CQS z.s.


Prosecká 412/74, Praha 9 - Prosek 190 00
Certifikační orgán CQS pokrývá svou činností všechna průmyslová odvětví a široký sortiment služeb.

Provádí školení a certifikace:
- systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001
- systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001
- Zdravotnické prostředky dle ČSN EN ISO 13485
- systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001
- systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001
- systému managementu bezpečnosti potravin dle ČSN EN ISO 22000
- systému zdravotní nezávadnosti dle HACCP
- systému managementu jakosti – svařování dle EN ISO 3834
- v rámci automobilového průmyslu podle TS 16949 a dodavatelů drah IRIS prostřednictvím německého partnera v rámci IQNET - DQS
- systému řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001
- služeb IT dle ČSN ISO/IEC 20000:část1
- systému managementu společenské odpovědnosti dle IQNet SR 10 (certifikát CSR)
- systémů řízení společenské odpovědnosti dle normy SA 8000
- Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb.
- Certifikáty IQNET

- Kombinované a integrované audity podle norem pro systémy řízení

- Školení GDPR - Ochrana osobních údajů

Produkty
  • certifikování výrobků dle norem, prodloužení certifikátů, vydávání certifikátů, testování a homologace


Související články
Nová EMC laboratoř TÜV SÜD Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Nová EMC laboratoř TÜV SÜD Czech

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Poskytují služby zejména v oblastech nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace homologace a vzdělání. Nově mají k dispozici také EMC laboratoř. Mezi činnosti firmy se řadí certifikace systémů jakosti, Notifikovaná osoba EU, Autorizovaná osoba ČR, certifikace výrobků, inspekce, posuzování, homologace a mnoho dalšího.


Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Státní zkušebna strojů a.s.

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.


Služby odborné technické podpory jsou na dosah i vám

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Služby odborné technické podpory jsou na dosah i vám

Společnost TÜV SÜD není na trhu žádným nováčkem. Ba naopak, naše působení se datuje už od roku 1866. Našim zákazníkům poskytujeme komplexní služby v oblasti nezávislého ověřování, auditu, správy vozového parku a dalších služeb, které vaši firmu pozvednou opět o něco výše.


Mechanické zkoušky materiálu – trhací zkoušky a Charpyho kladivo

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.

Mechanické zkoušky materiálu – trhací zkoušky a Charpyho kladivo

Akciová společnosti TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA patří mezi akreditované certifikované orgány, provádějící atestace na různé typy strojů a zařízení. Zkušební laboratoř je schopná po domluvě s klientem provést jakékoliv zkoušky strojních částí i kompletních dílů. Disponuje řadou pracovišť, od zkušebny důlních výztuží přes zkušebnu hydrauliky až po měřící pracoviště. Provádí samozřejmě i mechanické zkoušky, a to tahem i rázem.


Firemní články
Kurz GDPR Praha – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Kurz GDPR Praha – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Věděli jste, že od příštího roku vstupuje v platnost nové nařízení GDPR týkající se ochrany osobních údajů? Tato změna se bude týkat veškerých společností, podniků a firem, proto je nezbytné své zaměstnance, kteří za tuto oblast zodpovídají, patřičně vzdělat a připravit na tuto změnu, která nemine ani vás.


Revize normy ISO 13485 - výklad změn, jednodenní školení Praha

Revize normy ISO 13485 - výklad změn, jednodenní školení Praha

Norma ISO 13485 je další z řady ISO norem, které procházející revizí. Pokud patříte mezi certifikované dodavatele nebo výrobce zdravotnických prostředků nebo se jimi chcete stát, pak se včas informujte o všech změnách, která nová norma přináší. V případě zájmu je Vám personál CQS a jeho odborně vyškolení auditoři k dispozici ke sdílení informací týkajících se výkladu nové normy a aplikací změn s tím spojených. Doporučujeme navštívit jednodenní školení v Praze, které se tomuto tématu věnuje.


Přechod na nové normy ISO 9001 a 14001 v praxi

Přechod na nové normy ISO 9001 a 14001 v praxi

Revidované normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 vyšly 14.9.2015 a od ledna 2016 jsou k dispozici také jejich české překlady. Následující 3 roky budou tedy ve znamení přechodu certifikovaných organizací na tyto nové normy, neboť ke 14.9.2018 bude platnost "starých" norem definitivně ukončena. Tento článek shrnuje, co vše je potřeba v praxi udělat a jaké možnosti společnosti mají.


