Rekonstrukce neutralizační stanice na odpadní vody Praha – zvýší účinnost a prodlouží životnost

W.P.E. a.s. Water Purification Engineering

Rekonstrukce neutralizační stanice na odpadní vody Praha – zvýší účinnost a prodlouží životnost

W.P.E. a.s.
Water Purification Engineering
Biologické a chemické čistírny odpadních vod, mobilní odsolovací jednotky

Špičková technologická řešení na zpracování průmyslových odpadních vod a splaškových vod - biologické a chemické čistírny na klíč nabízí pražská společnost W.P.E. a.s., specialista na povrchové úpravy a čištění odpadních vod.

Chemické čistírny odpadních vod od firmy W.P.E. a.s. Praha

Chemické čistírny odpadních vod – čištění průmyslových odpadních vod z provozů

Podle typu průmyslového provozu navrhneme, vyrobíme, dodáme a nainstalujeme nejoptimálnější chemickou čistírnu pro zpracování průmyslových odpadních vod. Námi dodávané chemické čistírny jsou ideálním řešením pro průmyslové odpadní vody z potravinářského, keramického, strojírenského průmyslu, skláren, papíren, ale i z galvanické výroby, žárových zinkoven a lakoven.

Chemické čistírny odpadních vod


Biologické čistírny odpadních vod na klíč – čištění splaškových vod

V oblasti speciálních biologických čistíren pro čištění splaškových vod a některých průmyslových odpadních vod s obsahem biologicky rozložitelných organických látek vyvíjeme, vyrábíme a instalujeme systémy MBR technologie, které účinně likvidují i vyšší biologicky znečištěné odpadní vody.

Biologické čistírny odpadních vod – čištění splaškových vod


Čištění odpadních vod z menších a středních zdrojů znečištění čístírnami MBWWT

Pro čištění odpadních vod z menších a středních zdrojů znečištění, například z restaurací a hotelů, městských aglomerací, průmyslových a potravinářských provozů představujeme novou řadu biologických čistíren MBWWT, které separují kal pomocí ultrafiltračních membrán.

Biologické čistírny odpadních vod MBWWT


Mobilní odsolovací jednotky pro úpravu mořské vody na pitnou

Kromě biologických a chemických čistíren odpadních vod se zabýváme vývojem, výrobou a montáží mobilních odsolovacích jednotek – systémů reversně osmotických jednotek, které odsolováním upravují mořskou vodu na pitnou.

Mobilní odsolovací jednotkyČistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod

Biologické a chemické čistírny odpadních vod, mobilní odsolovací jednotky

Galvanické linky

Galvanické linky

Galvanické a mořicí linky – návrh, výroba, montáž, zaškolení obsluhy, servis

Servisní činnost

Servisní činnost

Servis technologií čištění odpadních vod, rekonstrukce čističek odpadních vod