Městská část Praha 22
Uhříněves, Pitkovice a Hájek u Uhříněvsi

Úřad městské části Praha 22 je jedním z úřadů, které jsou zařazeny do systému výkonu samostatné působnosti a výkonu přenesené působnosti v hlavním městě Praze.
Postavení, organizační strukturu a činnost upravuje zákon o hlavním městě Praze, Statut hlavního města Prahy, usnesení orgánů městské části, vnitřní předpisy a další právní předpisy.
V oblasti samostatné působnosti na území městské části Praha 22 plní úkoly, které mu uložily orgány městské části Praha 22 - RMČ a ZMČ městské části Praha 22, usměrňuje po odborné stránce příspěvkové organizace, které si MČ zřídila (pokud zvláštní zákon nestanoví jinak), pomáhá komisím a výborům v jejich činnosti.
V oblasti přenesené působnosti na území městské části Praha 22 a a dále v městských částech Praha- Benice, Praha- Kolovraty, Praha-Královice a Praha-Nedvězí vykonává státní správu s výjimkou záležitostí, které patří do působnosti komise nebo zvláštního orgánu.
MČ Praha 22 tvoří starosta, zástupci starosty, uvolnění a neuvolnění radní, tajemnice, vedoucí odborů a další zaměstnanci.
Městskou část Praha 22 tvoří katastrální území Uhříněves, Pitkovice a Hájek u Uhříněvsi.

Úřad, služby Městská část Praha 22:
- Czech POINT.

Místní vybavenost:
- mateřské a základní školy
- knihovna
- divadlo
- muzeum
- fotogalerie
- informační centrum.

Úřední hodiny informačního centra:
- pondělí - čtvrtek 7.30 - 19.00
- pátek 7.30 - 14.00
- sobota 8.30 - 14.00.

Obřadní síň se nachází na Husově náměstí 380, Praha - Uhříněves.

Zajímovosti:
- Památník obětem 1. i 2. světové války
- lužní les Obora s židovským hřbitovem
- Synagoga – pozdně klasicistní budova
- Kostel Všech svatých
- přírodní rezervace Pitkovická stráň.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,  
Štítky: městský úřad, Czech POINT, Městská část Praha 22, informační centrum, knihovna, Uhříněves