MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o.


Dlouhá 28, Olomouc 779 00

MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o.
Jsme nestátní zdravotnické pracoviště s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR k provádění screeningu rakoviny prsu. Náš tým, zkušených lékařek i radiologických asistentek má dlouholeté odborné zkušenosti v mamodiagnostice a specializuje se na komplexní diagnostiku prsů. Od roku 2008, kdy jsme zahájili činnost Mammacentra jsme mamograficky vyšetřili více než 40 000 žen. Naše klientky k nám přijíždějí z celého Olomouckého kraje, ale také z měst jako je Bruntál, Rýmařov a Jeseník.

Vyšetření, která provádíme:
- preventivní mamografické vyšetření /screening/, které hradí všechny pojišťovny ženám od 45 let
- diagnostická mamografie u žen s příznaky onemocnění prsů v jakémkoliv věku
- mamografická a ultrazvuková vyšetření žen mladších 45 let, bez žádanky
- ultrazvuk, ultrazvukové vyšetření
- digitální mamografie
- digitální zařízení pro biopsie prsu pod rentgenovou kontrolou
- punkce /odsátí/ cyst prsní žlázy
- biopsie s jádrovým vzorkem /tzv. core cut biopsie/
- vakuovou biopsii prsu pod rentgenem a ultrazvukem
- biopsie Intact BLES pod ultrazvukovou a rtg kontrolou
- označování nehmatných ložisek prsní žlázy před operací nebo před onkologickou léčbou
- duktografie – duktografické vyšetření při patologické sekreci z prsu.

Typy a průběh vyšetření:

Mamografie
- jedná se o speciální přístroj mamograf, který využívá tzv. měkké rentgenové záření
- je vhodná nejen pro vyšetřování žen s příznaky onemocnění prsu, ale také pro screening, tj. vyhledávání časných stádií rakoviny prsu u bezpříznakových žen - prevence rakoviny prsů pomocí mamografu – screeningu
- je dostupná metoda pro všechny ženy
- v ČR je celkem 67 akreditovaných screeningových center a MAMMACENTRUM Olomouc s.r.o. je jedním z nich.

Ultrazvukové vyšetření
- neboli také ultrasonografie
- je první zobrazovací metoda u mladých žen do 40ti let věku
- u žen starších a ve sreeningu je vhodnou doplňující metodou, která zpřešňuje určení diagnózy
- by mělo být prováděno výhradně v centrech poskytující komplexní diagnostiku chorob prsu, tj. tam, kde je k dispozici také mamografie, včetně specializovaných lékařů
- výhoda ultrazvukového vyšetření je naprostá neškodnost a díky tomu, lze ultrazvukové vyšetření opakovat prakticky bez omezní
- nejčastější metoda pro zaměření ložisek během odebírání vzorku tkáně jehlou k histologickému vyšetření, při tzv. biopsii prsu.

Punkce a biopsie prsu
- biopsie prsu pod ultrazvukem
- vakuová biopsie prsu MAMOTOM, patříme mezi 12 pracovišť v ČR, která tuto biopsii provádějí
- provádíme magnetickou rezonanci prsů ve Vojenské nemocnici Olomouc /zdravotnické zařízení MEDIHOPE/.

Intact BLES biopsie
- radiofrekvenční ablace lézí v prsní žláze pod vakuovou kontrolou
- zjistíme histologickou diagnózu u podezřelých či nejednoznačných ložisek, která jsou patrná při ultrazvukovém vyšetření

Nezbytnou součásti našeho centra je moderní přístrojové vybavení:
- mamograf s digitalizací obrazu
- ultrazvukový přístroj
- diagnostické monitory.

Klientkám také zajistíme potřebnou následnou péči v našich poradnách:
- mamologická a onkologická poradna umístěna přímo v našem zdravotnickém zařízení a garantujeme plnohodnotnou a komfortní následnou péči
- spolupracujeme se sdružením pacientek s nádorovým onemocněním prsu Mamma HELP.

