AVST channel softwarové řešení pro kabelové televize - vlastní televizní kanál

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

AVST channel softwarové řešení pro kabelové televize - vlastní televizní kanál

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
Monitorování a řízení domovních ČOV, dálkové odečty vodoměrů, kontrola a řízení vodojemů

Poznejte jedinečný systém ENCELADUS, který zahrnuje technologie pro monitorování a řízení domovních čistíren odpadních vod (ČOV), dálkové odečty vodoměrů, hlídání a řízené čerpání vodojemů, procesy měření vlastností vody, její úpravy a další postupy související s decentralizovaným čištěním odpadních vod.

Decentralizované čištění odpadních vod - SATTURN HOLEŠOV

Výhody decentralizovaného čištění odpadních vod s technologií ENCELADUS

Unikátní systém ENCELADUS přináší v oblasti čištění odpadních vod spoustu výhod – odpadní vody lze čistit přímo v místě vzniku, recyklace a využití vyčištěné odpadní vody i srážkových vod, monitorování a řízení domovních čističek odpadních vod, výrazně nižší investiční náklady oproti klasickým centralizovaným systémům, dálkové měření vodoměrů a přenos dat.

Decentralizované čištění odpadních vod


Čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem pro monitorování odběrů vody

Decentralizované čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem umožňuje monitorování odběrů a vytváření statistik a grafů. Lze používat různé typy vodoměrů, měření průtoků přímo na vodovodním řadu i sledování stavu bytových vodoměrů, nepřetržitý přehled o spotřebě vody. Systém upozorní na mimořádné odběry vody, zamrznutí vodoměru či zpětný tok.

Čištění odpadních vod s dálkovým měřením vodoměrů


Kontrola hladiny vody ve vodojemech, měření kvality vody a úpravy, hlášení poruch

S technologií pro monitorování a řízení domovních čistíren odpadních vod (ČOV) získáte kontrolu hladiny vody ve vodojemech, řízené čerpání vody do vodojemů, zabezpečení objektů vodojemu, řízení tlaku ve vodovodu, sledování průtoků, hlášení poruch, měření kvality vody a řízení její úpravy, měření hladin a průtoků povrchových vod.Digitální úřední deska

Digitální úřední deska

Digitální úřední deska pro rychlé informování občanů obcí a měst v České republice

Veřejné osvětlení, LED panely

Veřejné osvětlení, LED panely

Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení na klíč, informační LED panely pro sport

Decentralizované čištění odpadních vod

Decentralizované čištění odpadních vod

Monitorování a řízení domovních ČOV, dálkové odečty vodoměrů, kontrola a řízení vodojemů