POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy

Urnový háj Praha Strašnice - zrekonstruovaný hřbitov pro ukládání ostatků

POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy
Pohřební služby, pohřby církevní, kremace, rozptylová loučka

Pohřební služba, zajištění pohřbu, kremace, posledního rozloučení se zesnulým. Pohřební ústav Praha vám pomůže a poradí při vyřízení náležitostí spojených s úmrtím a vypravením pohřbu. Smuteční obřad zpopelněním zajistíme v našich krematoriích v rámci celé Prahy. Uspořádáme církevní pohřeb s uložením ostatků do hrobu nebo rozloučení v kostele. Na naší rozptylové loučce můžeme zajistit pietní rozptyl popela, nabízíme také možnost uložení urny v urnovém háji. Zakládáme si na důstojném průběhu smutečního obřadu.

Pohřební služby Praha

Pohřební služby a náležitosti spojené s úmrtím

Pohřební ústav Praha Vám pomůže s vyřízením náležitostí spojených s úmrtím a vyřízením pohřbu. Do naší objednávkové kanceláře si přineste občanský průkaz zesnulého a objednatele pohřbu, potvrzení o úmrtí a oblečení pro zesnulého. Naše pracovnice Vám ochotně poradí i se souvisejícími záležitostmi, např. odhlášením důchodu a zdravotního pojištění. Můžeme Vás navštívit i u Vás doma, tuto službu poskytujeme zdarma. Výlohy spojené s pohřbem Vám umožníme v případě potřeby řešit pomocí splátkového kalendáře.

Náležitosti spojené s úmrtím, vyřízení pohřbu


Církevní pohřeb, rozloučení se zesnulým v kostele

Pokud se rozhodnete uspořádat církevní pohřeb, zajistíme Vám veškeré náležitosti spojené se smutečním obřadem v kostele, květinovou výzdobu, uložení zesnulého do hrobu nebo hrobky. Na Vaše přání uspořádáme také rozloučení v kostele s následným kremačním pohřbením.

Církevní pohřeb, rozloučení v kostele s kremací


Kremace, zpopelnění a uložení urny s popelem, rozptylová loučka

Kremace je nejčastější forma pohřbení. Naše pracovnice Vás bude informovat o průběhu smutečního obřadu, projedná s Vámi výběr hudby, zajištění smuteční řeči, květinovou výzdobu. Rozloučení ze zesnulým probíhá v obřadní síni krematoria, následně zajistíme zpopelnění. Urnu si můžete vybrat z naší široké nabídky. Urnu je možné uložit v kolumbárium nebo do urnového hrobu. Důstojně působí také rozptyl popela na pietní loučce v urnovém háji.

Zpopelnění, kremace v krematoriu Motol


Pohřeb Rekviem pro jednoduchou formu rozloučení

Pohřeb Rekviem je jednoduchou formou rozloučení v úzkém rodinném kruhu, cena pohřbu je jen nepatrně vyšší, než pohřeb bez obřadu. Tento obřad zabezpečujeme v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech. Scénář pohřbu je pevně stanovený, obsahuje kromě základních úkonů také tisk parte, kytici na rakev R25, látkový věnec a úřední urnu.

Pohřeb Rekviem v Nové obřadní síní na OlšanechObjednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu

Objednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu

Pohřební služby, pohřby církevní, kremace, rozptylová loučka

Zahraniční  a speciální pohřební služby

Zahraniční a speciální pohřební služby

Zahraniční pohřební služby a nadstandardní služby spojené s úmrtím

Rozloučení se zesnulým

Rozloučení se zesnulým

Hřbitov Strašnice, obřadní síně, krematoria, rakve, urny, květiny