Vybavení a zřízení věcných břemen, vystavení znaleckého posudku při sporu o pozemek či nemovitost

Společnost ADITIS s.r.o. se zabývá problematikou v oblasti vyřízení věcných břemen, například při využívání cizího pozemku nebo příjezdové cesty, chcete-li na cizím pozemku vést vodovodní potrubí, kanalizaci nebo elektrické vedení. Zpracováváme smlouvy o smlouvách budoucích, které právně ošetří tyto situace. V rámci služeb využijte také zpracování znaleckého posudku, který slouží jako řešení ve sporných situacích kvůli hranicím pozemku nebo při komplikovaném dědickém řízení.

Vyřízení věcného břemena na celý pozemek i jeho část Vám zhotoví společnost ADITIS s.r.o.

Vyřízení věcného břemena na celý pozemek i jeho část, včetně zhotovení geometrického plánu

Společnost ADITIS s.r.o. spolehlivě řeší problematiku věcného břemene, které omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch druhé strany. V praxi se používá například při čerpání vody z cizí studny, při využívání cizí louky pro zemědělské účely či při vedení inženýrských sítí na cizím pozemku. Věcné břemeno se může vztahovat jak na celý pozemek, tak i na jeho část. Před jeho vyřízením si promyslete, na co konkrétně budete chtít věcné břemeno napsat. Po té, co nás zkontaktujete, probereme s Vámi veškeré detaily. Klíčovou záležitostí pro zřízení věcného břemena je zhotovení geometrického plánu, o který se také postaráme v rámci našich služeb.

Věcné břemeno


Vystavení znaleckého posudku na základě měření, vyřešení sporů o pozemek či nemovitost

Čas od času se stane, že se dostanete do sporu kvůli hranicím pozemku, převodu nebo prodeji nemovitosti, při darování nemovitosti či složitém dědickém řízení. V té chvíli nastává ten pravý čas pro vypracování znaleckého posudku, který zpracováváme na mnoho objektů, např. rodinné domy, pozemky, bytové i nebytové prostory, chalupy i věcná břemena. Prvním krokem pro vyřízení znaleckého posudku je obstarání potřebných dokladů z katastrálního úřadu. Dále vyzveme všechny dotčené účastníky sporu a následuje samotné zaměření stavby či pozemku v terénu, které následně pokračuje zpracováním v kanceláři. Na základě výsledků měření vystavíme znalecký posudek.

Znalecký posudek


PODSTRÁNKY

Laser scanning

Laser scanning
Laserscanning - moderní 3D laserová technologie pro zaměření budov, objektů a trafostanic

Geodetické práce

Geodetické práce
Geodetické práce, změny v katastru, vytyčení stavby a zaměření pozemku před výstavbou

Věcná břemena a znalecké posudky

Věcná břemena a znalecké posudky
Vybavení a zřízení věcných břemen, vystavení znaleckého posudku při sporu o pozemek či nemovitost
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA ADITIS s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
ADITIS s.r.o.
www.aditis.cz
Adresa

Adresa

Božetěchova 36
Brno - Královo Pole 612 00

aditis@aditis.cz
+420 545 213 619


Najdete nás také zde:

ARES
captcha