E-learning – odborné vzdělání na dosah

TÜV SÜD Czech s.r.o.

E-learning – odborné vzdělání na dosah

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Zkušební laboratoře TÜV SÜD Czech - testování a schvalování vozidel

Zkoušky pro výrobce automobilů provádí Zkušební laboratoř TÜV SÜD Czech, která vyvíjí stále dokonalejší technologie a snaží se zákazníkům nabízet novinky v oblasti testování vozidel. Jde zejména o zkoušky pevnosti komponentů při dynamickém namáhání prováděné v nové laboratoři DYCOT, zkoušky pevnosti při statickém zatížení, dále zkoušky pokročilých systémů aktivní bezpečnosti, zkoušky bočního nárazu na kůl pomocí systému ALIS, na elektromagnetickou kompatibilitu je zaměřena nová laboratoř EMC. Neustále investujeme do airbagové laboratoře i do emisní laboratoře.

Zkušební laboratoř TÜV SÜD Czech provádí zkoušky pro výrobce automobilů

Zkoušky pevnosti součástí při dynamickém zatížení v laboratoři DYCOT

V naší nové laboratoři DYCOT provádíme zkoušky pevnosti součástí při dynamickém zatížení. Tyto zkoušky zahrnují například upevnění nádrží LPG, CNG, vodíku, odolnost konstrukce částí sanitních vozidel, odolnost zámků dveří proti setrvačným silám. Ke zkouškám částí vozidel patří rovněž testování statické pevnosti vybraných částí vozidel pomocí metody konečných prvků.

Zkoušky pevnosti součástí při dynamickém zatížení


Testování pokročilých systémů aktivní bezpečnosti, zkoušky bočního nárazu

Pomocí speciálního systému ALIS provádíme zkoušky bočního nárazu na kůl, díky kterým můžeme vyhodnotit úroveň ochrany zdraví při bočním nárazu například do stromu, při kterém hrozí závažná poranění hrudníku, pánve a hlavně hlavy. Dlouhodobě se věnujeme testování pokročilých systémů aktivní bezpečnosti, kam spadá správné sladění pérování, brzd, stabilizačních systémů ESC a ROP nebo testování varovných systémů při opuštění jízdního pruhu.

Zkoušky bočního nárazu, testování pokročilých systémů aktivní bezpečnosti


Airbagová laboratoř, EMC laboratoř, zkoušky měření emisí v inovované emisní laboratoři

Neustálé zvyšování bezpečnosti cestujících a kvalita životního prostředí jsou v popředí zájmu naší činnosti v oblasti testování vozidel a komponentů. Důkazem jsou nově vzniklé laboratoře – laboratoř pro testování airbagů či laboratoř EMC posuzující elektromagnetickou kompatibilitu vozidla. Nezůstáváme pozadu ani v inovaci emisní laboratoře, ve které provádíme zkoušky měření emisí silničních vozidel i nesilničních strojů za provozu.

Airbagová laboratoř, EMC laboratoř, emisní laboratořZkušební laboratoře

Zkušební laboratoře

Zkušební laboratoře TÜV SÜD Czech - testování a schvalování vozidel

GDPR

GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR) v TÜV SÜD Czech – audit, GAP analýza, E-learning

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

Služby v oblasti testování, certifikace, nezávislé ověřování, homologace