Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.


Boční II 1401, Praha 4 141 31

Ústav fyziky atmosféry (ÚFA) AV ČR byl založen 1. ledna 1964. Výzkumná aktivita v současnosti pokrývá celou atmosféru Země - od přízemní vrstvy až po meziplanetární prostor. V Akademii věd ČR se ÚFA řadí k průměrně velkým ústavům - zaměstnává přes 80 pracovníků, z nichž většina má vysokoškolské vzdělání. Ústav se člení na čtyři vědecká oddělení a jednu výzkumnou skupinu. Sídlí v Praze 4 na Spořilově.


Oddělení meteorologie studuje metody, které mohou zpřesnit lokální předpověď meteorologických jevů (např. srážek či bouřek), a to zpracováním výstupů z modelů numerické předpovědi počasí. Dále se věnuje matematickému modelování proudění v mezní vrstvě atmosféry (což je část atmosféry nejblíže zemskému povrchu) a šíření škodlivých příměsí v atmosféře. Důležité je i studium vlivu oblačnosti a srážek na útlum elektromagnetických vln v atmosféře a interpretace měření meteorologickými radary. V posledních letech se věnuje pozornost i výzkumu příčin extrémních srážek na našem území. Součástí oddělení jsou observatoře Milešovka a Kopisty. Milešovka (837 m n.m.) je nejdéle fungující horskou meteorologickou stanicí v ČR - klimatologická pozorování se tam provádějí prakticky bez přerušení od roku 1905. Dlouhá řada pozorování je cenným zdrojem informací pro studium změn klimatu. V posledních letech se na Milešovce měří i UV-B záření a provádějí se odběry vody z mlhy. Kopisty u Mostu (240 m n.m.) leží v podkrušnohorské uhelné pánvi; na 80 m vysokém stožáru se tam automaticky měří vertikální profily větru, teploty a vlhkosti.


Oddělení klimatologie a aeronomie se podílí na výzkumu dvou hlavních globálních problémů v atmosféře Země, jimiž jsou dlouhodobé změny klimatu a narušení ozónové vrstvy. Oddělení se konkrétně zabývá analýzou pozorovaných změn a proměnlivosti klimatu a odhadem změn, které mohou nastat v blízké budoucnosti v důsledku zesilování skleníkového efektu; dále pak prohlubováním poznatků o ozonosféře a studiem možností předpovídat změny celkového ozónu v atmosféře. Pracovníci oddělení zkoumají rovněž vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na atmosféru a ionosféru a působení dějů v neutrální atmosféře na ionosféru. Součástí oddělení je ionosférická observatoř v Průhonicích.

IČ: 68378289
DIČ:
Okres: Praha-město
Stát: Česká republika
Právní forma: ostatní
Počet zaměstnanců: neudáno
Obrat: neudáno

Další produkty a služby
  • výzkumné práce, vědecko-vývojové práce, testování materiálů, výzkum produktů, vědecká činnost, nedestruktivní testování

ABC barvy s.r.o. Barvy laky komplet

Související články
ELIDIS: Magnetismus, měření magnetického pole i emisí
ELIDIS: Magnetismus, měření magnetického pole i emisí

Specialistou na magnetismus, magnetické pole a materiály nebo měření magnetického pole je firma ELIDIS. Dále se zaměřujeme na měřicí emisní systémy. V oblasti vyhodnocování emisí patříme ke špičce na českém trhu.


Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy
Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy

Věda a výzkum v sobě jdou ruku v ruce. Zabírají největší část jakéhokoliv dění, protože se neustále chceme posouvat kupředu. Vyvíjí se nové technologie a vyrábí neustále nové výrobky a proto je tento proces velice důležitý.


Laserové plazma – experimentální i teoretické studium
Laserové plazma – experimentální i teoretické studium

Ústav fyziky plazmatu AV ČR se sídlem v Praze se zaměřuje na experimentální i teoretické studium a aplikace plazmatu, který je vytvořen laserovými svazky o velkém výkonu. Experimentální výzkum je prováděn na jednom z největších laserů v Evropě. Oddělení pracuje i s dalšími domácími pracovišti, které se výzkumem plazmatu zabývají.


Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel
Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel

Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech, které jsou nám známy. Často se jedná o oblast vědy a výzkumu, techniky nebo hospodářské činnosti. Samozřejmě tuto oblasti upravuje také samostatný zákon.