IČ: 27830403
DIČ: CZ27830403
Okres: Olomouc
Stát: Česká republika
Právní forma: společnost s r. o.
Počet zaměstnanců: 6 - 25 zaměstnanců
Obrat: 5 000 tis. - 10 000 tis. Kč
Kontaktní osoba: MUDr. Dana Houserková

Mamologická, onkologická poradna, biopsie prsu Olomouc, Jeseník, Bruntál

Mamologická, onkologická poradna, biopsie prsu Olomouc, Jeseník, Bruntál

MAMMACENTRUM Olomouc se zabývá komplexní diagnostikou prsů a biopsií. Při diagnostikovaném onemocnění prsů zajistí i následnou péči v mamologické a onkologické poradně. V budově MAMMACENTRA funguje od pondělí do čtvrtku onkologická poradna zaměřená na mamární problematiku. Při diagnostikovaném onemocnění prsů zajistíme následnou péči v mamologické a onkologické poradně. MAMMACENTRUM Olomouc se věnuje ženám se zvýšeným rizikem rakoviny prsu, pro ně jsou vhodná speciální preventivní vyšetření a je nutná péče onkologa: - vyšetření ultrazvukem a magnetickou rezonancí již v mladém věku (od 25 let) - častější mamografická a ultrazvuková vyšetření u žen ve screeningovém věku (nad 45 let věku) - vyšetření vysoce rizikových žen (tj. žen s rizikem pro rakovinu prsu 20 % a více). Poskytujeme konzultace pro screeningová pracoviště nejen v Olomouckém kraji. Biopsie prsu tenkou jehlou: - zjištění cytologické diagnózy u léze v prsní žláze nebo aspirace tekutiny z cysty nebo jiné tekutinové kolekce v prsu. Před výkonem není nezbytná příprava pacientky. Punkční biopsie prsu pod ultrazvukovou nebo stereotaktickou kontrolou, tzv. core cut biopsie prsu: - zjištění přesné histologické diagnózy u nejednoznačného nebo podezřelého útvaru v prsu. Před výkonem není nezbytná příprava pacientky. Vakuová biopsie prsu (tzv. mamotomie): - zjištění přesné histologické diagnózy u nejednoznačného nebo podezřelého ložiska v prsní žláze. Spolehlivost histologické diagnózy při vakuové biopsii je srovnatelná s operační biopsií.


Biopsie prsu, bioptické vyšetření při podezření na nádor Olomouc

Biopsie prsu, bioptické vyšetření při podezření na nádor Olomouc

Mamografické pracoviště MAMMACENTRUM Olomouc s.r.o. se specializuje na komplexní diagnostiku prsů. Nestátní zdravotnické zařízení MAMMACENTRUM Olomouc s.r.o. provádí při výskytu podezřelého nálezu v prsu biopsii - bioptické vyšetření prsu. Jedná se o vyšetřovací metodu při podezření např. na nádor. Využívá se také k diagnostice a upřesnění nejasných ložisek v prsní žláze. Zajišťujeme několik typů bioptických odběrů podle patologického nálezu v prsu: - biopsie prsu tenkou jehlou, tenkojehlové biopsie, punkční biopsie - zjištění cytologické diagnózy u léze v prsní žláze nebo odsátí tekutiny z cysty nebo jiné tekutinové kolekce v prsu - core cut biopsie prsu pod ultrazvukovou kontrolou - zjištění přesné histologické diagnózy u nejednoznačného nebo podezřelého útvaru v prsu - punkční biopsie prsu pod stereotaktickou (tj. rentgenovou) kontrolou - zjištění přesné histologické diagnózy u nejednoznačného nebo podezřelého útvaru v prsu - mamotomie - vakuová biopsie prsu - zjištění přesné histologické diagnózy u nejednoznačného nebo podezřelého ložiska v prsní žláze, výkon se provádí pod rentgenovou kontrolou nebo pod kontrolou ultrazvuku - vakuová biopsie prsu přístrojem Mammotome - patříme mezi 12 pracovišť v ČR, která tuto biopsii provádějí - Intact BLES biopsie- radiofrekvenční ablace lézí v prsu za asistence vakua, pod ultrazvukovou a rtg kontrolou - zjištění přesné histologické diagnózy u nejednoznačného nebo podezřelého ložiska, které je patrné při ultrazvukovém vyšetření - duktografie – galaktografie, duktografické vyšetření při patologické sekreci z prsu - výkon patří mezi rentgenová vyšetření prsů u žen, které mají patologickou sekreci z prsní žlázy. Ženy nás navštěvují z Olomouce, Jeseníku, Bruntálu i Rýmařova. Na nás se můžete s důvěrou obrátit. Všem klientkám vždy věnujeme dostatek času a náš přístup je citlivý a individuální.


