DEKONTA, a.s.

CZKOdběry vzorků půdy

Společnost DEKONTA, a.s. je jednou z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě, která nabízí komplexní balíček ekologických služeb. Poskytujeme kompletní podporu při nalézání nejvhodnějších řešení problémů souvisejících s životním prostředím, včetně vypracování vysoce technicky a environmentálně šetrného projektu a jeho úspěšné implementace.

Enviromentální služby:
- studie proveditelnosti
- environmentální monitorování a průzkum
- budování kapacit, organizace a realizace studijních cest
- odstranění rizikových oblastí (hot spots) včetně rozsáhlých skládek s nebezpečným odpadem
- kontrola dodržování předpisů (porovnání místních právních předpisů/legislativy EU a standardů Světové banky/IFC v oblasti životního prostředí a sociálních standardů)
- poradenství v oblasti životního prostředí (ESIA, EHS Due Diligence, EHS audity souladu s právními předpisy, audity udržitelnosti, analýza rizika atd.)
- vypracování a realizace programů nakládání s odpady
- úprava a likvidace nebezpečného odpadu
- výzkum a vývoj nových sanačních technologií.

Klademe důraz na zajištění kvality poskytovaných služeb, minimalizaci negativních dopadů svých činností na životní prostředí, jakož i na zlepšení své výkonnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti. Naše kanceláře se nacházejí v Praze a ve všech významných průmyslových centrech České republiky.
Kontaktní adresa Volutová 2523, 158 00 Praha 5.


Katalog firem:    

Ekologické projekty a zařízení

,

Práce s odpady a skladování odpadů

,

Recyklace a likvidace odpadů

,
Štítky:

enviromentální služby, monitorování, průzkum, likvidace odpadu, výzkum sanačních technologií, Praha