CQS z.s.


Prosecká 412/74, Praha 9 - Prosek 190 00
Certifikační orgán CQS pokrývá svou činností všechna průmyslová odvětví a široký sortiment služeb.

Provádí školení a certifikace:
- systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001
- systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001
- Zdravotnické prostředky dle ČSN EN ISO 13485
- systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001
- systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001
- systému managementu bezpečnosti potravin dle ČSN EN ISO 22000
- systému zdravotní nezávadnosti dle HACCP
- systému managementu jakosti – svařování dle EN ISO 3834
- v rámci automobilového průmyslu podle TS 16949 a dodavatelů drah IRIS prostřednictvím německého partnera v rámci IQNET - DQS
- systému řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001
- služeb IT dle ČSN ISO/IEC 20000:část1
- systému managementu společenské odpovědnosti dle IQNet SR 10 (certifikát CSR)
- systémů řízení společenské odpovědnosti dle normy SA 8000
- Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb.
- Certifikáty IQNET

- Kombinované a integrované audity podle norem pro systémy řízení

- Školení GDPR - Ochrana osobních údajů

Produkty
  • certifikování výrobků dle norem, prodloužení certifikátů, vydávání certifikátů, testování a homologace

Ubytování v penzionu Merlin Český Krumlov, poznávání památek, stylové ubytování, parkoviště, wifi.

Ubytování v penzionu Merlin Český Krumlov, poznávání památek, stylové ubytování, parkoviště, wifi

Prodej postelí a matrací Jihlava, ložnicový nábytek, noční stolky, polštáře, přikrývky, dekorace.

Prodej postelí a matrací Jihlava, ložnicový nábytek, noční stolky, polštáře, přikrývky, dekorace

Související články
Audity a certifikace od společnosti s celosvětovou působností DEKRA Certification

DEKRA CZ a.s. Certifikace systémů managementu

Audity a certifikace od společnosti s celosvětovou působností DEKRA Certification

Auditorské a certifikační služby z oblastí oblasti techniky, bezpečnosti, životního prostředí a zdraví pro Vás zajistí společnost DEKRA Certification - přední světový poskytovatel těchto služeb. Její zkušenosti se vztahují na systémy řízení, jakož i testování a inspekci. Dále nabízí personální certifikace, rozvojové programy a specializovaná školení.


Akreditované laboratoře - vaše cesta k certifikaci

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.

Akreditované laboratoře - vaše cesta k certifikaci

Potřebujete získat certifikaci pro vaše výrobky z oblasti strojů, strojních zařízení či třeba hořlavých materiálů? Pak vám pomůže společnost TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA. Kromě certifikace vám vaše výrobky naše zkušební laboratoř také ochotně vyzkouší a provede jejich technickou prohlídku. Mimo to nabízíme také podpůrné činnosti, jako je kalibrace měřidel.


Laboratorní zkušební technika - trhací stroje a lisy

Labormachine s.r.o.

Laboratorní zkušební technika - trhací stroje a lisy

Hledáte odborníka na distribuci zkušební a laboratorní techniky? V tom případě se můžete spolehnout na firmu Labormachine s.r.o., která je distributorem španělské společnosti Ibertest. Tato společnost vyrábí stroje pro účely trhacích zkoušek.


Nová EMC laboratoř TÜV SÜD Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Nová EMC laboratoř TÜV SÜD Czech

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Poskytují služby zejména v oblastech nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace homologace a vzdělání. Nově mají k dispozici také EMC laboratoř. Mezi činnosti firmy se řadí certifikace systémů jakosti, Notifikovaná osoba EU, Autorizovaná osoba ČR, certifikace výrobků, inspekce, posuzování, homologace a mnoho dalšího.


Firemní články
Kurz GDPR Praha – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Kurz GDPR Praha – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Věděli jste, že od příštího roku vstupuje v platnost nové nařízení GDPR týkající se ochrany osobních údajů? Tato změna se bude týkat veškerých společností, podniků a firem, proto je nezbytné své zaměstnance, kteří za tuto oblast zodpovídají, patřičně vzdělat a připravit na tuto změnu, která nemine ani vás.


