Česká distribuční k.s.
Adresné doručování osobních a reklamních zásilek na celém území ČR

Vedle roznosu letáků do poštovních schránek se věnujeme v České distribuční také adresnému doručování osobních a reklamních zásilek konkrétním adresátům. Doručování zásilek zajišťujeme na 90 % území České republiky.

Adresné doručování zásilek - Česká distribuční a.s.

Doručení osobního psaní nebo reklamního psaní a tiskovin adresátům

Kromě doručení osobního psaní konkrétnímu adresátovi se na nás můžete obrátit s požadavkem o doručení reklamního psaní, což může být adresný direkt mail, pozvánky na akce, brožury, prospekty, noviny, časopisy, katalogy nebo reklamní tiskoviny.

Adresné doručování osobních a reklamních zásilek


Regionální zastoupení pro adresné doručování zásilek

Adresné zásilky přijímáme na distribučních místech v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, kde celkem máme 12 plnohodnotně vybavených distribučních míst. Větší počet adresátů můžete oslovit i prostřednictvím lettershopů, zastoupení pro distribuci je Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a Kolíně.

Distribuční místa v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové


Adresné doručování zásilek prostřednicvím doručovatelů distribuční sítě

Adresné doručování zásilek zajišťuje 3577 doručovatelů naší doručovací sítě na základě daných pravidel pro provádění adresného doručování. Provádíme validace adres, věnujeme se optimalizaci a plánování dopravy zásilek, zákazníkům poskytujeme výslednou zprávu o doručení zásilky.

Adresné doručování zásilek s garancíNeadresná distribuce

Neadresná distribuce

Regionální či celoplošná distribuce letáků distribuční sítí

Adresná distribuce

Adresná distribuce

Adresné doručování osobních a reklamních zásilek na celém území ČR

Tisk a kompletace zásilek

Tisk a kompletace zásilek

Reklamní kampaň na míru, tisk a kompletace letáků, brožur, pozvánek