DEKRA CZ a.s. Certifikace systémů managementu

Školení řidičů ADR a lodníků ADN pro přepravu nebezpečných věcí - nové i obnovující

DEKRA CZ a.s.
Služby v oblasti bezpečnosti

Mezinárodní organizace DEKRA poskytuje expertní služby v oblasti bezpečnosti. Vlastními vědomostmi a prací přispívá k prevenci nehod a ochraně životů v globálním měřítku.

Služby pro provozovatele STK, SME:
- poradenství, školení.

Expertní činnost výrobce, dovozce a prodejce vozidel.
- management ojetých vozidel a testy autoservisů.

Znalectví a likvidace pojistných událostí
- likvidace tuzemských i zahraničních škod a poradenské služby.

Industrial:
- služby v oblasti klasické i jaderné energetiky, chemickém a papírenském průmyslu, v plynárenství a dalších odvětvích v České republice i v zahraničí

Metrologické a kalibrační služby:
- komplexní portfolio služeb kalibrace a měření.

Typová zkušebna
- zkoušky všech druhů vozidel, jejich součástí a doplňkové výstroje, homologace a znalecká činnost, dovozy vozidel, zkušebna pasivní bezpečnosti a další.

Certification
- certifikace systémů a procesů managementu

NDT školicí centrum:
- akreditované vzdělávací středisko především pro personál NDT.

Kvalifikace a certifikace personálu:
- kvalifikační orgán pro nedestruktivní testování.

Doprava - vzdělávání a poradenství
- semináře, školení a další služby pro odbornou i širokou motoristickou veřejnost.

Nebezpečné věci, chemie, BOZP a PO
- semináře, školení a kurzy pro profesionály, poradenství a další
- bezpečnostní listy - nové i překlady

ADA 1214
- Asistenční služby pro motoristy.

STK
- provozování sítě stanic technické kontroly


Slogan:

Globální partner pro bezpečný svět


Katalog firem:    

Certifikace a homologace

,  

Kurzy pro firmy

,  

Manažerské poradenství

,  

STK a emise

,  

Zkušebny

,  
Štítky:

služby v oblasti bezpečnosti, poradenství, školení