Revize normy ISO 13485 - výklad změn, jednodenní školení Praha

Revize normy ISO 13485 - výklad změn, jednodenní školení Praha

Norma ISO 13485 je další z řady ISO norem, které procházející revizí. Pokud patříte mezi certifikované dodavatele nebo výrobce zdravotnických prostředků nebo se jimi chcete stát, pak se včas informujte o všech změnách, která nová norma přináší. V případě zájmu je Vám personál CQS a jeho odborně vyškolení auditoři k dispozici ke sdílení informací týkajících se výkladu nové normy a aplikací změn s tím spojených. Doporučujeme navštívit jednodenní školení v Praze, které se tomuto tématu věnuje.


Přechod na nové normy ISO 9001 a 14001 v praxi

Přechod na nové normy ISO 9001 a 14001 v praxi

Revidované normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 vyšly 14.9.2015 a od ledna 2016 jsou k dispozici také jejich české překlady. Následující 3 roky budou tedy ve znamení přechodu certifikovaných organizací na tyto nové normy, neboť ke 14.9.2018 bude platnost "starých" norem definitivně ukončena. Tento článek shrnuje, co vše je potřeba v praxi udělat a jaké možnosti společnosti mají.


Revize norem systémů managementu – ISO 9001:2015

Revize norem systémů managementu – ISO 9001:2015

Příležitost pro zjednodušení a reálnější uplatňování norem. Všechny nové normy a nově revidované stávající normy pro systémy managementu budou mít jednotný rámec tzv. „High Level Structure“ – HSL. Normy pak budou konzistentní a kompatibilní. Na rok 2015 se chystá revize nejrozšířenější systémové normy – ISO 9001. Co tyto změny obnášejí a jak se na ně včas a v klidu připravit?


Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele

Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele

Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele


Otevřené školení - interní auditor podle normy ISO 9001:2016, ISO 14001:2016

Otevřené školení - interní auditor podle normy ISO 9001:2016, ISO 14001:2016

Otevřené školení od společnosti CQS-Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, Praha 9 zajistí, aby interní audity podle normy ISO 9001 a ISO 14001 byly v souladu se zněním této normy.


Školení ISO 45001 - rozdíly oproti normě OHSAS 18001, termíny Praha

Školení ISO 45001 - rozdíly oproti normě OHSAS 18001, termíny Praha

Společnost CQS z.s. se sídlem pořádá školení ISO 45001 - rozdíly oproti normě OHSAS 18001, které se koná v Praze na Proseku.


Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001:2006 pro systémy managementu bezpečnosti informací od certifikačního orgán CQS.


Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Ze široké nabídky služeb vybíráme Certifikace ISO 9001. Audity ISO probíhájí také v angličtině, němčině a ruštině.


GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost již 25. 5. 2018. Týká se všech firem, institucí i jednotlivců. Seznamte se s ním včas!


Certifikace ISO 45001 nahrazuje OHSAS 18001 - Bezpečnost a ochrana zdraví

Certifikace ISO 45001 nahrazuje OHSAS 18001 - Bezpečnost a ochrana zdraví

Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se mění na ISO 45001.


Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Služby v oblasti normy ČSN EN ISO 14001:2005 - Systémy environmentálního managementu - Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity


Integrované a kombinované audity více systémů managementu

Integrované a kombinované audity více systémů managementu

Integrované nebo kombinované audity více systémů managementu jsou jedním ze způsobů, jak zefektivnit zavedení norem ISO ve firmách


Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Energetický audit nebo zavedení a certifikace systému energetického managementu dle ISO 50001 mají velké firmy jako zákonnou povinnost už více než rok.


Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz novela normy ISO 9001:2015 je jak již sám název napovídá věnován změnám v nejrozšířenější normě ISO 9001, které vyšly 15.září 2015.


Společenská odpovědnost a její certifikace Vám bude představena v bezplatném semináři

Společenská odpovědnost a její certifikace Vám bude představena v bezplatném semináři

Rádi bychom Vás pozvali bezplatný seminář Certifikace společenské odpovědnosti, který se bude věnovat tématice CSR a její certifikace na národní i mezinárodní úrovni. Hlavní zaměření bude na certifikaci podle norem IQNet SR 10 a ČSN 01 0391. Uskuteční se ve čtvrtek 29.1. 2015v zasedací místnosti CQS Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek. Kurz je zdarma! V úvodní části se budeme věnovat problematice CSR z hlediska národního akčního plánu ČR, ISO 26000 a Ceny hejtmana. Dále se zaměříme na mezinárodní standardy SA8000, BSCI, Sedex/SMETA Dále si probereme konkrétní normy: IQNet SR 10 – Systém managementu společenské odpovědnosti. Tímto certifikátem prokazuje organizace svůj aktivní zájem o zainteresované strany, pochopení jejich požadavků a snahu o naplnění těchto požadavků a ČSN 01 0391 - Systém managementu společenské odpovědnosti organizací. Prostor bude samozřejmě pro diskuzi a konkrétní otázky jednotlivých účastníků.. Garantkami semináře jsou Ing. Alena Chalupová, MBA a Ing. Lenka Adamčíková. Pro zajímavost uvádíme, že certifikát CSR získala v červnu 2012 jako první v ČR společností CAR CLUB s.r.o., jejímž hlavním posláním je zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V duchu svého hesla „Hendikepovaní pomáhají hendikepovaným“ nabízí komplexní program různých produktů a služeb pro osoby se zdravotním hendikepem.


