CQS z.s. Certifikace ISO 9001, 14001, 27001

Revize norem systémů managementu – ISO 9001:2015

CQS z.s.
Certifikace ISO 9001, 14001, 27001
CQS - certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, certifikát CSR, integrované audity

Certifikační orgán CQS pokrývá svou činností všechna průmyslová odvětví a široký sortiment služeb.

Provádí školení a certifikace:
- systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001
- systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001
- Zdravotnické prostředky dle ČSN EN ISO 13485
- systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001
- systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001
- systému managementu bezpečnosti potravin dle ČSN EN ISO 22000
- systému zdravotní nezávadnosti dle HACCP
- systému managementu jakosti – svařování dle EN ISO 3834
- v rámci automobilového průmyslu podle TS 16949 a dodavatelů drah IRIS prostřednictvím německého partnera v rámci IQNET - DQS
- systému řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001
- služeb IT dle ČSN ISO/IEC 20000:část1
- systému managementu společenské odpovědnosti dle IQNet SR 10 (certifikát CSR)
- systémů řízení společenské odpovědnosti dle normy SA 8000
- Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb.
- Certifikáty IQNET

- Kombinované a integrované audity podle norem pro systémy řízení

- Školení GDPR - Ochrana osobních údajů


Slogan:

S námi Vás svět vidí lépe......


Katalog firem:    

Certifikace a homologace

,  
Štítky:

18001, 50001, systémy managementu kvality, novela normy ISO