Ekologická laboratoř PEAL s.r.o.

CZKRozbory vody

Laboratoř PEAL vznikla v roce 1992 a poskytuje akreditované služby v oborech analýzy vod, odpadů a zemin, měření emisí a imisí a měření v pracovním prostředí a vnitřním prostředí staveb a v neposlední řadě také akreditované odběry výše zmíněných vzorků. V oboru mikrobiologie a biologie vyšetřujeme převážně vzorky pitných vod, vod z plaveckých a koupelových bazénů a vzorky teplé vody, včetně akreditovaného stanovení legionel. Dále provádíme speciální dezinfekce v rozvodech teplé vody (prevence legionel v hotelech a zdravotnických zařízeních), v plaveckých a koupelových bazénech a ve filtrech.

Služby:
- rozbory vody, vč. odběru vzorků (pitná voda, voda z bazénů a veřejných koupališť, voda pro energetiku a stavební účely, odpadní splašková voda, ...)
- rozbory odpadů a zeminy (odpady na skládkách, limity pro ukládání na povrch terénu, vytěžované zeminy, ...)
- měření emisí a imisí
- rozbor ovzduší v pracovním prostředí, vnitřní prostředí budov
- odběry vzorků.

Naše laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci a Ministerstvem životního prostředí pro měření emisí a imisí. Sídlíme na adrese u Vodojemu 914/15, Praha - Libuš.


Katalog firem:    

Měřicí a regulační technika

,

Laboratoře

,
Štítky:

rozbory vody, odpadů a zeminy, měření emisí a imisí, rozbor ovzduší, odběry vzorků, laboratoř PEAL