Uvádění zdravotnických prostředků na trh z pohledu řízení rizika - jednodenní kurz

Uvádění zdravotnických prostředků na trh z pohledu řízení rizika - jednodenní kurz

Zveme Vás na jednodenní kurz, zaměřený na základní souvislosti s uváděním zdravotnických prostředků na trh z pohledu managementu rizika, hodnocení klinických údajů, jehož cílem je výměna zkušeností a ukázka možného přístupu ke stěžejním problémům spojených s neaktivními zdravotnickými prostředky před a po jejich uvedení na trh. Společně se zaměříme na management rizika z pohledu požadavků normy ČSN EN ISO 14971:2012, ve vztahu k návrhu a vývoji ZP dle ČSN EN ISO 13485:2012, s ohledem na Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. a Směrnici rady 93/42/EHS a s přihlédnutím k požadavkům norem, předpisů a MEDDEV pro zdravotnické prostředky Dále se bude hovořit o vyhodnocování klinických údajů - od forem jejich získání až po přístupy k jejich vyhodnocování klinických údajů opět a s přihlédnutím k požadavkům příslušných norem a předpisů. Nedílnou součástí bude také problematika povýrobnho dozoru. Termín konání: 04.12.2014, 9 až 16.30 CQS, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek Lektor: Dr. Mgr. Jaromír Vít, CSc. Vložné: 1.500,-Kč + DPH (V ceně jsou zahrnuty veškeré materiály, občerstvení a oběd)


Otevřené školení Novela normy ISO 27001, Praha

Otevřené školení Novela normy ISO 27001, Praha

Otevřené školení Novela normy ISO/IEC 27001:2013 je určeno zejména pro manažery a interní auditory v oblasti managementu bezpečnosti informací. Zaměřuje se na změny v normách z roku 2013. Norma ISO/IEC 27001 byla jednou z prvních systémových norem, která prošla revizí. Zavedené změny reagují zejména na 6-letou praxi s aplikací normy ISO 27001 a zároveň vývoj v oblasti IT technologií. Kurz se věnuje také struktuře a jednotnému rámci norem pro systémy managementu. V teoretické části se účastníci seznámí se změněnou strukturou normy a změnami ve výčtu a interpretaci opatření pro zajištění bezpečnosti informací. Druhá část školení probíhá formou workshopů a případových studií, díky nimž si účastníci kurzu mohou snadněji zohlednit rozdíly ve vlastí organizaci a rychle je zavést do systému managementu. Školitel: Ing. Martin Tobolka, CISA Termín konání 30. 10.2014, 9 až 16 hodin Zasedací místnost CQS, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek Cena: 2.000,-Kč + DPH. (V ceně kurzu jsou materiály, občerstvení a oběd) V případě, že Vám termín nevychází, je možné domluvit také školení na míru pro Vaši firmu.


Metody měření a zkoušení v systémech managementu jakosti - školení

Metody měření a zkoušení v systémech managementu jakosti - školení

Součástí systémů managementu jakosti ISO je také metrologie, která obsahuje požadavky na metody měření a zkoušení, měřící přístroje a monitorovací vybavení. A právě touto problematikou se zabývá jednodenní školení společnosti CQS. Školení se koná dne 17.10.2014 od 9 do 16:30 hod., v zasedací místnosti společnosti CQS, Prosecká 412/74. Cena 1.500 Kč - obsahuje rovněž písemné materiály, občerstvení a oběd. Odborným školitelem je Ing. Jan Matuský Obsahem tohoto kurzu jsou definice a principy měření a zkoušení a dále seznámení s národními metrologickými předpisy, vnitropodnikovými směrnicemi a normami pro metrologii a řízením měřicího a monitorovacího vybavení. Kurz je vhodný zejména pro metrology a správce měřidel v jednotlivých organizacích. Cílem kurzu je jak poskytnutí informací o všeobecných základech a legislativě, tak ponechání významného prostoru pro dotazy a diskuzi účastníků školení vzhledem k šíři oborů a různorodosti zabezpečení metrologických aplikací. V případě, že se Vám daný termín nehodí, je možné domluvit školení také na míru. Pro bližší informace či stažení přihlášky na kurz klikněte na odkaz níže.


