Pohřební služba Praha – profesionální zajištění pohřbu v našich krematoriích v rámci celé Prahy

POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy

Pohřební služba Praha – profesionální zajištění pohřbu v našich krematoriích v rámci celé Prahy

POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy
Pohřební služby, pohřby církevní, kremace, rozptylová loučka

Pohřební služba, zajištění pohřbu, kremace, posledního rozloučení se zesnulým. Pohřební ústav Praha vám pomůže a poradí při vyřízení náležitostí spojených s úmrtím a vypravením pohřbu. Smuteční obřad zpopelněním zajistíme v našich krematoriích v rámci celé Prahy. Uspořádáme církevní pohřeb s uložením ostatků do hrobu nebo rozloučení v kostele. Na naší rozptylové loučce můžeme zajistit pietní rozptyl popela, nabízíme také možnost uložení urny v urnovém háji. Zakládáme si na důstojném průběhu smutečního obřadu.

Pohřební služby Praha

Pohřební služby a náležitosti spojené s úmrtím

Pohřební ústav Praha Vám pomůže s vyřízením náležitostí spojených s úmrtím a vyřízením pohřbu. Do naší objednávkové kanceláře si přineste občanský průkaz zesnulého a objednatele pohřbu, potvrzení o úmrtí a oblečení pro zesnulého. Naše pracovnice Vám ochotně poradí i se souvisejícími záležitostmi, např. odhlášením důchodu a zdravotního pojištění. Můžeme Vás navštívit i u Vás doma, tuto službu poskytujeme zdarma. Výlohy spojené s pohřbem Vám umožníme v případě potřeby řešit pomocí splátkového kalendáře.

Náležitosti spojené s úmrtím, vyřízení pohřbu


Církevní pohřeb, rozloučení se zesnulým v kostele

Pokud se rozhodnete uspořádat církevní pohřeb, zajistíme Vám veškeré náležitosti spojené se smutečním obřadem v kostele, květinovou výzdobu, uložení zesnulého do hrobu nebo hrobky. Na Vaše přání uspořádáme také rozloučení v kostele s následným kremačním pohřbením.

Církevní pohřeb, rozloučení v kostele s kremací


Kremace, zpopelnění a uložení urny s popelem, rozptylová loučka

Kremace je nejčastější forma pohřbení. Naše pracovnice Vás bude informovat o průběhu smutečního obřadu, projedná s Vámi výběr hudby, zajištění smuteční řeči, květinovou výzdobu. Rozloučení ze zesnulým probíhá v obřadní síni krematoria, následně zajistíme zpopelnění. Urnu si můžete vybrat z naší široké nabídky. Urnu je možné uložit v kolumbárium nebo do urnového hrobu. Důstojně působí také rozptyl popela na pietní loučce v urnovém háji.

Zpopelnění, kremace v krematoriu Motol


Pohřeb Rekviem pro jednoduchou formu rozloučení

Pohřeb Rekviem je jednoduchou formou rozloučení v úzkém rodinném kruhu, cena pohřbu je jen nepatrně vyšší, než pohřeb bez obřadu. Tento obřad zabezpečujeme v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech. Scénář pohřbu je pevně stanovený, obsahuje kromě základních úkonů také tisk parte, kytici na rakev R25, látkový věnec a úřední urnu.

Pohřeb Rekviem v Nové obřadní síní na OlšanechObjednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu

Objednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu

Pohřební služby, pohřby církevní, kremace, rozptylová loučka

Zahraniční  a speciální pohřební služby

Zahraniční a speciální pohřební služby

Zahraniční pohřební služby a nadstandardní služby spojené s úmrtím

Rozloučení se zesnulým

Rozloučení se zesnulým

Hřbitov Strašnice, obřadní síně, krematoria, rakve, urny, květiny