Pohřební ústav EXCELENT s.r.o.
Pohřební služby Sokolov
Rozloučení se zesnulým – kremace, pohřby, vsypy, rozptyly, uložení urny

V pohřebním ústavu EXCELENT si můžete vybrat odpovídající způsob rozloučení se svými nejbližšími. Ať už zvolíte jakoukoliv formu rozloučení - zpopelnění bez obřadu, kremaci nebo uložení zesnulého do hrobu či vsyp popela na vsypové loučce, garantujeme důstojný průběh každého smutečního aktu.

Pohřební ústav EXCELENT Sokolov

Smuteční obřady v obřadních síních a na hřbitovech, kremace s obřadem i bez

V obřadních síních a na hřbitovech v České republice připravujeme úctyhodné smuteční obřady, aby pozůstalí měli vzpomínku na rozloučení se zesnulými co nejkrásnější. Nabízíme několik variant rozloučení – kremaci s obřadem či zpopelnění bez obřadu.

Smuteční obřady v obřadních síních a na hřbitovech


Pohřby s uložením rakve nebo urny do hrobu či hrobky, uložení urny do moře

Rozloučit se svým blízkým se můžete formou pohřbu - smutečním obřadem s následným uložením rakve do hrobu nebo do hrobky. Další způsob rozloučení je uložení urny s popelem do hrobu nebo do hrobky, nebo vložení urny s popelem do moře.

Pohřby s uložením rakve nebo urny do hrobu


Rozptyly, vsypy popela na vsypové loučce nebo do jamky na hřbitově

Velmi vyhledávaný způsob rozloučení se zesnulým je uložení ostatků formou rozptylu nebo vsypu na vsypové loučce nebo na hřbitově do předem vyhloubené jamky, která se následně překryje trávou nebo epitafní destičkou.

Rozptyly, vsypy popela na vsypové loučcePohřební služby

Pohřební služby

Nadstandardní pohřební služby, výběr hřbitovních doplňků

Rozloučení se zesnulým

Rozloučení se zesnulým

Rozloučení se zesnulým – kremace, pohřby, vsypy, rozptyly, uložení urny

Mezinárodní převozy zesnulých

Mezinárodní převozy zesnulých

Mezinárodní převozy - repatriace zesnulých pohřebními vozy, letadlem