní systémy radiostanic, rozhlasové ústředny, dispečerská telefonní zařízení, telefonní zapojovače, kamerové a přístupové systémy, dohledová zařízení, kabelová vedení a další komponenty telekomunikačních a kamerových systémů i pro ochranu osob a objektů.

elekomunikační systémy pro plynulý provoz železniční dopravy, AŽD Praha

Rozhlasové ústředny s přechodem na pohodlný systém dálkového ovládání

Naše společnost dodává spolehlivé řešení pro operativní řízení železniční dopravy ve stanicích a na vlečkách. Dodáváme rozhlasové ústředny, které jsou určeny k náhradě stávajících rozhlasových ústředen RU-6 a jiných podobných zařízení při přechodu na systém dálkového ovládání. Námi dodávaná rozhlasová ústředna má 6 výstupních smyček se samostatnou indikací proběhlého hlášení, integrovaný vstup VoIP pro přímé napojení do digitální infrastruktury. Komunikace a ovládání probíhá pomocí standardních protokolů jako HTMP, NTP, SNMP nebo SYSLOG. Nabízí také možnost přímého propojení se systémem automatického hlášení.

Kompletní nabídka telekomunikačních systémů


Nabídka veškerých komponentů pro rozhlasové zapojovače

V rámci našich produktů dodáváme soupravu zapojovače, kterou tvoří pult s propojovací šňůrou, což je koncové zařízení, které dokáže obsluhovat podle typu přístroje 12 až 24 telefonních okruhů. Typ SMZ12 i SMZ24 má komfortní ovládání pomocí místně označených tlačítek, plombovatelný výstup pro nahrávání hovorů a vyzváněcí generátor. Zapojovač se dále skládá z přípojné skříňky, telefonního přístroje a síťového adaptéru.


Zajištění ochrany osob, majetku a integrovaného bezpečnostního řešení

Jsme špičkou v oboru nejen v systémech pro silniční a železniční dopravu, ale specializujeme se i na objektovou bezpečnost a integrované bezpečnostní řešení. To nabízíme jak ve smyslu ochrany zdraví a bezpečnosti osob a majetku pro veřejný sektor jako je Ministerstvo vnitra, Policie ČR, Ministerstvo spravedlnosti, ale i pro soukromý sektor, který zahrnuje vlastníky bytových či rodinných domů. Naše zabezpečovací zařízení spolehlivě funguje např. v pražském metru.

Bezpečnostní řešení pro ochranu osob a majetku


Kamerové systémy CCTV ve spojení s EZS systémem zajistí spolehlivou ochranu objektu

Naše kamerové systémy umožňují vzdálený dohled nad prostory, které jsou bez obsluhy, s možností trvalého nebo regulovaného záznamu na příkaz obsluhy. Ve spojení se zabezpečovacím systémem EZS, který díky elektronickým prvkům indikuje například neoprávněné otevření dveří nebo rozbití okna, je možno systém naprogramovat tak, aby se kamera zapnula jen tehdy, kdy čidlo EZS vyhlásí poplach. Propojením těchto komponentů vznikne promyšlený a skvěle fungující systém, který zajistí spolehlivou bezpečnost a ochranu objektu.Systémy pro kolejovou dopravu

Systémy pro kolejovou dopravu

Řídicí a zabezpečovací systémy pro kolejovou dopravu

Systémy pro silniční dopravu

Systémy pro silniční dopravu

Systémy pro silniční dopravu - křižovatkové, tunelové, parkovací, informační a náváděcí systémy

Sdělovací systémy

Sdělovací systémy

Sdělovací systémy, telekomunikační, kamerové a přístupové systémy