Poruchy sluchu diagnostikujeme i odborně léčíme Praha - vybere Vám i vhodné sluchadlo

COMHEALTH, s.r.o. Onemocnění hlasu Praha

Poruchy sluchu diagnostikujeme i odborně léčíme Praha - vybere Vám i vhodné sluchadlo

Foniatrie – léčba poruch a vad hlasu, sluchu, řeči, audiologie, logopedie

Oněmocnění, poruchám a vadám hlasu, sluchu a řeči se na vysoké profesionální úrovni věnují specialisté centra komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny COMHEALTH, s.r.o., v Praze. Společnost COMHEALTH nabízí komplexní služby v oblasti foniatrie, logopedie, audiologie. Kromě komplexní diagnostiky a terapie řečových, sluchových a hlasových obtíží je součástí péče o pacienty rovněž účinná prevence, napomáhající předcházet různým formám oněmocnění sluchu, hlasu či vadám řeči.

COMHEALTH, s.r.o. Praha - centrum komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny

Onemocnění hlasu, péče o hlas, určení přesné diagnózy poruch hlasu

Záněty hlasivek, onemocnění hlasu vlivem hormonálních či neurologických potíží, poruchy hlasu po úraze, operaci či vrozené vývojové vady hlasu u dětí i dospělých léčíme na základě přesné diagnózy, určené pomocí moderního, velmi kvalitního videolaryngostroboskopického přístroje. Specialisté našeho zdravotního centra poskytují v oblasti foniatrie jednotlivcům i skupinám lidí, kteří s hlasem pracují, odborné poradenství, účinnou prevenci a cílenou terapii. K dispozici je hlasový pedagog a terapeut, který pomáhá s nápravou hlasových poruch, pracuje s mluvním hlasem, vyučuje technice zpěvu.

Léčba onemocnění a poruch hlasu, hlasivek, péče o hlas


Terapie při poruchách řeči, léčba patlavosti, špatné výslovnosti hlásek, logopedie

Dětem i dospělým pomáháme s nápravou vývojových vad řeči, volíme vhodnou terapii při poruchách řeči po úraze jazyka, po operacích hrtanu, po cévní mozkové příhodě, léčíme patlavost, napravujeme špatnou výslovnost hlásek. Jednou z léčebných terapií vad řeči je logopedie, kterou ve zdravotním centru COMHEALTH praktikuje klinický logoped a pečuje o osoby s narušenou komunikační schopností, s řečovými, hlasovými i sluchovými poruchami.

Foniatrie, zvuková laboratoř, audiologie, audometrie


Specializovaná vyšetření při poruchách a vadách sluchu – audiologie, audiometrie, tympanometrie

Vady sluchu vrozené, způsobené zánětem, po úrazu, vlivem neurologických potíží či zhoršení sluchu s přibývajícím věkem léčí na profesionální poliklinice COMHEALTH specialisté v oboru foniatrie. Při poruchách a vadách sluchu provádíme specializovaná vyšetření, k nimž patří audiologie – posuzuje funkci sluchu, dále tympanometrie – sleduje stav bubínku a středního ucha, audiometrie tónová – rozlišuje práh sluchu a určuje sluchovou vadu, provádíme rovněž OAE vyšetření, BERA, CEBA metody a audiometrie slovní, která posuzuje rozumění řeči. Veškeré vyšetřovací metody napomáhají určit sluchovou vadu, práh bolestivosti, šelesty a neposlední řadě pomáhají s výběrem správného sluchadla.

COMHEALTH - léčba poruch hlasu, řeči, vad sluchu, onemocnění dýchacích a polykacích cest


PODSTRÁNKY

Foniatrie, audiologie, logopedie

Foniatrie, audiologie, logopedie
Foniatrie – léčba poruch a vad hlasu, sluchu, řeči, audiologie, logopedie

Rehabilitace, Vojtova metoda, skupinová cvičení

Rehabilitace, Vojtova metoda, skupinová cvičení
Rehabilitace, Vojtova metoda, skupinová cvičení pro děti i dospělé

Masáže

Masáže
Thajské masáže, REIKI, havajská masáž, regenerační masáž, lymfodrenáž, baňkování
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA COMHEALTH, s.r.o. Onemocnění hlasu Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
COMHEALTH, s.r.o.
www.comhealth.cz
Adresa

Adresa

Mazurská 484
Praha 8 181 00

recepce@comhealth.cz
+420 283 024 317


Najdete nás také zde:

ARES
captcha