Revize norem systémů managementu – ISO 9001:2015

Revize norem systémů managementu – ISO 9001:2015

Příležitost pro zjednodušení a reálnější uplatňování norem. Všechny nové normy a nově revidované stávající normy pro systémy managementu budou mít jednotný rámec tzv. „High Level Structure“ – HSL. Normy pak budou konzistentní a kompatibilní. Na rok 2015 se chystá revize nejrozšířenější systémové normy – ISO 9001. Co tyto změny obnášejí a jak se na ně včas a v klidu připravit?


Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele

Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele

Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele


Otevřené školení - interní auditor podle normy ISO 9001:2016, ISO 14001:2016

Otevřené školení - interní auditor podle normy ISO 9001:2016, ISO 14001:2016

Otevřené školení od společnosti CQS-Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, Praha 9 zajistí, aby interní audity podle normy ISO 9001 a ISO 14001 byly v souladu se zněním této normy.


Školení ISO 45001 - rozdíly oproti normě OHSAS 18001, termíny Praha

Školení ISO 45001 - rozdíly oproti normě OHSAS 18001, termíny Praha

Společnost CQS z.s. se sídlem pořádá školení ISO 45001 - rozdíly oproti normě OHSAS 18001, které se koná v Praze na Proseku.


Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001:2006 pro systémy managementu bezpečnosti informací od certifikačního orgán CQS.


Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Ze široké nabídky služeb vybíráme Certifikace ISO 9001. Audity ISO probíhájí také v angličtině, němčině a ruštině.


GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost již 25. 5. 2018. Týká se všech firem, institucí i jednotlivců. Seznamte se s ním včas!


Certifikace ISO 45001 nahrazuje OHSAS 18001 - Bezpečnost a ochrana zdraví

Certifikace ISO 45001 nahrazuje OHSAS 18001 - Bezpečnost a ochrana zdraví

Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se mění na ISO 45001.


Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Služby v oblasti normy ČSN EN ISO 14001:2005 - Systémy environmentálního managementu - Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity


Integrované a kombinované audity více systémů managementu

Integrované a kombinované audity více systémů managementu

Integrované nebo kombinované audity více systémů managementu jsou jedním ze způsobů, jak zefektivnit zavedení norem ISO ve firmách


Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Energetický audit nebo zavedení a certifikace systému energetického managementu dle ISO 50001 mají velké firmy jako zákonnou povinnost už více než rok.


Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz novela normy ISO 9001:2015 je jak již sám název napovídá věnován změnám v nejrozšířenější normě ISO 9001, které vyšly 15.září 2015.


Společenská odpovědnost a její certifikace Vám bude představena v bezplatném semináři

Společenská odpovědnost a její certifikace Vám bude představena v bezplatném semináři

Rádi bychom Vás pozvali bezplatný seminář Certifikace společenské odpovědnosti, který se bude věnovat tématice CSR a její certifikace na národní i mezinárodní úrovni. Hlavní zaměření bude na certifikaci podle norem IQNet SR 10 a ČSN 01 0391. Uskuteční se ve čtvrtek 29.1. 2015v zasedací místnosti CQS Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek. Kurz je zdarma! V úvodní části se budeme věnovat problematice CSR z hlediska národního akčního plánu ČR, ISO 26000 a Ceny hejtmana. Dále se zaměříme na mezinárodní standardy SA8000, BSCI, Sedex/SMETA Dále si probereme konkrétní normy: IQNet SR 10 – Systém managementu společenské odpovědnosti. Tímto certifikátem prokazuje organizace svůj aktivní zájem o zainteresované strany, pochopení jejich požadavků a snahu o naplnění těchto požadavků a ČSN 01 0391 - Systém managementu společenské odpovědnosti organizací. Prostor bude samozřejmě pro diskuzi a konkrétní otázky jednotlivých účastníků.. Garantkami semináře jsou Ing. Alena Chalupová, MBA a Ing. Lenka Adamčíková. Pro zajímavost uvádíme, že certifikát CSR získala v červnu 2012 jako první v ČR společností CAR CLUB s.r.o., jejímž hlavním posláním je zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V duchu svého hesla „Hendikepovaní pomáhají hendikepovaným“ nabízí komplexní program různých produktů a služeb pro osoby se zdravotním hendikepem.


