SIMED s.r.o.

CZKSIMED s.r.o.

Výroba strojů pro údržbu vozovek
a další komunální techniky:

Sypače vozovek
Sypačová nástavba SVS je určena pro posyp vozovek, místních komunikací, chodníků a pěších zón inertním a chemickým posypovým materiálem o maximální zrnitosti 8 mm.

Sněhové radlice, frézy, metače
Čelní stavitelná sněhová radlice typ PVS a PMS je určena k odstraňování souvislé sněhové vrstvy až do výše 200 mm.

Silniční zametače
Silniční zametač typ MZS je určen jak pro zimní, tak i pro letní údržbu vozovek, místních komunikací, chodníků a pěších zón.

Agresivní kartáč AKS 700 je určen k rozrušení vrstvy nečistot usazených na krajnici vozovky a k vytrhávání travního porostu u obrubníků.

Silniční zametač typ MZS-K je určen pro letní údržbu vozovek, místních komunikací, chodníků a pěších zón.

Cisternové nástavby
Cisternová nástavba NCS 1500, 2000, 2500, 7000 je určena pro přepravu užitkové vody s následnou možností zavlažování trávníků a okrasné vegetace pěších zón.

Mycí agregáty
Rozkládací mycí lišta je určena v součinnosti s cisternovou nástavbou NCS 1500-120/20 k mytí a zavlažování pozemních komunikací a vozovek.

Kropící rameno KRS 3.5 je určeno k zalévání květináčů a okrasné vegetace pěších zón. Je určené k montáži na vozidla kategorie N1, pomocí upínacího zařízení odpovídající rozměrové podnikové normě Multicar.

Čelní vodní agregát CVA je určen k zavlžování trávníků a okrasné vegetace pěších zón, k ručnímu mytí pozemních komunikací a přilehlých zařízení ze zastavěné vodní nádrže na nosiči.

- Nástavby na čištění kanalizací a fekály
Kombinovaná cisternová nástavba SCS je určena pro odčerpávání, odvoz a rozstřik tekutých fekálií s možností tlakového čištění potrubních řádů a mytí komunikací.

- Nástavby pro svoz odpadu
Lisovací nástavba komunálního odpadu v součinnosti s automobilovým nosičem je určena pro sběr a svoz domovního odpadu, zahradního odpadu, odpadu z odpadkových košů a listí.


Katalog firem:    

Komunální technika

,  
Štítky:

Komunální technika, zimní, letní sypače vozovek, sněhové radlice, silniční zametače, cisterny