Kurz - Aplikace managementu rizik v rámci systémů managementu, Praha

Kurz - Aplikace managementu rizik v rámci systémů managementu, Praha

Kurz Aplikace managementu rizik v rámci systémů managementu, pořádaný společností CQS, přináší zejména seznámení a výcvik manažerů firem v oblasti principů managementu rizik jako discipliny pro řízení systémů kvality, EMS, BOZP, ISMS a hlavně managementu kontinuity podnikání. Kurz se koná v budově společnosti CQS, Praha 9, Prosecká 412/74 - v zasedací místnosti Datum konání: 13. - 14. 11. 2014 Kurz je určený pro pracovníky, jejichž úlohou může být implementování principů managementu rizik v jejich organizacích. Účastníci by měli dokázat spolupracovat na zachování udržitelného rozvoje své organizace pomocí správné aplikace principů managementu rizik Management rizik je nejen ve velkých organizacích, ale v současnosti i ve středních a malých organizacích zásadním požadavkem řízení. V určitých oblastech je navíc vyžadován legislativou Evropské unie. Naše legislativě na tento trend jistě v brzké době rovněž naváže. Cílem tohoto dvoudenního kurzu aplikace managementu rizik je zejména získání povědomí o správné praxi managementu rizik v organizacích, které je potřebné pro každodenní praxi firem. Kurz probíhá formou workshopů a případových studií, díky nimž si účastníci osvojí a prakticky vyzkouší dílčí etapy managementu rizik v různých oblastech. Získají tak základní dovednosti manažera rizik. Dále mohou pokračovat v absolvování některého z navazujících kurzů práce s riziky ve konkrétních prostředích (EMS, BOZP, ISMS, Strojírenská direktiva,Zdravotnické prostředky). Tím získají certifikát Manažera rizik pro určitou oblast. Nástavbový kurz „Management kontinuity“ pak přinese certifikát Krizového manažera rizik a manažera kontinuity. Obsah kurzu Aplikace managementu rizik První den je zaměřen na vysvětlení principů managementu rizik dle normy ISO 31000, procvičení metody analýzy rizik a návrhu programu jejich zvládání. Ve druhém dni je kurz zaměřen na výklad a procvičení konkrétních metod, využívaných ve vývoji nových produktů, i při řízení realizačních procesů firmy. Závěr kurzu je zaměřen na krizové podnikání a Management kontinuity podnikání. Bližší informace ke kurzu vč. přihlášky naleznete v připojeném PDF souboru.


Certifikace systému managementu řízení pro zjednodušení firemních procesů

Certifikace systému managementu řízení pro zjednodušení firemních procesů

Zvyšte výkonnost vaší firmy, usnadněte její fungování i mezinárodní obchod s ověřenými systémy managementu řízení. Naše síť organizací působící ve více než 35 zemích zajišťuje certifikace systémů managementu, v jejichž kvalitám věří. Během efektivního certifikačního auditu odhalíme veškeré případné chyby, jejich nápravu ověříme a dohlédneme na kontrolu toho, že vše probíhá tak, jak by mělo. Na konci celého procesu získáte důležitý certifikát, díky kterému stoupnete v očích ostatních. Zdokonalte svou firmu s certifikáty CQS!


Certifikát kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Certifikát kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb.

CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti získalo s účinností od 15. 07. 2013 oprávnění Ministerstva zdravotnictví provádět externí hodnocení kvality a bezpečí dle § 98 zákona 372/2011 Sb., dle prováděcí vyhlášky č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. V této souvislosti nabízí nově své služby pro lůžková zdravotnická zařízení a nemocnice: - Certifikační audit - při splnění všech minimálních standardů uděluje certifikát kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb - Situační audit - posouzení míry plnění minimálních standardů a ukazatelů a vydání zprávy o tomto plnění Posouzení provádí nezávislý hodnotitelský tým, který splňuje požadavky uvedené v Příloze 2 vyhlášky č. 102/2012 Sb. Tým je složen z lékaře, zdravotnického pracovníka a z technicko-hospodářského pracovníka. Všichni členové hodnotitelského týmu mají znalosti z oblasti řízení kvality. Ve zdravotnickém zařízení se posuzují následující procesy: - Řízení kvality a bezpečí - Péče o pacienty - Řízení lidských zdrojů - Zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance poskytovatele lůžkové zdravotní péče. Pokud chcete zvýšit prestiž Vašeho zdravotnického zařízení, neváhejte a obraťte se na nás...