Uvádění zdravotnických prostředků na trh z pohledu řízení rizika - jednodenní kurz

Uvádění zdravotnických prostředků na trh z pohledu řízení rizika - jednodenní kurz

Zveme Vás na jednodenní kurz, zaměřený na základní souvislosti s uváděním zdravotnických prostředků na trh z pohledu managementu rizika, hodnocení klinických údajů, jehož cílem je výměna zkušeností a ukázka možného přístupu ke stěžejním problémům spojených s neaktivními zdravotnickými prostředky před a po jejich uvedení na trh. Společně se zaměříme na management rizika z pohledu požadavků normy ČSN EN ISO 14971:2012, ve vztahu k návrhu a vývoji ZP dle ČSN EN ISO 13485:2012, s ohledem na Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. a Směrnici rady 93/42/EHS a s přihlédnutím k požadavkům norem, předpisů a MEDDEV pro zdravotnické prostředky Dále se bude hovořit o vyhodnocování klinických údajů - od forem jejich získání až po přístupy k jejich vyhodnocování klinických údajů opět a s přihlédnutím k požadavkům příslušných norem a předpisů. Nedílnou součástí bude také problematika povýrobnho dozoru. Termín konání: 04.12.2014, 9 až 16.30 CQS, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek Lektor: Dr. Mgr. Jaromír Vít, CSc. Vložné: 1.500,-Kč + DPH (V ceně jsou zahrnuty veškeré materiály, občerstvení a oběd)


Otevřené školení Novela normy ISO 27001, Praha

Otevřené školení Novela normy ISO 27001, Praha

Otevřené školení Novela normy ISO/IEC 27001:2013 je určeno zejména pro manažery a interní auditory v oblasti managementu bezpečnosti informací. Zaměřuje se na změny v normách z roku 2013. Norma ISO/IEC 27001 byla jednou z prvních systémových norem, která prošla revizí. Zavedené změny reagují zejména na 6-letou praxi s aplikací normy ISO 27001 a zároveň vývoj v oblasti IT technologií. Kurz se věnuje také struktuře a jednotnému rámci norem pro systémy managementu. V teoretické části se účastníci seznámí se změněnou strukturou normy a změnami ve výčtu a interpretaci opatření pro zajištění bezpečnosti informací. Druhá část školení probíhá formou workshopů a případových studií, díky nimž si účastníci kurzu mohou snadněji zohlednit rozdíly ve vlastí organizaci a rychle je zavést do systému managementu. Školitel: Ing. Martin Tobolka, CISA Termín konání 30. 10.2014, 9 až 16 hodin Zasedací místnost CQS, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek Cena: 2.000,-Kč + DPH. (V ceně kurzu jsou materiály, občerstvení a oběd) V případě, že Vám termín nevychází, je možné domluvit také školení na míru pro Vaši firmu.


Metody měření a zkoušení v systémech managementu jakosti - školení

Metody měření a zkoušení v systémech managementu jakosti - školení

Součástí systémů managementu jakosti ISO je také metrologie, která obsahuje požadavky na metody měření a zkoušení, měřící přístroje a monitorovací vybavení. A právě touto problematikou se zabývá jednodenní školení společnosti CQS. Školení se koná dne 17.10.2014 od 9 do 16:30 hod., v zasedací místnosti společnosti CQS, Prosecká 412/74. Cena 1.500 Kč - obsahuje rovněž písemné materiály, občerstvení a oběd. Odborným školitelem je Ing. Jan Matuský Obsahem tohoto kurzu jsou definice a principy měření a zkoušení a dále seznámení s národními metrologickými předpisy, vnitropodnikovými směrnicemi a normami pro metrologii a řízením měřicího a monitorovacího vybavení. Kurz je vhodný zejména pro metrology a správce měřidel v jednotlivých organizacích. Cílem kurzu je jak poskytnutí informací o všeobecných základech a legislativě, tak ponechání významného prostoru pro dotazy a diskuzi účastníků školení vzhledem k šíři oborů a různorodosti zabezpečení metrologických aplikací. V případě, že se Vám daný termín nehodí, je možné domluvit školení také na míru. Pro bližší informace či stažení přihlášky na kurz klikněte na odkaz níže.


