Geodetické práce, změny v katastru, vytyčení stavby a zaměření pozemku před výstavbou

Společnost ADITIS s.r.o. se zabývá geodetickými pracemi, které slouží ke změnám v katastrální mapě a srovnání dřívějšího a stávajícího stavu. Před každou stavbou je také nutné využít vytyčení stavby, které určí polohu objektu. Pro inženýrské sítě, zaměření vodních toků nebo pro upřesnění stávajících hranic pozemku využijte našich služeb při zaměření pozemku.

Společnost ADITIS s.r.o. se zabývá vytyčením stavby a zaměřením hranic pozemku

Geodetické práce, změny v katastrální mapě a srovnání dřívějšího a stávajícího stavu pozemku

Pro vyznačení změn v katastrální mapě, rozdělení nebo sloučení pozemku, je nutný geometrický plán. Zašlete nám své požadavky a popis situace, včetně lokality, a my Vám pošleme individuální nabídku na geometrický plán, který je složený z grafické a tabulkové části a obsahuje náčrt, popisové pole, souřadnice a výměru změněných parcel. Geometrický plán vytváříme po zaměření parcely na základě zjištěných údajů. Ty necháme potvrdit na příslušném katastrálním úřadě a nakonec proběhne zažádání o vklad geometrického plánu do katastru nemovitostí. Díky plné moci pro daný úkon můžeme vše bez starostí vyřídit za Vás.

Geodetické práce


Vytyčení stavby pro položení základů, zeměměřičské práce

Před začátkem každé stavby je nezbytné dodržet vytyčení stavby pro správné položení základů. To provádí náš úředně oprávněný zeměměřič na základě platné projektové dokumentace, který nejdříve vypočítá souřadnice vytyčovaných bodů a zkontroluje projekt. Poté vytyčí všechny rohy budovy a označí je v terénu. Následně se zbudují tzv. stavební lavičky, které pomáhají určit polohu a výšku stavby. Výstupem celého procesu je vytyčovací protokol, který obsahuje náčrt vytyčení budovy, seznam souřadnic a všech rohů v systému S-JTSK, popisové pole a datum předání s podpisy.

Vytyčení stavby


Zaměření pozemku před zahájením stavby, určení hranic v terénu a zakreslení do katastru

Před každým zahájením stavby provádíme také zaměření pozemku, při kterém se geodeticky určují hranice pozemku v terénu. Toto měření se kromě zakreslení do katastrální mapy, používá také pro inženýrské sítě, zaměření vodních toků nebo pro upřesnění stávajících hranic pozemku. Náš zeměměřič geodeticky určí díky jednotlivým lomovým bodům přesnou polohu stavební parcely v terénu. Výsledné údaje se přenesou do katastrální mapy a na základě měření se může přejít k vytyčení hranic pozemku.

Zaměření pozemku


PODSTRÁNKY

Laser scanning

Laser scanning
Laserscanning - moderní 3D laserová technologie pro zaměření budov, objektů a trafostanic

Geodetické práce

Geodetické práce
Geodetické práce, změny v katastru, vytyčení stavby a zaměření pozemku před výstavbou

Věcná břemena a znalecké posudky

Věcná břemena a znalecké posudky
Vybavení a zřízení věcných břemen, vystavení znaleckého posudku při sporu o pozemek či nemovitost
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA ADITIS s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
ADITIS s.r.o.
www.aditis.cz
Adresa

Adresa

Božetěchova 36
Brno - Královo Pole 612 00

aditis@aditis.cz
+420 545 213 619


Najdete nás také zde:

ARES
captcha