Ochrana proti výrobkovému pirátství Praha – 20 let praxe v oboru

Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová, známková a advokátní kancelář

Ochrana proti výrobkovému pirátství Praha – 20 let praxe v oboru

Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Patentová, známková a advokátní kancelář
Ochrana proti výrobkovému pirátství, služby advokátní kanceláře

Naše kancelář poskytuje řešení při porušení práv k duševnímu vlastnictví. Jsme špičkou v oboru ochrany výrobců a spotřebitelů proti padělaným výrobkům, nezákonnému užití ochranné známky, průmyslového a užitného vzoru, autorských práv a nekalé soutěži.

Ochrana duševního vlastnictví a autorského práva

Právní služby v oblasti porušení práv k duševnímu vlastnictví

Jsme průkopníkem v poskytování služeb v oblasti výrobkového pirátství, autorského a soutěžního práva. Řešíme problémy se zneužitím ochranné známky u značkového oblečení, sportovních potřeb, léčiv, elektroniky, technologií a mnoha dalších výrobků i služeb, a to v souladu s národním i evropským právem.

Ochrana duševního vlastnictví, výrobkové pirátství


Zastupování v řízeních určovacích, zrušovacích a výmazových

Poskytujeme našim klientům zastupování ve sporných věcech. Veškeré zastupování v řízeních určovacích, zrušovacích a výmazových poskytují vždy minimálně dva odborní patentoví zástupci, kdy jeden je v roli oponenta. Na ústní jedná před komisí ÚPV, vysíláme vždy své zástupce, jednání je možné i bez účasti klienta.

Činnosti a zastupování ve sporných věcechPatentová kancelář, licenční smlouvy, technické rešerše

Patentová kancelář, licenční smlouvy,  technické rešerše

Komplexní služby patentové kanceláře pro tuzemsko i zahraničí

Služby v oblasti ochranných známek, známkové rešerše

Služby v oblasti ochranných známek, známkové rešerše

Komplexní proces známkové ochrany, známkové rešerše

Ochrana proti výrobkovému pirátství, advokátní služby

Ochrana proti výrobkovému pirátství, advokátní služby

Ochrana proti výrobkovému pirátství, služby advokátní kanceláře