Hlasový pedagog a terapeut Praha – individuální přístup ke klientům

COMHEALTH, s.r.o. Onemocnění hlasu Praha

Hlasový pedagog a terapeut Praha – individuální přístup ke klientům

COMHEALTH, s.r.o.
Onemocnění hlasu Praha
Rehabilitace, Vojtova metoda, skupinová cvičení pro děti i dospělé

Pražské nestátní zdravotnické zařízení – centrum komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny COMHEALTH, s.r.o. poskytuje široké spektrum služeb zaměřené na regeneraci těla i mysli, jejichž nedílnou součástí jsou rehabilitační procedury pod vedením diplomovaného fyzioterapeuta, dále Vojtova metoda, neboli metoda reflexní lokomoce a v neposlední řadě realizuje skupinová cvičení pro těhotné, cvičení při gynekologických potížích, při bolestech zad a kloubů, rehabilitační cvičení pro děti.

Centrum komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny COMHEALTH, s.r.o. Praha

Vojtova metoda pro děti i dospělé při poruchách pobybového aparátu

Využití schopností pohybu v prostoru pomocí svalové činnosti využívá Vojtova metoda, která je určena jak dětem, tak dospělým. Praktikuje se při funkčních poruchách pohybového aparátu, poúrazových stavech a po CMP, při vadném držení těla, včetně skolioz, vertebrogenních potížích, problémech s dýchacími, polykacími a žvýkacími funkcemi, roztroušené skleroze, vrozených vývojových vadách, chabé obrně, jednostranném svalovém strnutí šije apod.

Vojtova metoda pro děti i dospělé - centrum komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny COMHEALTH, s.r.o. Praha


Rehabilitační techniky a procedury se zkušeným fyzioterapeutem

Na základě komplexního vyšetření provádí zkušený diplomovaný fyzioterapeut rehabilitační techniky a procedury, které jsou stanoveny každému pacientovi přesně podle jeho individuálních potíží. Specializujeme se na stavy po operacích pohybového aparátu a páteře, na stavy po cévních onemocněních mozku, nervová a kloubní onemocnění, onemocnění měkkých tkání, pojivové tkáně, torticollis a další.

Rehabilitace, rehabilitacční cvičení a procedury - COMHEALTH, s.r.o. Praha


Skupinová cvičení pro těhotné, cviky při bolestech zad a kloubů, rehabilitační cvičení pro děti

Naše zdravotnické zařízení organizuje a praktikuje cvičení ve skupinách s maximálně pěti osobami. Pro nastávající maminky pořádáme cvičení zaměřené na fyzickou kondici v průběhu těhotenství a k zvládnutí porodu včetně nácviku správného dýchání. I gynekologické potíže se dají zmírnit či úplně eliminovat pomocí speciálních sestav cviků. Dále se specializujeme na rehabilitační cvičení při bolestech zad a kloubů a rehabilitační cvičení pro děti s vadným držením těla, při skoliózách, zde zařazujeme cviky s prvky jógy, dechovou gymnastiku a relaxační cviky.

Skupinová cvičení pro děti i dospělé, COMHEALTH, s.r.o. PrahaFoniatrie, audiologie, logopedie

Foniatrie, audiologie, logopedie

Foniatrie – léčba poruch a vad hlasu, sluchu, řeči, audiologie, logopedie

Rehabilitace, Vojtova metoda, skupinová cvičení

Rehabilitace, Vojtova metoda, skupinová cvičení

Rehabilitace, Vojtova metoda, skupinová cvičení pro děti i dospělé

Masáže

Masáže

Thajské masáže, REIKI, havajská masáž, regenerační masáž, lymfodrenáž, baňkování