Laserscanning - moderní 3D laserová technologie pro zaměření budov, objektů a trafostanic

Společnost ADITIS s.r.o. se zabývá měřením budov a objektů za pomocí moderní 3D laserové technologie - laserscanningu. Využijte rychlé a velice přesné měření, které dle Vašich individuálních potřeb získáte v libovolném výstupu - od půdorysů, pohledů, řezů, digitálních modelů, vizualizací, až po HTML.

ADITIS s.r.o. provádí měření pomocí moderní 3D laserové technologie laserscanning

Pozemní 3D skenování laserem, rychlá a přesná metoda pro měření v nepřístupných lokalitách

V nepřístupných lokalitách, ať už v interiéru či exteriéru, kde však potřebujeme přesné změření složitých výrobních zařízení či fasád, využíváme metodu pozemního 3D skenování, neboli laserscanning. Tato technologie využívá bodového laserového paprsku, který ze staticky postaveného přístroje skenuje v rozsahu 360° horizontálně a 300° vertikálně. Skenování zabere řádově jen několik minut díky rychlosti měření, která dosahuje až milion bodů za sekundu. I při takové rychlosti je však zaručená skvělá přesnost trasování – výrobce uvádí odchylku +- 2mm.

Pozemní 3D skenování laserem - laserscanning


Kvalitní výstupy z prostorového modelu objektu z 2D, 3D a CAD programů

Výsledkem metody laserscaning je prostorový model složený z milionů zaměřených bodů, který lze přizpůsobit potřebám odběratele například převedením do půdorysů, pohledů, řezů, digitálních modelů, vizualizací, vektorových kreseb, výpočtu kubatur, etapového sledování a vyhodnocení, HTML a do dalších výstupů. Díky tomu najde své využití, ať už se dostane do rukou architekta, strojaře, konstruktéra, nebo třeba kriminalisty či archeologa. Data ve formátu HTML, který umožňuje základní operace s naskenovanými daty jako měření vzdálenosti nebo určování souřadnic, jsou připraveny k předání již do několika hodin po ukončení skenování.


PODSTRÁNKY

Laser scanning

Laser scanning
Laserscanning - moderní 3D laserová technologie pro zaměření budov, objektů a trafostanic

Geodetické práce

Geodetické práce
Geodetické práce, změny v katastru, vytyčení stavby a zaměření pozemku před výstavbou

Věcná břemena a znalecké posudky

Věcná břemena a znalecké posudky
Vybavení a zřízení věcných břemen, vystavení znaleckého posudku při sporu o pozemek či nemovitost
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA ADITIS s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
ADITIS s.r.o.
www.aditis.cz
Adresa

Adresa

Božetěchova 36
Brno - Královo Pole 612 00

aditis@aditis.cz
+420 545 213 619


Najdete nás také zde:

ARES
captcha