ALFA System s.r.o.


Dobříč 2, Jinočany 252 25

Zajišťujeme služby v oblasti odpadového hospodářství firem.
Řešíme ekologické zátěže a likvidaci technologických celků. Regenerujeme aktivní uhlí.

Nyní poskytujeme po celé republice:
- sanaci ekologických podlaží
- zpracování ekologických auditů a rizikových analýz
- odstranění a přepravu nebezpečných odpadů
- regeneraci aktivního uhlí
- dekontaminaci a demontáž celků
- průzkumy zamořených území
- přípravu projektů sanací
- poradenství a konzultace.

Pro strojírenství a chemickou výrobu zajišťujeme dekontaminaci a demontáž nadzemních i podzemních zásobníků, rozvodů a kotelen. Odstraníme všechny odpady vzniklé během práce.

Sbíráme a shromažďujeme odpady od firmy, přepravujeme je v souladu s dohodou ADR a odstraňujeme je. Jsme schopni zařídit odstranění pomocí:
- biologické degradace
- stabilizace a následného uložení
- spalování
- skládkování
- úpravy na ČOV
- termické úpravy.

Sanujeme zeminy a podzemní vody, které jsou kontaminovány polutanty:
- provedeme průzkum a vyhodnocení situace
- zpracujeme projekt
- demoliční práce
- sanace horninového prostředí a podzemních vod
- rekultivace krajiny
- odvoz nebezpečného odpadu
- pravidelná kontrola vod.

Obnovujeme aktivní uhlí pomocí metody termické desorpce. To je efektivní a ekonomická obnova sorpčních materiálů.

Uhlí přepravujeme od zákazníka, vyprázdníme patrony s aktivním uhlím, regenerujeme, zpětně plníme a posíláme zpět zákazníkovi.

Jsme vybaveni:
- nákladními vozy Renault Midlum s kontejnery
- vzorkovací soupravou
- montážními vozidly Opel
- vysokotlakým mycím zařízením WAP
- autogenovou svářecí soustavou
- elektrocentrálou
- dýchacími přístroji Saturn
- ochrannými obleky.

IČ: 62581678
DIČ: CZ62581678
Okres: Praha-západ
Stát: Česká republika
Právní forma: společnost s r. o.
Počet zaměstnanců: 6 - 25 zaměstnanců
Obrat: 10 000 tis. - 50 000 tis. Kč
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Pánková

Sanace ekologických zátěží - ALFA System s.r.o. chrání životní prostředí

Sanace ekologických zátěží - ALFA System s.r.o. chrání životní prostředí

Planeta Země je krásná, proto bychom o ni měli pečovat a předejít případným škodám. Ne vždy se to však podaří.


Demontáže rozvodů kotelen, dekontaminace technologických celků

Demontáže rozvodů kotelen, dekontaminace technologických celků

Dekontaminace a demontáže technologických celků, tj. nadzemních i podzemních zásobníků, technologických rozvodů či kotelen.


Sanace, dekontaminace, nebezpečné odpady Praha, Příbram

Sanace, dekontaminace, nebezpečné odpady Praha, Příbram

Společnost ALFA SYSTEM je specialistou na sanační práce, dekontaminaci, likvidaci nebezpečných odpadů nebo třeba regeneraci aktivního uhlí.


Odstraňování nebezpečných odpadů Praha západ -  kompletní řízení odpadového hospodářství

Odstraňování nebezpečných odpadů Praha západ - kompletní řízení odpadového hospodářství

Společnost ALFA System s.r.o. nabízí odstranění nebezpečných odpadů. Orientace společnosti je zaměřena na sanace ekologických zátěží, nakládání s nebezpečnými odpady.