Preventivní mamografické ultrazvukové vyšetření prsů Olomouc, Jeseník, Bruntál

Preventivní mamografické ultrazvukové vyšetření prsů Olomouc, Jeseník, Bruntál

MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které se specializuje na komplexní diagnostiku prsů a preventivní mamografické ultrazvukové vyšetření prsů. Nezapomínejte na pravidelná preventivní vyšetření prsů! S důvěrou se můžete obrátit na MAMMACENTRUM Olomouc. Provádíme tyto vyšetření: - preventivní mamografické ultrazvukové vyšetření prsů - screeningové preventivní mamografické vyšetření u žen ve věku od 45 let - diagnostická mamografie a ultrazvukové vyšetření u žen s příznaky onemocnění prsů v jakémkoliv věku - k preventivnímu i diagnostickému vyšetření prsů je nutná žádanka od lékaře - mamografické preventivní vyšetření u žen - samoplátkyň ve věku 40-44 let Mamografie je vhodná nejenom pro vyšetřování žen s příznaky onemocnění prsu, ale také pro screening, tj. vyhledávání časných stádií rakoviny prsu u bezpříznakových žen. Mamografický snímek odhalí velmi časná stádia zhoubného nádoru a někdy i tzv. prekancerózy. Zajišťujeme kvalitní péči nejen přístrojovým vybavením, ale také vysokou erudicí lékařů a zdravotnického personálu. Preventivní prohlídky i další diagnostická vyšetření poskytujeme klientkám z celé ČR.


Mamologické centrum, prohlídka prsů Jeseník, Bruntál, Olomouc

Mamologické centrum, prohlídka prsů Jeseník, Bruntál, Olomouc

MAMMACENTRUM Olomouc s.r.o. se specializuje na komplexní diagnostiku prsů. Mamologické centrum provádí preventivní (screeningové) vyšetření. Víte, kdy přijít na prohlídku prsů? Prvním důvodem je, když se v prsech objeví cokoli nenormálního. Druhým důvodem je screeningové vyšetření. Bojíte se rakoviny prsu? Jděte na mamografické vyšetření. MAMMACENTRUM Olomouc s.r.o. nabízí ženám kvalifikovaná preventivní vyšetření prsu. Pracoviště je vybaveno moderním mamografem s digitalizací obrazu a digitální stereotaxí, díky tomu lze provádět biopsie prsu pod rentgenovou kontrolou. Komplexní služby: - mamografické preventivní vyšetření - ultrazvukové preventivní vyšetření žen - screeningové (preventivní) mamografické vyšetření u žen ve věku od 45 let - diagnostická mamografie a ultrazvukové vyšetření u žen s příznaky onemocnění prsů v jakémkoliv věku. Nejčastější příznaky rakoviny prsu: - změny ve tvaru a velikosti prsu - bulka nebo zatuhnutí v prsu, eventuálně bulka v podpaží - změny barvy kůže prsu - důlkovatění, hrboly nebo kůže vzhledu pomerančové kůry - nepravidelnost bradavky. Nejjednodušší metodou včasného záchytu karcinomu prsu je pravidelné hmatové samovyšetření prsu. Pokud si nejste jisti, přijďte na prohlídku prsů do MAMMACENTRA Olomouc. Ženy nás navštěvují z Olomouce, Jeseníku, Bruntálu i Rýmařova.


Screening, mamograf, příznaky rakoviny prsu Olomouc, Jeseník, Bruntál

Screening, mamograf, příznaky rakoviny prsu Olomouc, Jeseník, Bruntál

Pracoviště MAMMACENTRA je vybaveno moderním mamografem s digitalizací obrazu a digitální stereotaxí, pomocí které lze provádět biopsie prsu pod rentgenovou kontrolou. Jaká vyšetření provádíme: - screeningové (preventivní) mamografické vyšetření u žen ve věku od 45 let - diagnostickou mamografii a ultrazvukové vyšetření - mamografické preventivní vyšetření - ultrazvukové preventivní vyšetření žen. Nejčastější příznaky rakoviny prsu, které mohou být zapříčiněny zhoubným nádorem, jsou: - bulka nebo zatuhnutí v prsu, eventuálně bulka v podpaží - změny ve tvaru a velikosti prsu - důlkovatění, hrboly nebo kůže vzhledu pomerančové kůry - změny barvy kůže prsu - nepravidelnost bradavky, zejména její vtahování, eventuálně výtok z bradavky. Samovyšetření je jednou z metod včasného zjištění začínajícího onemocnění, je důležité a mělo by se stát pravidelným zvykem.


