ADITIS s.r.o.

CZKLaser scanning

Laser scanning

Laserscanning - moderní 3D laserová technologie pro zaměření budov, objektů a trafostanic

Geodetické práce

Geodetické práce

Geodetické práce, změny v katastru, vytyčení stavby a zaměření pozemku před výstavbou

Věcná břemena a znalecké posudky

Věcná břemena a znalecké posudky

Vybavení a zřízení věcných břemen, vystavení znaleckého posudku při sporu o pozemek či nemovitost


laserscaning

Jsme česká soukromá společnost ADITIS s.r.o. z Brna zabývající se geodetickými pracemi. Na trhu působíme již od roku 2002. Tudíž při naší práci vycházíme z dlouholetých znalostí z oboru informačních technologií a geodetických informačních systémů.

Služby jsou komplexní a jsou nezbytně nutné při implementaci a provozu každého informačního systému, včetně analytické činnosti a programování.

Zajistíme podklady pro projekty, provádíme vytyčování staveb a vlastnických hranic, provádíme zpracování dokumentace, práce v katastru nemovitostí jako geometrické plány, věcné břemeno, digitalizace, sběr a prezentace dat pro GIS a další služby.

Poskytujeme služby projektantům, investorům, stavebním firmám, správcům inženýrských sítí, městům, úřadům, podnikatelským subjektům, obcím, institucím i občanům.

Služby:

- geodetické práce při přípravě staveb, pro projektovou dokumentaci
- pozemní laserové skenování
- vytyčovací práce ve výstavbě a pro katastr nemovitostí
- měření posunů a deformací
- zápis věcného břemene do katastru nemovitostí
- komplexní služby v oboru geodézie
- správa datových skladů
- digitalizace dokumentace
- tematické, účelové mapy
- pasporty
- zaměření rozvodů inženýrských sítí
- geometrické plány pro rozdělení pozemků a změnu hranice pozemku
- vyznačení věcného břemene
- geografické informační systémy (GIS)
- kompletní poradenská činnost v oboru geodézie a katastru nemovitostí

Poskytujeme komplexní služby v oblasti informačních technologií a každým dnem pracujeme na inovaci našich služeb. Spokojený a stále vracející zákazník je pro nás vždy prioritou na prvním místě.


Slogan:

Komplexní služby v oblasti geodézie


Obchodní značky:

GIS


Katalog firem:    

Geodetické a geologické služby

,  
Štítky:

geodetické práce, pozemní laserové skenování, geografické informační systémy, geodézie, Brno