Likvidace nebezpečného odpadu vám nemusí dělat vrásky - Praha

Likvidace nebezpečného odpadu vám nemusí dělat vrásky - Praha

Průmyslové závody často produkují nebezpečné odpady, které nestačí vyhodit do popelnice či kontejneru. Naopak. Nebezpečné odpady v podobě autobaterií, olejů, elektrických součástek či biologických odpadů mohou být totiž velmi škodlivé a likvidace nebezpečného odpadu by neměla být podceňována. Nevíte si s v otázkách likvidace nebezpečného odpadu rady? Obraťte se na odborníky ze společnosti ALFA System, likvidace nebezpečného odpadu je naším oborem již řadu let. Likvidace nebezpečného odpadu podléhá řadě norem a zákonných opatření. Pokud se v jednotlivých vyhláškách nevyznáte a chcete předejít problémům, je pro vás společnosti ALFA System jako stvořena. Pro vaši firmu z oblasti průmyslu či služeb totiž zajistíme kompletní řízení odpadového hospodářství, a to od prvotního shromažďování a transport odpadu až po likvidaci nebezpečného odpadu přesně dle platné legislativy. Ve společnosti ALFA System ale víme, že každý odpad je trochu jiný, Také způsob likvidace nebezpečného odpadu se tak musí v jednotlivých případech lišit. U nás je proto likvidace nebezpečného odpadu možná hned několika způsoby, jako jsou: - biologická degradace - stabilizace a následné uložení - termická úprava - spalování - skládkování - úprava na ČOV Pro menší a střední firmy navíc můžeme sloužit jako externí ekolog. Co to znamená? Zajistíme za vás veškerou evidenci odpadu, kterou požadují státní úřady, zařídíme, aby vaše firma pracovala v souladu se zákony na ochranu životního prostředí a likvidace nebezpečného odpadu proběhla vždy tak, jak má. V případě potřeby nabízíme také ekologické poradenství nebo zastupování vaší firmy při jednání s orgány státní správy. S námi tak máte jistotu, že likvidace nebezpečných odpadů i vše ostatní proběhne přesně dle daných norem a vyhlášek. Stačí využít naše služby a žádné komplikace ani tahanice s úřady se vás nebudou týkat.


Sanace zbaví přírodu nežádoucích látek - Praha

Sanace zbaví přírodu nežádoucích látek - Praha

Sanace je užitečná věc. Podzemní vody, půda i další přírodní prvky jsou každý den vystavovány řadě škodlivých látek. K ozdravení životního prostředí a vyčištění kontaminované půdy či vody proto slouží proces sanace. Pokud hledáte odborníka, který nabízí kvalitní a spolehlivé sanační práce je pro vás společnost ALFA System správnou volbou. Sanační práce totiž provádíme od prvotního průzkumu až po závěrečný monitoring a rekultivaci krajiny. Zkušenosti a vhodné technologie, to jsou dvě věci, které jsou zárukou kvalitně odvedené sanace. My ve společnosti ALFA System disponujeme oběma. Naše speciální vybavení nám umožňuje pracovat bezpečně a efektivně v jakémkoli prostředí, sanace proto bez problému zvládneme i ve ztížených podmínkách. Také dobře naplánované sanační práce jsou pro naši firmu typické. Dbáme totiž nejen na kvalitně odvedené služby, ale také na komunikaci se zákazníkem. K dispozici je vám tak nejen projektový tým, který sanační práce řídí, ale také pracovník, který vám dá všechny potřebné informace. Proces sanace tak můžete mít v každém okamžiku plně pod kontrolou. Sanace, to ale není pouze jednorázová záležitost. Naopak. Každý krok se musí důkladně naplánovat. V naší společnosti to víme, nabízíme vám proto kompletní sanační práce, které zahrnují: - provedení vstupního průzkumu a vyhodnocení zjištěných skutečností - zpracování prováděcího projektu prací - demoliční práce - sanace horninového prostředí in-site a ex-site - sanace podzemních vod - technické práce v rámci rekultivace krajiny - odstranění nebezpečných odpadů - monitoring kvality podzemních a povrchových vod U nás zkrátka zajistíme proces sanace od začátku až do konce k vaší plné spokojenosti. Hravě si tak poradíme s jakýmkoli znečištěním a vrátíme přírodě její panenskou čistotu.


Regenerace aktivního uhlí je výhodná po všech směrech - Praha

Regenerace aktivního uhlí je výhodná po všech směrech - Praha

Využijte i vy regenerace aktivního uhlí společnosti ALFA Systém a zjistěte, jak aktivní uhlí využívat skutečně efektivně a ekonomicky.


