Česká distribuční k.s.
Regionální či celoplošná distribuce letáků distribuční sítí

Alternativní poštovní operátor Česká distribuční a.s. zajišťuje roznos letáků ve vybraných lokalitách podle přání a požadavků zadavatele. Roznos letáků realizujeme i o svátcích. Celý průběh distribuce letáků monitorujeme kontrolním systémem na několika úrovních.

Neadresná distribuce tiskovin - Česká distribuční a.s. Ostrava

Neadresné doručování tiskovin na 97% území České republiky

Oslovte svým výrobkem či službou co nejvíce zákazníků a objednejte si u České distribuční neadresné doručování tiskovin. Podle potřeby si můžete zadat regionální distribuci letáků nebo celoplošnou distribuci letáků. Naše distribuční síť distribuuje letáky na 97% území České republiky.

Distribuce letáků distribuční sítí


Několikastupňový kontrolní systém celého průběhu distribuce letáků

S Českou distribuční získáváte garance, že reklamní letáky budou distribuovány v požadovaném termínu do co nejvíce domácností ve vybraných lokalitách. Veškerou manipulaci s letáky monitorujeme kamerovým systémem, provádíme pravidelné kontroly distribuční sítě, společné kontroly se zadavatelem, telefonické kontroly s dotazem na doručení, nezávislé kontroly.

Kontrolní systém distribuce letáků


Monitorování skladů s tiskovinami, rychlost distribuce letáků

Sklady s tiskovinami sledujeme pomocí kamerového systému, vlastní distribuční síť řídíme napřímo a používáme mobilní telefony a GPS ke kontrole kvality distribuce. Tištěné materiály určené k distribuci stačí předat 3-4 dny před započetím roznosu letáků. Běžně distribuujeme letáky během 2-3 dnů.

Roznos letáků s Českou distribučníNeadresná distribuce

Neadresná distribuce

Regionální či celoplošná distribuce letáků distribuční sítí

Adresná distribuce

Adresná distribuce

Adresné doručování osobních a reklamních zásilek na celém území ČR

Tisk a kompletace zásilek

Tisk a kompletace zásilek

Reklamní kampaň na míru, tisk a kompletace letáků, brožur, pozvánek