Plně automatické chemické čistírny odpadních vod - úprava vody Praha

W.P.E. a.s. Water Purification Engineering

Plně automatické chemické čistírny odpadních vod - úprava vody Praha

W.P.E. a.s.
Water Purification Engineering
Galvanické a mořicí linky – návrh, výroba, montáž, zaškolení obsluhy, servis

Kompletní galvanické a mořicí linky od návrhu, vypracování projektu, přes výrobu, až po dodání a montáž patří ke stěžejním činnostem společnosti W.P.E. a.s. se sídlem v Praze. Ke galvanickým a mořicím linkám dodáváme rovněž chemické čistírny odpadních vod pro maximální zajištění ekologického provozu.

Galvanické a mořicí linky od firmy W.P.E. a.s. Praha

Galvanické linky pro fosfátovny, zinkovny, lakovny, úpravny kovů a plastů

Všem provozům provádějící povrchové úpravy kovů a plastů, žárovým zinkovnám, lakovnám, fosfátovnám navrhneme, vyrobíme a dodáme kompletní galvanickou linku, a to včetně výrobny provozní vody a čistírny odpadních vod, vše v souladu se zadanými výrobními požadavky i podmínkami pro vodní hospodářství linek.

Galvanické a mořicí linky od návrhu až po servis


Výroba odmašťovacích linek, regeneračních strojů a ultrafiltračních jednotek

Zabýváme se nejen výrobou galvanických a mořicích linek pro povrchové úpravy na klíč včetně dodávek chemikálií, ale i výrobou odmašťovacích linek, regeneračních strojů i likvidačních ultrafiltračních jednotek.

Odmašťovací linky, regenerační stroje, ultrafiltrační jednotky


Návrh a realizace technologických zařízení pro povrchové úpravy kovů na klíč

Na základě auditu jsme od roku 2004 držiteli certifikátu ISO 9001:2001 v oblasti návrhu a realizace technologických zařízení pro povrchové úpravy kovů. Námi dodané galvanické a mořicí linky včetně chemických čistíren odpadních vod jsou na vyspělé technologické úrovni a jsou zárukou ekologického provozu.

Realizace technologických zařízení pro povrchové úpravy kovůČistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod

Biologické a chemické čistírny odpadních vod, mobilní odsolovací jednotky

Galvanické linky

Galvanické linky

Galvanické a mořicí linky – návrh, výroba, montáž, zaškolení obsluhy, servis

Servisní činnost

Servisní činnost

Servis technologií čištění odpadních vod, rekonstrukce čističek odpadních vod