Certifikace IQNet SR 10 - Systém managementu společenské odpovědnosti (certifikát CSR)

Certifikace IQNet SR 10 - Systém managementu společenské odpovědnosti (certifikát CSR)

CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti nabízí certifikace IQNet SR 10 - Systém managementu společenské odpovědnosti (certifikát CSR). Jedná se o certifikát, který potvrzuje, že daná organizace vykonává svojí činnost společensky odpovědným způsobem. Tím se výrazně zvyšuje její důvěryhodnost a image. Prokazování společenské odpovědnosti má své základní principy a témata. Specifikace IQNet SR definuje tyto principy ve shodě s ISO 26000: - Odpovědnost - Transparentnost - Etické chování - Ohled na zájmy zainteresovaných stran - Respektování pravidel právního státu - Respektování mezinárodních standardů chování - Respektování lidských práv Společnost si vytvoří materiály: Politika společenské odpovědnosti a Kodex chování, v nichž se k výše uvedeným principům zavazuje a podle nichž se dále řídí (dotýká se všech činností a rozhodnutí organizace). Zahrnuje vlastníky, akcionáře, zaměstnance, ale také všechny dodavatelsko-odběratelské vztahy, vztah ke konkurenci, státní správě, místní komunitě, životnímu prostředí a celé společnosti. V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte nebo klikněte na odkaz níže. S námi Vás svět vidí lépe!


Seminář - Certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 ve školství – principy, požadavky a zkušenosti z certifikace

Seminář - Certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 ve školství – principy, požadavky a zkušenosti z certifikace

Seminář "Certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 ve školství – principy, požadavky a zkušenosti z certifikace" je zaměřen na prezentaci možností využítí zavedení systému managementu kvality ve školství, přínosy certifikace systému managementu kvality pro školy.


Dvoudenní kurz; Interní audity – Integrované systémy řízení

Dvoudenní kurz; Interní audity – Integrované systémy řízení

Kurz CQS je zaměřen na seznámení a výcvik interních auditorů firem, které mají zaveden, nebo zavádějí integrovaný systém managementu podle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.


1. ocenění v ČR certifikátem CSR – systém managementu společenské odpovědnosti

1. ocenění v ČR certifikátem CSR – systém managementu společenské odpovědnosti

IQNet SR 10 - Systém managementu společenské odpovědnosti. Specifikace IQNet SR 10 byla vytvořena v rámci mezinárodní certifikační sítě IQNet. Specifikace vychází ze struktury normy ISO 9001 a obsahuje principy a základní témata normy ISO 26000. Tímto certifikátem prokazuje organizace svůj aktivní zájem o zainteresované strany, pochopení jejich požadavků a snahu o naplnění těchto požadavků. Pro podrobnější informace klikněte na odkaz viz níže.


Seminář - Certifikace společenské odpovědnosti podle specifikace IQNet SR 10

Seminář - Certifikace společenské odpovědnosti podle specifikace IQNet SR 10

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář - Certifikace společenské odpovědnosti podle specifikace IQNet SR 10, který se uskuteční 30.10.2012 v Praze. O specifikaci vás budeme informovat ze tří pohledů - výklad požadavků, pohled auditora a také názor již certifikované organizace. IQNet SR 10 je nová specifikace vytvořená členy mezinárodní certifikační sítě IQNet a slouží k prokazování společenské odpovědnosti. Je plně kompatibilní s jinými systémy managementu a obsahuje principy a témata z ISO 26000


Kurz Interní audity ISMS (ISO/IEC 27001)

Kurz Interní audity ISMS (ISO/IEC 27001)

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz Interní audity ISMS (ISO/IEC 27001) který se koná 7. - 8. 2. 2012 v Praze. Detailní informace a program kurzu naleznete na: http://www.cqs.cz/Skoleni/Interni-audity-ISO-IEC-27001.html