Demontáž a dekontaminace technologických celků - Praha

Demontáž a dekontaminace technologických celků - Praha

Zákazníci z oblasti strojírenství, chemického průmyslu, ale i majitelé nebo správci obytných a užitkových komplexů mohou využít demontáže a dekontaminace technologických celků od společnosti ALFA System. Díky speciálnímu vybavení a zkušenostem v oboru jsme totiž schopni zajistit dekontaminace a demontáž technologických celků v jakémkoli prostředí a to včetně odstranění vzniklých odpadů. Továrny, chemické závody i další oblasti pracují často s nejrůznějšími nebezpečnými látkami, které mohou v případě špatného zacházení způsobit řadu nepříjemností. Ve společnosti ALFA System se tomu však snažíme zabránit a nabízíme vám dekontaminace technologických celků a také demontáž technologických celků přesně dle potřeb vaší firmy. Zajistíme tak odborné demontáže a dekontaminace technologických celků, jako jsou nadzemní a podzemní zásobníky, technologické rozvody či kotelny. Dekontaminace a demontáž technologických celků u nás není ničím omezena. Máme totiž speciální vybavení včetně dýchacích přístrojů a protichemických obleků, zajistíme také odborný požární dohled. Problém pro nás tak není dekontaminace technologických celků či demontáž technologických celků ani v toxickém prostředí. Ptáte se, co vše dekontaminace a demontáž technologických celků zahrnuje? Je toho hodně. Zajistíme pro vás: - vymístění odpadů - dekontaminace - demontáž a dezintegrace - odstranění vzniklých odpadů Pro zákazníky, kteří při svém podnikání využívají zásobní nádrže, jímky či lapoly navíc zajišťujeme jejich pravidelnou údržbu, revize a samozřejmě také odstranění vzniklých odpadů. Týká se dekontaminace technologických celků nebo demontáž technologických celků i vás? Obraťte se na naši společnost. Najdete nás v obci Dobříč u Jinočan poblíž hlavního města Praha.


Ekologie sanace ekologických zátěží, likvidace zneškodnění odpadů

Ekologie sanace ekologických zátěží, likvidace zneškodnění odpadů

Společnost ALFA System s.r.o. poskytujeme služby v oblasti ekologie: -sanace starých ekologických zátěží -zneškodnění odpadů -průzkumné práce a následné vyhodnocení včetně ocenění zátěže -oceňování ekologických zátěží -realizace sanačních prací -dekontaminace a demontáž starých technologií a technologických celků -čištění, revize nádrží, jímek a lapolů -likvidace nebezpečného odpadu -odstraňování průmyslových odpadů -odstranění odpadu -zpracování ekologických auditů -výkon funkce odpadového hospodáře -bidegradace -zneškodnění odpadů a vyřazených přístrojů pro energetiku -provádění práce v toxickém prostředí včetně zajištění požárního dohledu -technický servis životního prostředí. Provádíme odstraňování: -tuhých a pastovitých odpadů -zeminy, stavebních substancí, kalů -znečištění ropnými látkami a uhlovodíky. Regenerace aktivního uhlí metodou termické desorpce. Nabídka regenerace aktivního uhlí zahrnuje: - přepravu použitého aktivního uhlí od zákazníka ve velkoobjemových i maloobjemových obalech (patronách) - vyprázdnění patron s aktivním uhlím - regenerace použitého aktivního uhlí zpětné naplnění patron regenerovaným aktivním uhlím nebo umístění do velkoobjemových obalů - přeprava regenerovaného uhlí zpět zákazníkovi - provádíme na pracovišti ALFA SYSTEM Háje u Příbrami tel: 257 111 300 Dále zajišťujeme poradenství a konzultační činnost.


