Poruchy sluchu, vady řeči i hlasu léčíme u dětí i dospělých

COMHEALTH, s.r.o. Onemocnění hlasu Praha

Poruchy sluchu, vady řeči i hlasu léčíme u dětí i dospělých

COMHEALTH, s.r.o.
Onemocnění hlasu Praha
Foniatrie – léčba poruch a vad hlasu, sluchu, řeči, audiologie, logopedie

Oněmocnění, poruchám a vadám hlasu, sluchu a řeči se na vysoké profesionální úrovni věnují specialisté centra komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny COMHEALTH, s.r.o., v Praze. Společnost COMHEALTH nabízí komplexní služby v oblasti foniatrie, logopedie, audiologie. Kromě komplexní diagnostiky a terapie řečových, sluchových a hlasových obtíží je součástí péče o pacienty rovněž účinná prevence, napomáhající předcházet různým formám oněmocnění sluchu, hlasu či vadám řeči.

COMHEALTH, s.r.o. Praha - centrum komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny

Onemocnění hlasu, péče o hlas, určení přesné diagnózy poruch hlasu

Záněty hlasivek, onemocnění hlasu vlivem hormonálních či neurologických potíží, poruchy hlasu po úraze, operaci či vrozené vývojové vady hlasu u dětí i dospělých léčíme na základě přesné diagnózy, určené pomocí moderního, velmi kvalitního videolaryngostroboskopického přístroje. Specialisté našeho zdravotního centra poskytují v oblasti foniatrie jednotlivcům i skupinám lidí, kteří s hlasem pracují, odborné poradenství, účinnou prevenci a cílenou terapii. K dispozici je hlasový pedagog a terapeut, který pomáhá s nápravou hlasových poruch, pracuje s mluvním hlasem, vyučuje technice zpěvu.

Léčba onemocnění a poruch hlasu, hlasivek, péče o hlas


Terapie při poruchách řeči, léčba patlavosti, špatné výslovnosti hlásek, logopedie

Dětem i dospělým pomáháme s nápravou vývojových vad řeči, volíme vhodnou terapii při poruchách řeči po úraze jazyka, po operacích hrtanu, po cévní mozkové příhodě, léčíme patlavost, napravujeme špatnou výslovnost hlásek. Jednou z léčebných terapií vad řeči je logopedie, kterou ve zdravotním centru COMHEALTH praktikuje klinický logoped a pečuje o osoby s narušenou komunikační schopností, s řečovými, hlasovými i sluchovými poruchami.

Foniatrie, zvuková laboratoř, audiologie, audometrie


Specializovaná vyšetření při poruchách a vadách sluchu – audiologie, audiometrie, tympanometrie

Vady sluchu vrozené, způsobené zánětem, po úrazu, vlivem neurologických potíží či zhoršení sluchu s přibývajícím věkem léčí na profesionální poliklinice COMHEALTH specialisté v oboru foniatrie. Při poruchách a vadách sluchu provádíme specializovaná vyšetření, k nimž patří audiologie – posuzuje funkci sluchu, dále tympanometrie – sleduje stav bubínku a středního ucha, audiometrie tónová – rozlišuje práh sluchu a určuje sluchovou vadu, provádíme rovněž OAE vyšetření, BERA, CEBA metody a audiometrie slovní, která posuzuje rozumění řeči. Veškeré vyšetřovací metody napomáhají určit sluchovou vadu, práh bolestivosti, šelesty a neposlední řadě pomáhají s výběrem správného sluchadla.

COMHEALTH - léčba poruch hlasu, řeči, vad sluchu, onemocnění dýchacích a polykacích cestFoniatrie, audiologie, logopedie

Foniatrie, audiologie, logopedie

Foniatrie – léčba poruch a vad hlasu, sluchu, řeči, audiologie, logopedie

Rehabilitace, Vojtova metoda, skupinová cvičení

Rehabilitace, Vojtova metoda, skupinová cvičení

Rehabilitace, Vojtova metoda, skupinová cvičení pro děti i dospělé

Masáže

Masáže

Thajské masáže, REIKI, havajská masáž, regenerační masáž, lymfodrenáž, baňkování