Statické posouzení staveb Praha

NV Engineering s.r.o. Stavebně geologický průzkum Praha

Statické posouzení staveb Praha

Stavebně geologický průzkum, měření nebezpečných látek, mykologický průzkum

Na stavební společnost NV Engineering se investoři obrací nejen o zajištění statického posouzení objektů, diagnostiky stavebních konstrukcí, řízení a koordinace stavebních prací, ale rovněž v případě potřeby vypracování stavebně geologického průzkumu, průzkumu nebezpečných látek či mykologického průzkumu.

Stavebně geologický průzkum NV engineering Praha

Stavebně geologický průzkum, průzkumné vrtné práce, analýzy hornin, zemin, vody

Na vyžádání investora zajišťujeme stavebně geologický průzkum včetně posouzení základové spáry objektů, průzkumné vrtné práce pro inženýrsko-geologické účely. K posouzení zajistíme rovněž laboratorní analýzy vzorků zemin, hornin, vody pro bezproblémovou výstavbu inženýrských, pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb. Provádíme rešerše stavebně geologických a hydrogeologických prací.

Stavebně geologický průzkum Praha


Průzkumy výskytu a měření radonu v objektech, ochrana dřevěných konstrukcí

Dále jsme schopni zajistit průzkum týkající se výskytu azbestových vláken ve stavebních materiálech, měření radonového indexu pozemku, měření radonu v objektu. Ve spolupráci s odborníky zjišťujeme obsah ropných látek a olejů ve stavebních materiálech. U dřevěných staveb provádí kvalifikovaní specialisté mykologický průzkum s vyhodnocením poškození napadených dřevěných konstrukcí a návrhem na jejich sanaci, popřípadě chemickou ochranu dřevěných konstrukcí.

Měření radonu, mykologický průzkum


PODSTRÁNKY

Statika a diagnostika stavebních konstrukcí

Statika a diagnostika stavebních konstrukcí
Statika a diagnostika stavebních konstrukcí od kvalifikovaných stavebních inženýrů

Řízení a koordinace stavebních prací

Řízení a koordinace stavebních prací
Kvalifikované řízení a koordinace stavebních prací, BOZP, stavební dozor

Stavebně geologický průzkum

Stavebně geologický průzkum
Stavebně geologický průzkum, měření nebezpečných látek, mykologický průzkum
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA NV Engineering s.r.o. Stavebně geologický průzkum Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
NV Engineering s.r.o.
www.nving.cz
Adresa

Adresa

Mezivrší 213/1
Praha 4 147 00

volf.martin@nving.cz
+420 773 999 191


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha