METANOVA CZ
Přísady do olejů a maziv METANOVA pro strojírenství a průmysl

Tam, kde klasická maziva selhávají, nastupují přísady do olejů a maziv METANOVA, určené obzvláště pro průmyslová zařízení a strojírenství. Ty účinně snižují spotřebu oleje, zpomalují opotřebení součástek a tím výrazně prodlužují jejich životnost. Díky ochranné vrstvě se navíc až o 10-30% snižuje technologická hlučnost zařízení.

METANOVA přísady do olejů a maziv pro průmyslové použití

METANOVA M1 a C3 - přísady do olejů a maziv pro průmyslová zařízení

Vytvořením kompaktní metalo-organické vrstvy snižuje METANOVA M1, přísada do olejů a maziv, tření mezi kluznými plochami součástek strojů. Účinně tak pomáhá s mazáním u průmyslových zařízení, například v kompresorech, převodovkách či ložiscích, avšak pouze jsou-li ve výborném technickém stavu. Stejné vlastnosti a využití, ovšem se zvýšenou účinností, nabídne také přísada METANOVA C3. Ta navíc díky malému obsahu čisticích a dekarbonizačních látek může být použita i ve starých strojích či zařízeních.

Přísady do olejů a maziv METANOVA pro mazání v průmyslových zařízeních


METANOVA H do olejů ve strojních zařízeních a hydraulických systémech

Do olejových náplní hydraulických systémů zvolte přísadu METANOVA H - speciální uhlovodíkový komplex, který je vhodný do pohybujících se částí strojů z železných i neželezných kovů. V těchto částech se za použití METANOVA H výrazně snižuje tření a dochází tak k prodloužení životnosti a úsporám energie. Použití je možné až do teploty -62°C, přísada se navíc vyznačuje také vysoce antikorozními účinky. Využití tak najde u nejrůznějších strojních zařízení, hydraulických obvodů i turbínových či pístových čerpadel.

Snižte tření u hydraulických obvodů s přísadou METANOVA H


Mazací tuk METANOVA F 1.5 a aerosolové mazivo METANOVA spray

Mazací tuk METANOVA F 1,5 se vyznačuje vodostálostí, odolností vůči oxidaci a vysokou mechanickou stabilitou - zvládne tak i vysoké zatížení. Nezkapalňuje ani při vysokých teplotách a navíc je dobře mísitelný s většinou běžně užívaných tuků, čímž usnadňuje případný přechod na jiný typ maziva. K ošetření jemné techniky, zbraní či obráběcích nástrojů pak poslouží METANOVA spray, nehořlavé a nevýbušné aerosolové mazivo, které nepůsobí agresivně ani na gumu a umělé hmoty.

Aerosolové mazivo pro ošetření obráběcích nástrojů a jemné technikyMetanova pro dopravu

Metanova pro dopravu

Metanova přísady do olejů, maziv, benzinových i dieselových motorů

Metanova pro průmysl

Metanova pro průmysl

Přísady do olejů a maziv METANOVA pro strojírenství a průmysl

Speciální tuky

Speciální tuky

METANOVA a METABOND - speciální tuky, plastická maziva a tukové pasty