Demontáže rozvodů kotelen, dekontaminace technologických celků

Demontáže rozvodů kotelen, dekontaminace technologických celků

Dekontaminace a demontáže technologických celků, tj. nadzemních i podzemních zásobníků, technologických rozvodů či kotelen, včetně odstranění vzniklých odpadů pro zákazníky z oblasti strojírenského a chemického průmyslu Regenerace aktivního uhlí. Regenerace aktivního uhlí metodou termické desorpce tohoto významného sorpčního materiálu. Aplikací metody termické desorpce lze z použitého aktivního uhlí odstranit širokou škálu nasorbovaných látek počínaje látkami, které nepoškozují životní prostředí (voda) po chemické organické sloučeniny (těkavá organická rozpouštědla, chlorované uhlovodíky apod). Odstraňování nebezpečných odpadů. Pro zákazníky z oblasti průmyslu či služeb jsme schopni zajistit kompletní řízení odpadového hospodářství počínaje sběrem a shromažďováním odpadů, přes přípravu odpadů k transportu a transport v souladu s mezinárodní dohodou ADR až po konečné odstranění odpadu v souladu s platnou legislativou.


Sanace ekologické zátěže, odstranění odpadu, likvidace odpadů.

Sanace ekologické zátěže, odstranění odpadu, likvidace odpadů.

Poskytujeme služby v oblasti ekologie: -sanace starých ekologických zátěží -zneškodnění odpadů -průzkumné práce a následné vyhodnocení včetně ocenění zátěže -oceňování ekologických zátěží -realizace sanačních prací -dekontaminace a demontáž starých technologií a technologických celků -čištění, revize nádrží, jímek a lapolů -likvidace nebezpečného odpadu -odstraňování průmyslových odpadů -odstranění odpadu -zpracování ekologických auditů -výkon funkce odpadového hospodáře -bidegradace -zneškodnění odpadů a vyřazených přístrojů pro energetiku -provádění práce v toxickém prostředí včetně zajištění požárního dohledu -technický servis životního prostředí.Další produkty a služby
  • ekologizace kotlů, autorizované měření emisí, odstranění ekologické zátěže, ochrana přírody, trvale udržitelný rozvoj
  • vyklízení odpadů, nakládka odpadů, třídění odpadu, zajištění recyklace odpadu, přistavování kontejnerů
  • instalace sítí odpadkových košů, separace odpadů, odstranění odpadu, přímá recyklace, nepřímá recyklace
  • uhlíkaté materiály, peletované hnědé uhlí, granulované aktivní uhlí, černé uhlí, lignit


Související články
Třídění materiálu pomocí nejmodernější technologie
Třídění materiálu pomocí nejmodernější technologie

Usnadnění závěrečných čistící prací lze pomocí speciálního barevného třídiče, který si poradí s různými materiály. Od zemědělských plodin až po drcený PET materiál nebo měděné třísky. Dochází tak k velkým úsporám i zvýšení efektivity práce.


Zemní práce firmy Zipr s.r.o., zahrnují strojové a ruční výkopové práce, vodovody a kanalizace, ale mají k dispozici také nepřeberné množství kontejnerů
Zemní práce firmy Zipr s.r.o., zahrnují strojové a ruční výkopové práce, vodovody a kanalizace, ale mají k dispozici také nepřeberné množství kontejnerů

V oblasti vodovodů a kanalizací se zaměřují na širokou škálu svých služeb. Budují a staví nové sítě, udržují ty stávající v provozu nebo také opravují potrubí. Zemní práce jsou jejich každodenní činností. Mezi jejich další hlavní náplň práce se řadí poskytování kontejnerové dopravy.


Výkup a zpracování železného a kovového odpadu, likvidace autovraků
Výkup a zpracování železného a kovového odpadu, likvidace autovraků

K ochraně životního prostředí patří také ekologické zpracování kovového odpadu včetně autovraků. Pokud i vy řešíte na své zahradě nebo ve firmě spoustu železného a kovového odpadu nebo se ekologicky potřebujete zbavit autovraku, tak se obraťte na zkušenou firmu HULMAN – kovošrot s.r.o.


O kovový odpad, staré autobaterie i celé autovraky se postará firma TROJEK
O kovový odpad, staré autobaterie i celé autovraky se postará firma TROJEK

Máte kovový odpad, se kterým si nevíte rady? Potřebujete bezpečně zlikvidovat starou autobaterii nebo autovrak, případně zajistit demolici staré stavby? Od toho je tu firma TROJEK, a.s.! Poskytujeme kompletní servis díky nejvyšší technické vybavenosti v České republice.