ENVIREX HOLDING, a.s.

CZKExpertní činnost a poradenství v oblasti ochrany životního prostředí

Společnost ENVIREX HOLDING, a.s. je specialista na odstraňování odpadu, zejména odpadu s charakteristikou nebezpečný odpad, ochranu životního prostředí a sanace ekologických havárií. Naše společnost poskytuje služby, které jsou především zaměřeny na oblast ochrany životního prostředí. Široké spektrum činností společnosti lze blíže specifikovat na oblasti ekologie, geologie, hydrogeologie a likvidace odpadů včetně poskytování poradenství v oblasti životního prostředí.

Komunální a průmyslové služby:
- expertní činnost a poradenství v oblasti ochrany životního prostředí
- monitoring životního prostředí, vzorkování a chemické analýzy vzorků ze životního prostředí
- poskytování služeb v oblasti řízení odpadového hospodářství
nakládání s odpady vč. odpadů s charakteristikou nebezpečný odpad
- rekultivačně sanační práce, sanace starých ekologických zátěží
analýzy rizik a ekologické audity
- obchod s dřevní hmotou (dřevní odpad, piliny, štěpky, kůra)
- provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací
- zpracování stavebních odpadů
- stavební, zemní práce a demolice.

Mezi naše hlavní priority patří zajištění spokojenosti zákazníků, dodržování právních předpisů a norem vztahujících se k jakosti poskytovaných služeb, ochraně životního prostředí a ochraně zdraví při práci. Naleznete nás na adrese Humpolecká 3507, Havlíčkův Brod.


Katalog firem:    

Demoliční práce

,  

Geodetické a geologické služby

,  

Zemní a výkopové práce

,  

Ekologické projekty a zařízení

,  

Práce s odpady a skladování odpadů

,  

Recyklace a likvidace odpadů

,  

Biopaliva

,  

Tuhá paliva

,  
Štítky:

poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, ekologie, likvidace odpadů, Havlíčkův Brod