Kurz - Aplikace managementu rizik v rámci systémů managementu, Praha

Kurz - Aplikace managementu rizik v rámci systémů managementu, Praha

Kurz Aplikace managementu rizik v rámci systémů managementu, pořádaný společností CQS, přináší zejména seznámení a výcvik manažerů firem v oblasti principů managementu rizik jako discipliny pro řízení systémů kvality, EMS, BOZP, ISMS a hlavně managementu kontinuity podnikání. Kurz se koná v budově společnosti CQS, Praha 9, Prosecká 412/74 - v zasedací místnosti Datum konání: 13. - 14. 11. 2014 Kurz je určený pro pracovníky, jejichž úlohou může být implementování principů managementu rizik v jejich organizacích. Účastníci by měli dokázat spolupracovat na zachování udržitelného rozvoje své organizace pomocí správné aplikace principů managementu rizik Management rizik je nejen ve velkých organizacích, ale v současnosti i ve středních a malých organizacích zásadním požadavkem řízení. V určitých oblastech je navíc vyžadován legislativou Evropské unie. Naše legislativě na tento trend jistě v brzké době rovněž naváže. Cílem tohoto dvoudenního kurzu aplikace managementu rizik je zejména získání povědomí o správné praxi managementu rizik v organizacích, které je potřebné pro každodenní praxi firem. Kurz probíhá formou workshopů a případových studií, díky nimž si účastníci osvojí a prakticky vyzkouší dílčí etapy managementu rizik v různých oblastech. Získají tak základní dovednosti manažera rizik. Dále mohou pokračovat v absolvování některého z navazujících kurzů práce s riziky ve konkrétních prostředích (EMS, BOZP, ISMS, Strojírenská direktiva,Zdravotnické prostředky). Tím získají certifikát Manažera rizik pro určitou oblast. Nástavbový kurz „Management kontinuity“ pak přinese certifikát Krizového manažera rizik a manažera kontinuity. Obsah kurzu Aplikace managementu rizik První den je zaměřen na vysvětlení principů managementu rizik dle normy ISO 31000, procvičení metody analýzy rizik a návrhu programu jejich zvládání. Ve druhém dni je kurz zaměřen na výklad a procvičení konkrétních metod, využívaných ve vývoji nových produktů, i při řízení realizačních procesů firmy. Závěr kurzu je zaměřen na krizové podnikání a Management kontinuity podnikání. Bližší informace ke kurzu vč. přihlášky naleznete v připojeném PDF souboru.


Certifikace systému managementu řízení pro zjednodušení firemních procesů

Certifikace systému managementu řízení pro zjednodušení firemních procesů

Zvyšte výkonnost vaší firmy, usnadněte její fungování i mezinárodní obchod s ověřenými systémy managementu řízení. Naše síť organizací působící ve více než 35 zemích zajišťuje certifikace systémů managementu, v jejichž kvalitám věří. Během efektivního certifikačního auditu odhalíme veškeré případné chyby, jejich nápravu ověříme a dohlédneme na kontrolu toho, že vše probíhá tak, jak by mělo. Na konci celého procesu získáte důležitý certifikát, díky kterému stoupnete v očích ostatních. Zdokonalte svou firmu s certifikáty CQS!


Certifikát kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Certifikát kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb.

CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti získalo s účinností od 15. 07. 2013 oprávnění Ministerstva zdravotnictví provádět externí hodnocení kvality a bezpečí dle § 98 zákona 372/2011 Sb., dle prováděcí vyhlášky č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. V této souvislosti nabízí nově své služby pro lůžková zdravotnická zařízení a nemocnice: - Certifikační audit - při splnění všech minimálních standardů uděluje certifikát kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb - Situační audit - posouzení míry plnění minimálních standardů a ukazatelů a vydání zprávy o tomto plnění Posouzení provádí nezávislý hodnotitelský tým, který splňuje požadavky uvedené v Příloze 2 vyhlášky č. 102/2012 Sb. Tým je složen z lékaře, zdravotnického pracovníka a z technicko-hospodářského pracovníka. Všichni členové hodnotitelského týmu mají znalosti z oblasti řízení kvality. Ve zdravotnickém zařízení se posuzují následující procesy: - Řízení kvality a bezpečí - Péče o pacienty - Řízení lidských zdrojů - Zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance poskytovatele lůžkové zdravotní péče. Pokud chcete zvýšit prestiž Vašeho zdravotnického zařízení, neváhejte a obraťte se na nás...


