STEGO Czech s.r.o.
Systémy pro teplotní management
Topná tělesa, teplovzdušné ventilátory a regulace k ochraně elektronických zařízení

Ochránce elektroniky je výstižné a přesné označení pro firmu STEGO Czech s.r.o., která dodává na tuzemský i zahraniční trh výrobky chránící elektronické komponenty, elektronická zařízení, citlivé části rozvaděčů před teplotními výkyvy a vlhkostí. Sortiment špičkových produktů STEGO zahrnuje topná tělesa, horkovzdušné ventilátory, topná tělesa pro výbušné prostředí a rovněž regulátory, termostaty a hygrostaty jako součásti systému řízení teploty a vlhkosti. STEGO Czech s.r.o, kromě certifikátu zaměřeného na řízení jakosti ISO 9001 a ISO 14001 pro managament životního prostředí, se pyšní certifikací OHSAS 18001 pro splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Teplovzdušný ventilátor CR 027, STEGO Czech s.r.o.

Teplotní management k ochraně citlivých částí v rozvaděčích a elektronických zařízeních

Elektronická zařízení, skříně elektrických rozvaděčů, elektronické komponenty při teplotních změnách a v nepříznivých klimatických podmínkách je potřeba chránit před vznikem kondenzátu, korozí a jinými poruchami. Vynikajicí řešení poskytuje společnost STEGO Czech s.r.o. svými výrobky v podobě topných těles, horkovzdušných ventilátorů včetně regulátorů, které vytváří správné provozní podmínky pro chod veškeré elektroniky a elektrických rozvaděčů. Hlavním cílem firmy STEGO je orientace na zákazníka. Nejenže u nás zakoupíte prvotřídní spolehlivé výrobky, ale rádi poskytneme odborné poradenství a technickou podporu.

Topná tělesa, teplovzdušné ventilátory, termostaty, hygrostaty


Úsporná topná tělesa, horkovzdušné ventilátory, topná tělesa pro výbušná prostředí

V naší nabídce najdete energeticky úsporná topná tělesa s vlastní regulační funkcí k udržení provozní teploty, dále nízkohlučné topné těleso s ventilátorem pro rovnoměrné temperování skříní a rozvaděčů s elektrickými a elektronickými součástkami a výkonné topné těleso pro prostředí ohrožené výbuchem, bránící kolísání teplot, tvorbě kondenzátu, chránící před mrazem ve skříňových rozvaděčích, měřících zařízeních a skříních vysílačů.

Teplovzdušné ventilátory, topná tělesa pro výbušná prostředí


Regulátory topných zařízení, termostaty, hygrostaty, termo-hygrostaty

V našem produktovém portfóliu najdete rovněž termostaty a hygrostaty, které řídí a regulují připojená topení, ventilátory a výměníky tepla jak v AC tak v DC aplikacích - DC regulátory. Pro regulaci a snímání teploty topných těles v prostředích s nebezpečím výbuchu doporučujeme špičkový termostat pro výbušné prostředí REX 011. K monitorování jak teploty, tak i relativní vlhkosti ve skříních a zařízeních s elektrickými součástkami výborně poslouží eletronický termo-hygrostat.

Regulátory topných zařízení, termostaty, hygrostatyTopení, regulace

Topení, regulace

Topná tělesa, teplovzdušné ventilátory a regulace k ochraně elektronických zařízení

Chlazení

Chlazení

Ventilátory pro chlazení rozvodných skříní s elektrickými a elektronickými součástmi

Osvětlení

Osvětlení

Výkonné a energeticky úsporné osvětlení rozvaděčových skříní s LED svítilnami