POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy
Zahraniční pohřební služby a nadstandardní služby spojené s úmrtím

Pohřební ústav Praha zajišťuje převozy zesnulých a vyřízení náležitostí spojených s úmrtím v zahraničí. Zabezpečíme převoz zesnulých ze zahraničí nebo do zahraničí, vyřízení dokladů, rakev se zinkovou vložkou dle požadovaných mezinárodních předpisů, případnou balzamaci těla. Přeprava těla je realizovaná autem nebo letecky, nebo kombinací obou variant. Můžeme na přání zajistit zpopelnění těla v místě úmrtí a zaslání urny s popelem. Jsme profesionálové, zajišťujeme i velké pohřební obřady pro významné osobnosti.

Převoz zesnulých po rozloučení v kostele

Přeprava zesnulých ze zahraničí v souladu s mezinárodními předpisy

Náš Pohřební ústav kompletně zajišťuje převozy zesnulých v zahraničí do celé České republiky. Podle místa úmrtí je převoz zajištěn autem nebo letecky, nebo kombinací obou dopravních prostředků. Spolupracujeme s pohřebními službami po celém světě. Vyřídíme nezbytné formality a doklady, úmrtní list, případně jeho legalizaci. Dodáme rakev se zinkovou vložkou.

Přeprava zesnulých ze zahraniční a vyřízení formalit


Převoz zesnulých do zahraničí, vyřízení úředních formalit

V případě úmrtí cizího státního příslušníka na našem území zajistíme jeho převoz do kteréhokoliv státu, v případě letecké přepravy zajistíme let z letiště v Praze-Ruzyni. V souladu s mezinárodními předpisy vybavíme rakev zinkovou vložkou. V prostorách krematoria v Praze-Strašnicích zabezpečíme podmínky pro uspořádání náboženských obřadů nebo rituálů před uskutečněním přepravy. Vyřídíme všechny nezbytné doklady a povolení pro převoz těla.

Převoz zesnulých cizích státních příslušníků na území ČR


Pohřební služby nadstandardní a speciální

Pohřební ústav Praha zajišťuje jako speciální službu balzamaci těla zesnulého, které se využívá často při převozu zesnulých do zahraničí a také při poškození těla např. autonehodou. Při úmrtí cizince na našem území nabízíme jako alternativu také zpopelnění těla v místě úmrtí a zaslání urny s popelem na místo určení v zahraničí.
Oddělení zahraničních a speciálních služeb organizuje na profesionální úrovni také velké pohřby významných osobností.
Jako nadstandarní službu Vám nabízíme možnost zúčastnit se zpopelnění nebo doprovod rakve až do kremačního zařízení.

Balzamace zesnulých a speciální pohřební službyObjednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu

Objednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu

Pohřební služby, pohřby církevní, kremace, rozptylová loučka

Zahraniční  a speciální pohřební služby

Zahraniční a speciální pohřební služby

Zahraniční pohřební služby a nadstandardní služby spojené s úmrtím

Rozloučení se zesnulým

Rozloučení se zesnulým

Hřbitov Strašnice, obřadní síně, krematoria, rakve, urny, květiny