Česká geologická služba

CZKPasák přírodní památka

Výkon státní geologické služby v České republice zastává Česká geologická služba, jejíž historie sahá až do roku 1919. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Dále provádí geologický výzkum a mapování, správu a poskytování geovědních informací, posudkový servis oblastních geologů a specialistů a další činnosti. Sídlíme na adrese Klárov 131/3, Praha.

Česká geologická služba:
- geologický výzkum a mapování
- základní a aplikovaný výzkum v oblasti geologických rizik, nerostných surovin, zdrojů podzemních vod, ochrany horninového prostředí a ochrany životního prostředí
- výkon státní geologické služby
- pořizování, shromažďování a vyhodnocování informací o geologickém složení území, nerostných surovinách a geologických rizicích na území ČR
- poskytování geovědních informací
- vzdělávání v geovědních disciplínách a v oblasti ochrany životního prostředí.

Věda a výzku.

Další služby:
- laboratoře (anorganická geochemie, organická geochemie, geochemie a biogeochemie, geochemie horninového prostředí a analýzy na elektronové mikrosondě v Brně)
- činnost geologické knihovny, archivů, hmotné dokumentace a sbírek
- vydavatelství (geologická literatura, geologické a účelové mapy různých měřítek)
- posudkový servis oblastních geologů a specialistů České geologické služby.

Komplexní popis našich služeb a pracovišť České geologické služby naleznete na našich webových stránkách.


Katalog firem:    

Geodetické a geologické služby

,

Vydavatelství

,

Úřady veřejné správy

,

Výzkum a vývoj

,

Laboratoře

,
Štítky:

geologický výzkum, mapování, věda, výzkum, výkon státní geologické služby, Praha, laboratoře