Certifikace IQNet SR 10 - Systém managementu společenské odpovědnosti (certifikát CSR)

Certifikace IQNet SR 10 - Systém managementu společenské odpovědnosti (certifikát CSR)

CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti nabízí certifikace IQNet SR 10 - Systém managementu společenské odpovědnosti (certifikát CSR). Jedná se o certifikát, který potvrzuje, že daná organizace vykonává svojí činnost společensky odpovědným způsobem. Tím se výrazně zvyšuje její důvěryhodnost a image. Prokazování společenské odpovědnosti má své základní principy a témata. Specifikace IQNet SR definuje tyto principy ve shodě s ISO 26000: - Odpovědnost - Transparentnost - Etické chování - Ohled na zájmy zainteresovaných stran - Respektování pravidel právního státu - Respektování mezinárodních standardů chování - Respektování lidských práv Společnost si vytvoří materiály: Politika společenské odpovědnosti a Kodex chování, v nichž se k výše uvedeným principům zavazuje a podle nichž se dále řídí (dotýká se všech činností a rozhodnutí organizace). Zahrnuje vlastníky, akcionáře, zaměstnance, ale také všechny dodavatelsko-odběratelské vztahy, vztah ke konkurenci, státní správě, místní komunitě, životnímu prostředí a celé společnosti. V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte nebo klikněte na odkaz níže. S námi Vás svět vidí lépe!


Seminář - Certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 ve školství – principy, požadavky a zkušenosti z certifikace

Seminář - Certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 ve školství – principy, požadavky a zkušenosti z certifikace

Seminář "Certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 ve školství – principy, požadavky a zkušenosti z certifikace" je zaměřen na prezentaci možností využítí zavedení systému managementu kvality ve školství, přínosy certifikace systému managementu kvality pro školy.


Dvoudenní kurz; Interní audity – Integrované systémy řízení

Dvoudenní kurz; Interní audity – Integrované systémy řízení

Kurz CQS je zaměřen na seznámení a výcvik interních auditorů firem, které mají zaveden, nebo zavádějí integrovaný systém managementu podle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.


1. ocenění v ČR certifikátem CSR – systém managementu společenské odpovědnosti

1. ocenění v ČR certifikátem CSR – systém managementu společenské odpovědnosti

IQNet SR 10 - Systém managementu společenské odpovědnosti. Specifikace IQNet SR 10 byla vytvořena v rámci mezinárodní certifikační sítě IQNet. Specifikace vychází ze struktury normy ISO 9001 a obsahuje principy a základní témata normy ISO 26000. Tímto certifikátem prokazuje organizace svůj aktivní zájem o zainteresované strany, pochopení jejich požadavků a snahu o naplnění těchto požadavků. Pro podrobnější informace klikněte na odkaz viz níže.


Seminář - Certifikace společenské odpovědnosti podle specifikace IQNet SR 10

Seminář - Certifikace společenské odpovědnosti podle specifikace IQNet SR 10

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář - Certifikace společenské odpovědnosti podle specifikace IQNet SR 10, který se uskuteční 30.10.2012 v Praze. O specifikaci vás budeme informovat ze tří pohledů - výklad požadavků, pohled auditora a také názor již certifikované organizace. IQNet SR 10 je nová specifikace vytvořená členy mezinárodní certifikační sítě IQNet a slouží k prokazování společenské odpovědnosti. Je plně kompatibilní s jinými systémy managementu a obsahuje principy a témata z ISO 26000


Kurz Interní audity ISMS (ISO/IEC 27001)

Kurz Interní audity ISMS (ISO/IEC 27001)

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz Interní audity ISMS (ISO/IEC 27001) který se koná 7. - 8. 2. 2012 v Praze. Detailní informace a program kurzu naleznete na: http://www.cqs.cz/Skoleni/Interni-audity-ISO-IEC-27001.html