Patentová, známková a advokátní kancelář | Praha

Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová, známková a advokátní kancelář

Patentová, známková a advokátní kancelář | Praha

Komplexní proces známkové ochrany, známkové rešerše

Jsme specialisté na komplexní proces známkové ochrany v tuzemsku i zahraničí, vedení agendy související s ochrannými známkami, zpracování známkových rešerší a monitoring možných známkových kolizí. Klientům nabízíme možnost sledování obnov ochranných známek pro následující kalendářní rok.

Rott, Růžička & Guttmann a spol. Praha

Známkoprávní činnosti, správa ochranných známkových portfolií

Zpracováváme známkoprávní záležitosti klientů v tuzemsku i zahraničí. Podáváme národní a mezinárodní přihlášky v souladu s Madridskou dohodou a Protokolem, přihlášky ochranných známek u Společenství OHIM v Alicante.Vybíráme klientovi nejúčinnější formu ochrany dle konkrétního případu. Sledujeme nutnost obnovy ochranných známek.

Ochranné známky, správa známkových portfolií


Monitoring na trhu ochranných známek, posuzování známkoprávních kolizí

Naše kancelář se specializuje také na monitorování trhu z hlediska možné známkoprávní kolize. Klientovi doporučíme správnou strategii, jako je podání námitek, připomínek a návrhu na výmaz ochranné známky. Spolupracujeme a koordinujeme naši činnost se zkušenými mezinárodními zástupci.

Monitorování trhu s ochrannými známkami


Zpracování známkových rešerší v tuzemsku i v zahraničí

Naše rešeršní oddělení zpracovává až 200 známkových rešerší měsíčně v rámci České i Slovenské republiky. Minimalizujeme tak možnost případných konfliktů při výběru názvu výrobku. Zahraniční známkové rešerše pro nás realizují významné zahraniční firmy za výhodné ceny, díky dlouhodobé spolupráci.

Známkové rešerše pro právní ochranu klienta


PODSTRÁNKY

Patentová kancelář, licenční smlouvy, technické rešerše

Patentová kancelář, licenční smlouvy,  technické rešerše
Komplexní služby patentové kanceláře pro tuzemsko i zahraničí

Služby v oblasti ochranných známek, známkové rešerše

Služby v oblasti ochranných známek, známkové rešerše
Komplexní proces známkové ochrany, známkové rešerše

Ochrana proti výrobkovému pirátství, advokátní služby

Ochrana proti výrobkovému pirátství, advokátní služby
Ochrana proti výrobkovému pirátství, služby advokátní kanceláře
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová, známková a advokátní kancelář
WEBOVÁ STRÁNKA
Rott, Růžička & Guttmann a spol.
www.rrg.cz
Adresa

Adresa

Vyskočilova 1566
Praha 4 140 00

rrg@rrg.cz
+420 233 371 789


Najdete nás také zde:

ARES
captcha