Nové akustické kryty TČ prodej Praha – zajistí útlum hluku až 25 dB

Greif-akustika, s.r.o. Měření modelování, snižování hluku Praha

Nové akustické kryty TČ prodej Praha – zajistí útlum hluku až 25 dB

Greif-akustika provádí měření, modelování hluku a realizace protihlukových opatření

Hygienickým měřením hluku v mimopracovním prostředí, t.j. měřením stacionárních zdrojů hluku, měřením hluku z dopravy a měřením hluku na pracovišti se již desítky let profesionálně zabývá firma Greif-akustika, s.r.o. Hlučnost prostředí patří z hlediska hygieny životního prostřední k rozhodujícím jevům, které přímo ovlivňují kvalitu života a pohodu obyvatel, proto je třeba hlučnosti prostředí věnovat patřičnou pozornost.

Měření hluku z dopravy

Akustický průzkum objektu a lokality, modelování šíření hluku

Akustickým průzkumem lokality zjišťujeme hluková zatížení v denních i nočních hodinách ve vytipovaných oblastech, např. pro budoucí výstavbu průmyslových areálů. Námi zjištěná měření hlučnosti vyhodnocují využitelnost daného území a slouží i jako návrh akustických opatření. Akustickým průzkumem objektu mapujeme vnitřní zvukovou vhodnost budov, hluk z dopravy a z provozu stacionárních zdrojů. Akustický průzkum objektu je zpravidla důležitým podkladem pro vypracování projektů. Kromě akustických průzkumů se věnujeme také modelování šíření hluku, matematickým výpočtům hlukového zatížení pro správné posouzení určité oblasti nebo prostoru, a to s perspektivou i několika let. Pro přesnou modelaci šíření hluku používáme výpočtový software SoundPlan.


Měření hluku na pracovišti, měření hluku z dopravy a z provozu stacionárních zdrojů

Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací patří k obecně závazným předpisům. Provádíme měření hluku jak v administrativních budovách, tak ve všech průmyslových provozech pro přesnější určení typu ochrany všech zaměstnanců. Hygienickému měření hluku v mimopracovním prostředí, tj. měření stacionárních zdrojů hluku, jako jsou třeba výměníkové stanice, kotle, výtahy, ventilátory, chladicí jednotky apod. se věnujeme za denního i nočního provozního režimu. Zabýváme se rovněž měřením hluku z dopravy, posuzujeme hluk z dopravy po silničních a železničních komunikacích, měříme hluk z letecké dopravy, opět vyhodnocujeme hlukové limity pro denní i noční dobu.

Měření hluku v pracovním i mimopracovním prostředí


Snižování hluku, realizace akustických úprav a protihlukových opatření

Ve společnosti Greif-akustika s.r.o. si stojíme za přesvědčením, že jen opakovaným měřením se hluk nesníží, proto svým zákazníkům nabízíme komplexní služby i v oblasti snižování hluku, a to od projektu až po montáž. Realizujeme protihluková opatření v obytných a průmyslových zónách, i v energetických závodech. Zdarma Vám poradíme nejvhodnější a nejefektivnější řešení snížení hluku. Vlastníme osvědčení o autorizaci, vydané Státním zdravotním ústavem, které nás opravňuje provádět měření a vyhodnocení hluku v systému jakosti ISO 9001.

Autorizované měření hluku


PODSTRÁNKY

Měření, modelování a snižování hluku

Měření, modelování a snižování hluku
Greif-akustika provádí měření, modelování hluku a realizace protihlukových opatření

Akustické studie

Akustické studie
Akustické studie pro provedení stavby, pro stavební povolení a hlukové studie pro územní řízení a EIA

Akustické výrobky a materiály

Akustické výrobky a materiály
Tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické kryty a kontejnery, zvukové izolace, neprůzvučné dveře
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Greif-akustika, s.r.o. Měření modelování, snižování hluku Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
Greif-akustika, s.r.o.
greif.cz
Adresa

Adresa

Kubíkova 12/1378
Praha 8 182 00

greif-akustika@greif.cz
+420 286 587 763


Najdete nás také zde:

ARES
captcha