Měření a modelování hluku, akustické studie

Greif-akustika, s.r.o. Měření modelování, snižování hluku Praha

Měření a modelování hluku, akustické studie

PODSTRÁNKY

Greif-akustika provádí měření, modelování hluku a realizace protihlukových opatření

Greif-akustika provádí měření, modelování hluku a realizace protihlukových opatření
Hygienickým měřením hluku v mimopracovním prostředí, t.j. měřením stacionárních zdrojů hluku, měřením hluku z dopravy a měřením hluku na pracovišti se již desítky let profesionálně zabývá firma Greif-akustika, s.r.o. Hlučnost prostředí patří z hlediska hygieny životního prostřední k rozhodujícím jevům, které přímo ovlivňují kvalitu života a pohodu obyvatel, proto je třeba hlučnosti prostředí věnovat patřičnou pozornost.

Akustické studie pro provedení stavby, pro stavební povolení a hlukové studie pro územní řízení a EIA

Akustické studie pro provedení stavby, pro stavební povolení a hlukové studie pro územní řízení a EIA
K odborným činnostem společnosti Greif - akustika, s.r.o patří i zpracování akustických studií občanských a bytových komplexů, velkých průmyslových a komerčních provozů pro všechny stupně projektové dokumentace a pro vyhodnocení výsledného vlivu stavby na životní prostředí. Akustické studie jsou zpracovány jako podklad pro vydání rozhodnutí pro stavební úřady a hygienické stanice.

Tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické kryty a kontejnery, zvukové izolace, neprůzvučné dveře

Tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické kryty a kontejnery, zvukové izolace, neprůzvučné dveře
Greif-akustika je společností se širokým spektrem činností. Mimo měření a modelování hluku, navrhování protihlukových opatření a zpracování akustických studií se zabývá i výrobou zvukové izolace, protihlukových-neprůzvučných dveří. V produktovém portfoliu najdete také zvukové zástěny, akustické kryty a kontejnery a tlumiče zvuku pro vzduchotechniku, kouřovody a odfuky.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Greif-akustika, s.r.o. Měření modelování, snižování hluku Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
Greif-akustika, s.r.o.
greif.cz
Adresa

Adresa

Kubíkova 12/1378
Praha 8 182 00

greif-akustika@greif.cz
+420 286 587 763


Najdete nás také zde:

ARES
captcha