Vyšetření prsů, mamografické vyšetření, biopsie prsu Olomouc

Vyšetření prsů, mamografické vyšetření, biopsie prsu Olomouc

Zdravotnické zařízení specializované na komplexní vyšetření prsů nabízí preventivní prohlídky i další diagnostická vyšetření klientkám z celé ČR. Nabízíme: - preventivní mamografické vyšetření - hradí všechny pojišťovny ženám od 45 let - mamograf ická a ultrazvuková vyšetření žen mladších 45 let - za úhradu, bez žádanky. Vyšetření prsů: - digitální mamografie - ultrazvuk - digitální zařízení pro biopsie prsu pod rentgenovou kontrolou Punkce a biopsie prsu: - biopsie prsu pod ultrazvukem - vakuová biopsie prsu MAMOTOM - označování ložisek v prsu - duktografické vyšetření v případě patologické sekrece z prsu Přijďte se poradit do MAMMACENTRA Olomouc.


Screeningová mamografie, ultrazvukové vyšetření prsů Olomouc

Screeningová mamografie, ultrazvukové vyšetření prsů Olomouc

Prováděné výkony: - diagnostická mamografie - screeningová mamografie - ultrazvukové vyšetření prsů - duktografické vyšetření - vakuová stereotaktická biopsie prsu - punkce prsu tenkou jehlou - označování ložisek v prsu - Core cut biopsie solidních lézí prsu.Další produkty a služby
  • centrální nemocniční pracoviště, pediatrická klinika, oční klinika, neurologická klinika, kožní oddělení, soukromá klinika
  • preventivní mamografické vyšetření, duktografické vyšetření, ultrazvukové vyšetření, operace křečových žil laserem

Naše společnost nabízí komplexní autoservisní služby pro osobní a lehké užitkové vozy i nákladní vozy. Provozujeme také mobilní pneuservis, včetně uskladnění pneumatik mimo sezónu, projektování pneumatik a jejich prodej.

Související články
Poliklinika jako nadstandard lékařské péče
Poliklinika jako nadstandard lékařské péče

Máte špatné zkušenosti se státními zdravotnickými zařízeními? Požadujete péči, kterou si zasloužíte, ale v klasických nemocnicích se jí nedočkáte? Nepodléhejte nemocničním „standardům“ a chtějte více. Přesně to totiž najdete v poliklinice Paracelsus v Záluží u Litvínova.


Zbavte se bolesti zad na klinice Monada v Praze
Zbavte se bolesti zad na klinice Monada v Praze

Bolesti zad trápí mnoho lidí a umí velmi znepříjemňovat život. Řešení nabízí klinika komplexní rehabilitace Monada v Praze. Od roku 1992 spojujeme klasickou evropskou lékařskou rehabilitaci s ověřenými metodami přírodní medicíny a pomáháme tak nejrůznějšími léčebnými metodami od bolesti zad i dalších problémů. Vysokou úroveň péče zajišťuje náš tým zkušených lékařů z různých oborů, odborných fyzioterapeutů a zdravotních sester.


Dejte sbohem svědění a bolesti konečníku! V ProctoClinic vás zbavíme hemeroidů.
Dejte sbohem svědění a bolesti konečníku! V ProctoClinic vás zbavíme hemeroidů.

Trápí vás svědění, mokvání či tlak v konečníku? Tak to máte pravděpodobně co dočinění s hemeroidy. Návštěvy lékaře – proktologa se však nemusíte bát. Naši specialisté v ProctoClinic vám pomohou zbavit se hemoroidů ambulantně, při minimální bolestivosti (používá se znecitlivující mast) a bez nutnosti hospitalizace a operace a následných bolestivých stavů.


Nedaří se vám zhubnout? Pomůže vám akupunktura
Nedaří se vám zhubnout? Pomůže vám akupunktura

Je tu jaro a s ním i nová sezóna plavek. Snažíte se každý rok držet dietu, ale výsledek není nikdy trvalý? Pak vyzkoušejte metodu centra Klub Energy. Akupunktura na hubnutí představuje zdravý a bezbolestný způsob jak shodit přebytečná kila. Navíc bez jo-jo efektu.